KunststofenRubber.nl

Kraiburg komt met 'modulair systeem' voor bio-based tpe's

30 mei 2018 om 11:05 uur - WALDKRAIBURG

Kraiburg TPE ziet een enorm potentieel in 'custom-engineered' thermoplastische elastomeren met verschillende hoeveelheden van hernieuwbare grondstoffen, tot wel negentig procent.

Kraiburg TPE start een ambitieuze campagne om ‘op maat gemaakte' thermoplastische elastomeren te ontwikkelen die variabele hoeveelheden hernieuwbare grondstoffen bevatten.


Door het ontwikkelen van compounds speciaal voor de klant of de toepassing met gebruik van hernieuwbare materialen, zegt Kraiburg TPE tegemoet te willen komen aan de toenemende vraag naar milieuvriendelijke en duurzame tpe's. De fabrikant zegt een pioniersrol te vervullen in de innovatieve ontwikkeling die daarvoor nodig is. In nauw contatc met de klanten en met een betrouwbaar netwerk van grondstofleveranciers profiteert het bedrijf van zijn kerncompetentie in ‘custom-engineered thermoplastische elastomeren die zijn gebaseerd op bestaande en nieuwe samenstellingen.

 

Ruim begrip

 

Klimaatverandering, eindige olievoorraden en klanten die steeds milieubewuster worden, zorgen ervoor dat steeds meer materiaalfabrikanten en gebruikers zich interesseren voor oplossingen die hernieuwbaar zijn of bio-based, waarbij moet worden vastgesteld dat ‘bio' een nogal ruim begrip is dat op geen enkele manier synoniem is aan ‘duurzaam' in de zin van een strategie die grondstofbronnen ontziet of het milieu beschermt. Omdat zelfs hernieuwbare grondstoffen een voetafdruk hebben qua CO2-uitstoot en waterverbruik en invloed hebben op het evenwicht in het milieu, afhankelijk van hun herkomst en de manier waarop ze verbouwd zijn. Factoren die een beslissende rol spelen zijn irrigatie, bemesting, energie voor transport en energie voor de productie.

 

Verwachtingen

 

"Een deel van de uitdaging bestaat eruit dat we rekening houden met het milieu-evenwicht van de volledige levenscyclus van de materialen, inclusief de impact die ze hebben op ecosystemen en de gezondheid van mensen", zegt directeur Franz Hinterecker van Kraiburg TPE. "Het is ons ook duidelijk geworden dat wat klanten verwachten van de eigenschappen van ‘bio-materialen' sterk verschilt, afhankelijk van de toepassing. Dit terwijl we tegelijkertijd wel moeten voldoen aan strenge criteria qua conformiteit van de samenstelling en prestaties. Kraiburg egt hierom te hebben gekozen voor een klantspecifieke aanpak.

 

Gedragscode

 

In zijn gedragscode zegt de onderneming zich te hebben gecommitteerd met duurzaam opereren met bescherming van grond, water, lucht en biologische diversiteit. Milieuschade moet worden voorkomen door passende milieubeschermende maatregelen en grondstofbronnen moeten in stand worden gehouden. Gebaseerd op dit principe kan het modulaire systeem van Kraiburg het mogelijk maken klantspecifieke materialen met te amken met verschillende heoveelheden hernieuwbare grondstoffen. De typische prestatiekarakteristieken die ook hier relevant zijn, zijn de mechanische eigenschappen zoals treksterkte en verwerkbaarheid, hittebestendigheid en adhesie met ABS/PC of PP en PE bijvoorbeeld.

 

Duur

 

Het is technisch mogelijk bio-based materialen te produceren met zeer hoge hoeveelheden hernieuwbare grondstof, tot wel negentig procent. Maar hernieuwbare grondstoffen maken het materiaal vaak duur en leveren beperkte mechanische eigenschappen op. Het modulaire systeem van Kraiburg TPE maakt het mogelijk deze tegenstelling bijna helemaal weg te nemen. Eerste pilotprojecten laten een trend zien van certificeerbare verhoudingen van twintig procent bio-based materiaal of meer. In potentie kunnen de materialen worden ingezet bij alle toepassingen van thermoplastische elastomeer zowel bij consumentengoederen als in de industrie en de automotive-markten. Er zijn voorbeelden van tandenborstels en hypoallergene horlogebandjes tot afdichtingen van spatborden.

 

Focus op ...

Agenda

16 oktober 2018, Messezentrum Friedrichshafen

Fakuma 2018

Internationale vakbeurs voor kunststofverwerking https://www.fakuma-messe.de

6 november 2018, Messe Stuttgart (D)

Composites Europe 2018

Internationale vakbeurs voor en over kunststofcomposieten

7 november 2018, Xpo Kortrijk (B)

Prototyping Xpo

Beurs voor prototyping in Xpo Kortrijk. Gratis toegankelijk. Inschrijven via de website.

Meer agendapunten »