KunststofenRubber.nl

PRE: 'oude praktijken in afvalmanagement herzien'

08 november 2018 om 13:38 uur - BRUSSEL

Met goede systemen voor inzameling en sortering kan de EU zijn eigen afvalplastics verwerken tot kwalitatief goed recyclaat, stelt PRE

Diverse landen weten niet goed om te gaan met hun 'bergen van afvalplastics', nadat China de import van dit materiaal een halt toeriep. De koepelorganisatie Plastic Recyclers Europe (PRE) wil het materiaal binnen Europa houden en vindt dat de industrie in actie moet komen voor een revolutie in de manier zoals wij met afvalplastics omgaan.


Het exporteren van gemengd afvalplastic was lange tijd de normale praktijk. Veel landen vonden in de export een gemakkelijke uitweg zodat ze niet hoefden te werken aan levensvatbare en rendabele werkwijzen om hun eigen afval op een fatsoenlijke manier te verwerken, zo redeneert de PRE. ‘De beslissing van China om een importverbod in te stellen voor dit afvalplastic van relatief lage kwaliteit,  plaatste veel landen voor een probleem omdat zij nu zelf moeten omgaan met ongewenst afval.  In het licht van dit Chinese verbod, zijn er nu signalen dat plastics te duur worden voor recycling nu diverse regio's problemen hebben met de ‘bergen van plastic afval'. Sommige gemeenschappen in de EU staan op het punt te stoppen met het separaat  inzamelen waardoor het plastic tussen het restafval komt, terwijl het is bedoeld voor waste-to-fuel en voor andere faciliteiten voor hergebruik.'

 

In strijd

 

Deze aanpak is in strijd met het overkoepelende principe van de Waste Directive van de EU en met de circulaire economie zelf, stelt de koepel van recyclers. ‘Vandaag de dag moeten wij niet-duurzame, inefficiënte praktijken die negatieve effecten hebben op het milieu en resulteren in het verlies van kostbare grondstoffen tegengaan. De consequenties van de oude afvalmanagementmodellen komen voort uit het feit dat afval niet goed wordt ingezameld en ook niet goed wordt gesorteerd. Dit resulteert in slechte kwaliteit door de hoge mate van vervuiling met andere materialen. Correct ingezamelde plastics moeten per polymeertype worden gescheiden voordat ze worden verkocht aan recyclers om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van het recyclaat goed is.'

 

Onvoldoende systemen

 

Maar, export van afval uit de EU wordt gestimuleerd door de slechte kwaliteit van het afval omdat de systemen om dit afval goed te behandelen niet voldoende in Europa aanwezig zijn. Goed functionerende inzameling en sortering zou het voor de industrie mogelijk maken dit probleem op te tackelen, is de redenering van de PRE. ‘Het Chinese verbod is een kans om het afval binnen de EU te houden en de markt in de richting van circulariteit te drijven.  De implementatie van de juiste inzameling, van kwalitatief goede sortering en van efficiënte systemen zouden in Europa veel groene banen opleveren bovenop de lagere CO2-uitstoot en het verminderen van het grondstofverbruik. Het omdraaien van de huidige situatie en de transformatie van de afvalmanagementsystemen kan alleen worden bereikt door samenwerking tussen alle betrokken partijen in de kunststofwaardeketen, inclusief de merkeigenaren die de recyclebaarheid van hun producten moeten vergroten en inclusief de consumenten die niet ontmoedigd moeten worden bij het bewandelen van de juiste wegen voor goede recycling.'

 

Voordelen op lange termijn

 

De PRE erkent dat het instellen van een duurzaam systeem voor afvalplastics in het begin geld zal kosten maar stelt dat de sociale, milieutechnische en economische voordelen op de langere termijn veel waardevoller zijn. ‘Gezien het huidige politie klimaat, moet de industrie in actie komen om een revolutie te bewerkstellingen in de manier waarop wij met plastic afval omgaan.'

http://www.plasticsrecyclers.eu/

 

 

 

Focus op ...

Agenda

12 maart 2019, Ahoy Rotterdam

MaterialDistrict Rotterdam 2019

MaterialDistrict is ‘s werelds leidende matchmakingplatform op het gebied van innovatieve materialen.

10 april 2019, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2019

Tweedaags internationaal evenement Plastics Recycling Show Europe 2019 wordt georganiseerd door PRE. Op...

10 april 2019, IKV op RWTH University- Aken (D)

Int. Injection Moulding Conference IMCC

IIMC 2019 richt zich op een internationaal publiek van leidinggevend personeel en specialisten uit alle...

Meer agendapunten »