KunststofenRubber.nl

EU-roadmap voor biokunststof in circulaire economie

30 januari 2017 om 11:40 uur - BERLIJN

De associatie European Bioplastics (EUBP) is blij met de EU Roadmap for a Strategy on Plastics in a Circular Economy, zoals die door de Europese Commissie is gepubliceerd. Maar, de Roadmap doet helaas geen recht aan de volledige circulaire potentie van de biokunststoffen, vindt de belangenorganisatie ook.


"Er is in de EU een kunststofstrategie nodig om continue verandering in de kunststofindustrie richting een innovatieve, duurzame en grondstofefficiënte economie aan te jagen", zegt voorzitter François de Bie van European Bioplastics in een persbericht. "De ambitieuze aanpak van de circulaire economie wordt duidelijk in deze EU Roadmap. Er wordt rekening gehouden met alternatieve grondstoffen zoals biomassa en CO2 voor de fabricage van kunststoffen. Bovendien worden diverse opties voor het einde van de levenscyclus bekeken. Het gebruikmaken van biologische afbreekbaarheid  van biokunststof zal helpen organisch afval weg te houden van de stortplaats en het zal helpen bij het terugdringen van het ‘lekken' van kunststoffen in het milieu",  constateert De Bie.

 

Gelijke toegang

EUBP  verwelkomt de prioriteit die de Commissie geeft aan het onderzoeken hoe de kunststofindustrie kan ‘decarboniseren'. Door een belangrijk deel van de conventionele grondstof  te vervangen door planten of op afval gebaseerde alternatieven, zal de uitstoot van broeikasgas verminderen. Zowel push- als pull-maatregelen kunnen deze transitie aanjagen, net zoals een gereguleerde gelijke toegang tot de biobased grondstof in de EU. Deze aanpak moet worden ondersteund door intelligente duurzaamheidscriteria om te verzekeren dat er verstandig wordt gewerkt aan de herkomt en de voedselveiligheid.

 

Composteerfaciliteiten

Voor biologisch afbreekbaar kunststof is veel belangstelling en de verwachtingen zijn uiteenlopend, aldus EUBP. Als de kunststofindustrie circulair denken als leidend principe gaat volgen, is het van belang ook vanuit circulair oogpunt naar deze materialen te kijken. Momenteel zijn biologisch afbreekbare producten  ontworpen en bedoeld voor organische recycling in industriële composteerfaciliteiten, waar secundaire producten zoals organische mest ontstaan en waarbij efficiënt gebruik van grondstoffen, waardetoevoeging en economische groei worden verenigd.  

Onderzoek naar biologische afbreekbaarheid in alternatieve omgevingen en evaluatie van de mogelijke potentiële voordelen, is een andere route die continu zou moeten worden gevolgd. Maar helaas heeft de EU Roadmap het alleen over biologisch afbreekbare kunststoffen in het kader van het lekken van kunststof in het milieu. Dit doet geen recht aan ‘de volle circulaire potentie' van deze materialen, vindt de EUBP. European Bioplastics dringt er bij de Europese Commissie en alle betrokken partijen dan ook op aan zowel mechanische als organische recycling te overwegen en de kunststoffen in deze context te bekijken.

 

Informatie delen

European Bioplastics (EUBP) is de Europe associatie die de  belangen van de gehele biokunststofindustrie behartigt. De leden produceren, verfijnen en distribueren biokunststoffen, dus kunststoffen die biobased zijn of biologisch afbreekbaar zijn, of allebei. EUBP zegt graag informatie te willen delen over de standaarden, certificeringen en labels die al beschikbaar zijn voor de producten en over de voordelen die de producten bieden voor een circulaire economie.

http://docs.european-bioplastics.org/publications/fs/EUBP_FS_Standards.pdf

http://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_End-of-life.pdf

http://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EuBP_PP_Feedstock_availability.pdf

 

De Roadmap zal naar verwachting aan het einde van dit jaar zijn definitieve vorm hebben. Na de publicatie van nu treedt de inspraakprocedure in werking.   

 

http://www.european-bioplastics.org.

 

Focus op ...

Agenda

27 maart 2019, AJ Solutions Zandhoven (B)

AJ Solutions Open House

Open Huis met live demo's van randapparatuur en expertpresentaties

10 april 2019, IKV op RWTH University- Aken (D)

Int. Injection Moulding Conference IMCC

IIMC 2019 richt zich op een internationaal publiek van leidinggevend personeel en specialisten uit alle...

10 april 2019, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2019

Tweedaags internationaal evenement Plastics Recycling Show Europe 2019 wordt georganiseerd door PRE. Op...

Meer agendapunten »