KunststofenRubber.nl

LyondellBasell Covestro investeren 150 mln in Circular Steam

04 september 2018 om 14:09 uur - ROTTERDAM

De officiële start van het nieuwe investeringsproject van LyondellBasell en Covestro op de Maasvlakte met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen

LyondellBasell Covestro: investering van 150 miljoen in schonere productie

LyondellBasell en Covestro gaven vandaag 4 september op de Maasvlakte het startsein voor een groot investeringsproject. Het Circular Steam Project voegt een innovatieve technologie toe aan de bestaande productiefaciliteit, die het eigen afvalwater omzet in energie. De partners investeren 150 miljoen euro.


LyondellBasell is een van de grootste bedrijven ter wereld in plastic, chemicaliën en raffinage, heeft een joint venture partner in Covestro, een van ‘s-werelds grootste polymeerproducenten. Samen ontwikkelen de partners een nieuwe installatie die het productieproces efficiënter en duurzamer maakt. Het resultaat is een jaarlijkse reductie van 140 duizend ton CO2-uitstoot en 0,9 Petajoules aan energie. Het voorkomt bovendien de afvoer van elf miljoen kilo zout in het oppervlaktewater.

LyondellBasell beheert de fabriek en gaat straks het afvalwater op een nieuwe manier behandelen. De waterige afvalstromen worden opgesplitst; ongeveer veertig procent wordt schoongemaakt met bacteriën  waardoor biogas ontstaat, zestig procent wordt verbrand net als voorheen maar dan in een installatie die stoom onder hoge druk produceert. Zowel het biogas als de stoom dienen vervolgens als energiebronnen voor de productie. LyondellBasell zegt in het Financieele Dagblad straks geen aardgas meer nodig te hebben.

 

Doelen Nederlandse overheid

 

Het project levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductiedoelen van de Nederlandse overheid. Jean Gadbois, de baas voor manufacturing in onder meer Europe van LyondellBasell, zegt hierover: "De steun van de Nederlandse overheid is doorslaggevend voor de levensvatbaarheid voor innovatieve projecten zoals het Circular Steam Project. Dit project stelt ons in staat een jaarlijkse CO2-vermindering te realiseren vergelijkbaar met het van de weg halen van 31 duizend auto's en jaarlijks evenveel energie te besparen als het elektriciteitsverbruik van de stad Breda met negentigduizend huishoudens. Dit is een geweldige stap naar een duurzamere productie."  Klaus Schaefer, cto van Covestro: "Onze gezamenlijke locatie op Maasvlakte is een belangrijk onderdeel van Covestro's productienetwerk. Met deze investering zullen we de efficiëntie van de bestaande operaties beduidend verbeteren."

 

Afvalstroom wordt energiebron

 

LyondellBasell en Covestro bouwen een nieuwe ‘bio-plant' en verbrandingsinstallatie op de locatie op de Rotterdamse Maasvlakte waarin het productieafval wordt behandeld en omgezet in stoom. De stoom wordt gebruikt als een energiebron in de bestaande productiefaciliteit op de locatie. Hierdoor ontstaat een circulair proces. Zeventig mensen zullen voltijd nodig zijn voor de bouw; de nieuwe installaties zullen uiteindelijk elf fulltime arbeidsplaatsen creëren. Het officiële startsein voor het project werd gegeven tijdens een ceremonie waarbij LyondellBasell en Covestro, samen met een grote groep belanghouders in het project, de bouwplannen en de voornaamste reductiedoelen onthulden.
Allard Castelein is de baas van havenbedrijf Rotterdam: "Dit project is een belangrijk stap op weg naar de in Nederland afgesproken 49 procent CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De Rotterdamse industrie stoot veel CO₂ uit en heeft dus een wezenlijke rol in het bereiken van dit doel. Het initiatief van LyondellBasell en Covestro is een voorbeeld hoe de industrie dit kan doen, ook in een sterk concurrerende markt."

 

Video-animatie Circular Steam Project

 

 

Productie in joint-venture op Maasvlakte begon in 2003

De fabriek draait al vanaf 2003 en produceert propyleenoxide (PO) en styreen-monomeer (SM). Het is in zijn soort een van de grootste fabrieken ter wereld. Het bedrijf is een joint-venture tussen LyondellBasell en Covestro (voorheen Bayer) die elk voor vijftig procent eigenaar zijn van de fabriek. LyondellBasell is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. De productie is gebaseerd op de unieke PO/SM-technologie van LyondellBasell en de fabriek is de enige in Europa die deze technologie toepast. De op de Maasvlakte geproduceerde chemicaliën zijn de bouwstenen voor producten als kleding, meubels, huishoudelijke producten en bouwmaterialen.

 

LyondellBasell

LyondellBasell is een van 's werelds grootste ondernemingen die plastic en chemicaliën produceren en raffineren. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan honderd landen en is de grootste fabrikant van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van technologieën met polyolefine. In 2018 werd LyondellBasell door Fortune vermeld in de lijst met World's Most Admired Companies. 

 

Covestro

Covestro behoort tot 's werelds grootste polymeerproducenten. Covestro heeft zo'n dertig productievestigingen over de hele wereld en had eind 2017 ruim zestienduizend fte's in dienst.

 

 

 

Focus op ...

Agenda

10 september 2019, Messe Stuttgart

Composites Europe vakbeurs en conferentie

Europese vakbeurs en conferentie over vezelversterkte kunststoffen. De conferentie valt dit jaar samen...

17 september 2019, Evenementenhal Hardenberg

TIV 2019

Technisch Industriële Vakbeurs voor eindbeslissers als eindgebruikers in de maakindustrie.

25 september 2019, Koningshof Veldhoven

Kunststoffen 2019

De jaarlijkse Nederlandse beurs voor de wereld van kunststof en rubber. Gratis toegang via www...

Meer agendapunten »