KunststofenRubber.nl

Zes partijen werken samen in ProLiFex-onderzoek voor folie verpakkingen

08 februari 2019 om 13:57 uur - GENDEREN

Attero, Tusti, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado hebben als consortium de handen ineengeslagen voor technologisch onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen. Het onderzoek is vormgegeven in het project ProLiFeX en elke partij zal vanuit zijn eigen rol in de waardeketen de benodigde expertise inbrengen. De naam ProLiFex staat voor Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion.


Dertig tot veertig procent van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat uit folie en recycling van plasticfolie is technisch en organisatorisch zeer complex. Nieuwe folieverpakkingen worden vrijwel altijd uit virgin-materiaal gemaakt en de uitdagingen zitten op verschillende plekken in de waardeketen: het borgen van een constante aanvoer vanuit de afvalstroom, het verwijderen van stoorstoffen, het adequaat aanpakken van heterogeniteit in de nieuwe folies, en het economisch rendabel maken van deze recycling. Om voor deze uitdagingen een oplossing te vinden is samenwerking tussen ketenpartners cruciaal, aldus de zes betrokken partijen.

 

Consortium

 

Attero, Tusti, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado hebben als consortium de handen ineengeslagen voor technologisch onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen waardoor uiteindelijk de vraag naar virgin plastics afneemt. Het onderzoek is vormgegeven in het project Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion, ofwel ProLiFex. Alle partijen zullen vanuit hun eigen rol in de waardeketen de benodigde expertise inbrengen.

 

Het onderzoek kent drie doelstellingen:

  • Ontwikkeling van een competitieve granulaatstroom van constante en voldoende hoge kwaliteit

Attero zal plasticfolie uit huishoudelijk pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken)  in zijn nieuwe Polymer Recycling Plant (PRP) versnipperen, heet en koud wassen en recycleren tot granulaat. Tusti is kennispartner op het gebied van de kwaliteit die nodig is om een circulaire folie te kunnen produceren en levert de testfaciliteiten op laboratoriumschaal om granulaat te produceren en te testen op relevante eigenschappen. Attero zal aanpassingen doen om in zijn processen om de juiste kwaliteit te behalen.

  • Ontwikkeling van een competitieve folie van gerecycled kunststof

Om een competitieve folie van gerecycled kunststof te ontwikkelen moet die aan de volgende eisen te voldoen: (1) mechanisch voldoende sterk voor de toepassing (verpakking meststoffen/potgrond); (2) sealbaar zijn; (3) niet zwaarder in verband met de kosten van de Afvalbeheersbijdrage die betaald worden per kilogram product zonder stimulans om gerecycled materiaal in te zetten; (4) niet duurder om te produceren; (5) buitenkant hoeft niet spierwit te zijn; (6) stabiel voor opslag van het eindproduct van tenminste een jaar.
Projectpartner Oerlemans Packaging zal nieuwe folies produceren met daarin Attero's regranulaat dat is aangevuld met virgin PE van projectpartner Dow. Oerlemans Packaging, Dow en TU/e zullen specifieke recepten voor zowel de mono- als meerlaagse folies ontwerpen. Dow zal experimentele analyses uitvoeren van het Attero granulaat en van mengsels hiervan met goedgekozen andere materialen. Dit dient om de kwaliteit, eigenschappen, en de consistentie en variatie hierin te onderzoeken.

  • Ontwikkeling van een circulaire verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede content

Projectpartner Pokon Naturado zal de door Oerlemans Packaging geproduceerde folies gaan testen op een verpakkingslijn voor meststoffen. De test zal vervolgens ook plaatsvinden op meerlaagse folieverpakkingen voor potgronden waar hogere eisen worden gesteld voor wat betreft rek en sealbaarheid. De R&D-afdeling van Oerlemans Packaging zal de fysische eigenschappen inclusief bedrukbaarheid samen met Pokon onderzoeken. De TU/e zal aanvullend onderzoek doen en de in dit project opgedane kennis in relevante media verspreiden.

De opgedane kennis uit het samenwerkingsproject stelt de consortiumpartners in staat een verpakking met een hoog percentage recyclede content te identificeren die geschikt is voor productie op grote schaal om daarmee de CO2-footprint van folieverpakkingen verder te verkleinen. Het project ProLiFeX heeft een doorlooptijd van tweeënhalf jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door een Joint Industry Project-subsidie van 495 duizend euro.  

 

 

 

 

 

Focus op ...

Agenda

10 september 2019, Messe Stuttgart

Composites Europe vakbeurs en conferentie

Europese vakbeurs en conferentie over vezelversterkte kunststoffen. De conferentie valt dit jaar samen...

17 september 2019, Evenementenhal Hardenberg

TIV 2019

Technisch Industriële Vakbeurs voor eindbeslissers als eindgebruikers in de maakindustrie.

25 september 2019, Koningshof Veldhoven

Kunststoffen 2019

De jaarlijkse Nederlandse beurs voor de wereld van kunststof en rubber. Gratis toegang via www...

Meer agendapunten »