KunststofenRubber.nl

NRK peilt interesse voor belangengroep 3D-printing kunststof

02 april 2019 om 16:57 uur - DEN HAAG

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) inventariseert de wensen van bedrijven die 3D-print als industriële productietechniek toepassen om snel en nauwkeurig complexe objecten te maken. Na de inventarisatie wil NRK de krachten bundelen in een nieuw op te richten NRK 3D-printing belangengroep en op 15 mei wordt daarvoor een eerste bijeenkomst georganiseerd bij P3D in Den Haag.


Exacte cijfers over het aantal 3D-kunststofprinters in Nederland ontbreken maar het gebruik ervan neemt een vlucht. Meer dan honderd bedrijven passen de technologie toe in een industriële en bedrijfsmatige omgeving. Daartoe behoren circa dertig producenten van filamenten (thermoplasten) en multi-jet printen van thermoharders. Ruim veertig ondernemers richten zich op commerciële eindproducten en matrijzen en zestig bedrijven produceren modellen en prototypes, zowel voor eigen als voor extern gebruik. Het totaal is een mix van nieuwe bedrijven die zich volledig op 3D-printen richten en bestaande bedrijven die 3D als additionele technieken toepassen, al dan niet in een aparte businessunit.

 

NRK meeting 3D-print  

Drie belangen

NRK wil ook dit jonge marktsegment een platform bieden en peilt momenteel de interesse bij bedrijven om zich aan te sluiten bij een nieuw op te richten groep:  NRK 3D-printing. NRK zegt nadrukkelijk in te zetten op drie belangen. Allereerst wil men toegevoegde waarde bieden op bedrijfsniveau, onder meer door het bieden van NRK-tools om aan wettelijke eisen van arbo, milieu en energie te voldoen, als innovatiehelpdesk bij concrete bedrijfsvragen en door het faciliteren van onderling contact tussen de bedrijven. Het vormgeven van de lobby in de richting van de overheid, klanten en kennisinstituten is het tweede belang. Op dit moment moet 3D-printing in beleid en financiering vaak nog zijn eigen plek bevechten. Voorts ziet de NRK een nadrukkelijke rol weggelegd op het gebied van marktontwikkeling en het presenteren van de Nederlandse industrie.

 

Focus niet op techniek

De focus van NRK 3D-printing ligt nadrukkelijk niet op technische kennisontwikkeling. Erik de Ruijter, directeur beleid & advies van NRK, legt uit: "Er zijn veel initiatieven rond 3D-printing. In de regio Eindhoven is Mikrocentrum met het RapidPro-netwerk actief op dit gebied. Ook het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft zich gespecialiseerd in kennis over 3D-printing en voorts verzorgt Polymer Science Park (PSP, ook in Zwolle) al sinds 2015 technische ondersteuning aan individuele bedrijven en organiseert regelmatig workshops voor 3D-printen. Dit zijn maar enkele initiatieven die er al zijn. Maar de kennis moet worden gedeeld en op het gebied van kennisuitwisseling zoeken wij dus de samenwerking met deze partijen."

 

Bijeenkomst 15 mei 

NRK organiseert op woensdag 15 mei een eerste bijeenkomst over 3D-printing om de belangstelling voor een nieuw op te richten belangengroep te peilen. Alle bedrijven die actief zijn op het gebied van kunststof 3D-printen zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf P3D in Den Haag. Op het programma staan presentaties van Onno Ponfoort van Berenschot, Geert Heideman (Hogeschool Windesheim), Mireille Kinket (PSP) en Jeroen Gross van P3D. Bovendien gaan de aanwezigen aan de slag om op basis van stellingen hun wensen met betrekking tot NRK 3D-printing te formuleren. De bijeenkomst is gratis toegankelijk maar aanmelden is verplicht.

 

Het volledige programma.

 

Direct aanmelden 

 

Focus op ...

Agenda

16 oktober 2019, Messe Düsseldorf

K-2019 Düsseldorf

De grootste vakbeurs voor de wereld van kunststof en rubber. De beurs vindt eens per drie jaar plaats.

29 oktober 2019, 's Hertogenbosch

Efficiënt Aandrijven 2019

Efficiënt Aandrijven Event is het logisch vervolg van een tweetal eerder gehouden IE-motoren events. De...

19 november 2019, Evenementenhal Gorinchem

Vakbeurs Recycling 2019

Vakbeurs voor de recyclingindustrie www.recyclingvakbeurs.nl

Meer agendapunten »