KunststofenRubber.nl

EU-roadmap voor biokunststof in circulaire economie

30 januari 2017 om 11:40 uur - BERLIJN

De associatie European Bioplastics (EUBP) is blij met de EU Roadmap for a Strategy on Plastics in a Circular Economy, zoals die door de Europese Commissie is gepubliceerd. Maar, de Roadmap doet helaas geen recht aan de volledige circulaire potentie van de biokunststoffen, vindt de belangenorganisatie ook.


"Er is in de EU een kunststofstrategie nodig om continue verandering in de kunststofindustrie richting een innovatieve, duurzame en grondstofefficiënte economie aan te jagen", zegt voorzitter François de Bie van European Bioplastics in een persbericht. "De ambitieuze aanpak van de circulaire economie wordt duidelijk in deze EU Roadmap. Er wordt rekening gehouden met alternatieve grondstoffen zoals biomassa en CO2 voor de fabricage van kunststoffen. Bovendien worden diverse opties voor het einde van de levenscyclus bekeken. Het gebruikmaken van biologische afbreekbaarheid  van biokunststof zal helpen organisch afval weg te houden van de stortplaats en het zal helpen bij het terugdringen van het ‘lekken' van kunststoffen in het milieu",  constateert De Bie.

 

Gelijke toegang

EUBP  verwelkomt de prioriteit die de Commissie geeft aan het onderzoeken hoe de kunststofindustrie kan ‘decarboniseren'. Door een belangrijk deel van de conventionele grondstof  te vervangen door planten of op afval gebaseerde alternatieven, zal de uitstoot van broeikasgas verminderen. Zowel push- als pull-maatregelen kunnen deze transitie aanjagen, net zoals een gereguleerde gelijke toegang tot de biobased grondstof in de EU. Deze aanpak moet worden ondersteund door intelligente duurzaamheidscriteria om te verzekeren dat er verstandig wordt gewerkt aan de herkomt en de voedselveiligheid.

 

Composteerfaciliteiten

Voor biologisch afbreekbaar kunststof is veel belangstelling en de verwachtingen zijn uiteenlopend, aldus EUBP. Als de kunststofindustrie circulair denken als leidend principe gaat volgen, is het van belang ook vanuit circulair oogpunt naar deze materialen te kijken. Momenteel zijn biologisch afbreekbare producten  ontworpen en bedoeld voor organische recycling in industriële composteerfaciliteiten, waar secundaire producten zoals organische mest ontstaan en waarbij efficiënt gebruik van grondstoffen, waardetoevoeging en economische groei worden verenigd.  

Onderzoek naar biologische afbreekbaarheid in alternatieve omgevingen en evaluatie van de mogelijke potentiële voordelen, is een andere route die continu zou moeten worden gevolgd. Maar helaas heeft de EU Roadmap het alleen over biologisch afbreekbare kunststoffen in het kader van het lekken van kunststof in het milieu. Dit doet geen recht aan ‘de volle circulaire potentie' van deze materialen, vindt de EUBP. European Bioplastics dringt er bij de Europese Commissie en alle betrokken partijen dan ook op aan zowel mechanische als organische recycling te overwegen en de kunststoffen in deze context te bekijken.

 

Informatie delen

European Bioplastics (EUBP) is de Europe associatie die de  belangen van de gehele biokunststofindustrie behartigt. De leden produceren, verfijnen en distribueren biokunststoffen, dus kunststoffen die biobased zijn of biologisch afbreekbaar zijn, of allebei. EUBP zegt graag informatie te willen delen over de standaarden, certificeringen en labels die al beschikbaar zijn voor de producten en over de voordelen die de producten bieden voor een circulaire economie.

http://docs.european-bioplastics.org/publications/fs/EUBP_FS_Standards.pdf

http://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_End-of-life.pdf

http://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EuBP_PP_Feedstock_availability.pdf

 

De Roadmap zal naar verwachting aan het einde van dit jaar zijn definitieve vorm hebben. Na de publicatie van nu treedt de inspraakprocedure in werking.   

 

http://www.european-bioplastics.org.

 

Focus op ...

Agenda

10 september 2019, Messe Stuttgart

Composites Europe vakbeurs en conferentie

Europese vakbeurs en conferentie over vezelversterkte kunststoffen. De conferentie valt dit jaar samen...

17 september 2019, Evenementenhal Hardenberg

TIV 2019

Technisch Industriële Vakbeurs voor eindbeslissers als eindgebruikers in de maakindustrie.

25 september 2019, Koningshof Veldhoven

Kunststoffen 2019

De jaarlijkse Nederlandse beurs voor de wereld van kunststof en rubber. Gratis toegang via www...

Meer agendapunten »