KunststofenRubber.nl

Over 5 jaar al het dagelijks gebruikte plastic recyclebaar of te hergebruiken?

06 maart 2020 om 09:39 uur

Als het aan de meer dan tachtig ondertekenaars van het Europees Plastics Pact ligt is over vijf jaar al het plastic dat we dagelijks gebruiken recycleerbaar of te hergebruiken. Het Pact moet zorgen voor minder plastic afval, veel meer hergebruik en veel meer recycling.


Het is voor het eerst dat zoveel verschillende partijen, van supermarkt en snoepfabrikant tot overheden, zich hier op Europese schaal gezamenlijk voor inzetten. Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen: 'Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken. Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden. Zodat we de aarde schoner en gezonder achterlaten aan volgende generaties. Dat is geen gemakkelijke taak, maar door samen te werken met al deze partijen op Europese schaal kàn het wel. Ik ben trots dat we hier vandaag de eerste stappen voor zetten.'


Nederlands pact als voorbeeld

Van Veldhoven is samen met haar Franse en Deense collega trekker geweest van het Europees Plastics Pact. Het idee begon een jaar geleden tussen de drie bewindspersonen tijdens de vergadering van milieuministers in Brussel. Na lancering van het Plastic Pact in Nederland en Frankrijk, groeide het enthousiasme uit tot het waarmaken van de Europese evenknie.

 

Schone oceanen en veel meer hergebruik

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Het pact bevat vier inhoudelijke doelen waar ondertekenaars zich aan hebben gebonden per 2025:

  • Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik;
  • Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van plastic gemaakt uit aardolie met ten minste twintig procent;
  • Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25 procent;
  • Gebruik ten minste dertig procent gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten.

 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vandaag hebben 66 bedrijven en organisaties en vijftien overheden het pact ondertekend. Ondertekenen van het pact is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar wordt gemonitord hoe ver deelnemers zijn. Na de lancering starten vandaag direct de eerste werkgroepen, onder meer met het opzetten van monitoring, rapporteren, transport van plastic afval en circulair ontwerp van plastic. Voortgang wordt bewaakt door een roulerende stuurgroep bestaande uit een aantal ondertekenaars. De Europese Commissie is betrokken als waarnemer van het pact. Samen met de Europese Commissie wordt ook bekeken waar het Europees Plastics Pact kan bijdragen aan nieuw Europees plasticbeleid op basis van de Europese Green Deal.

Shell gaat tegen stroom in

De vraag is in hoeverre al deze goede bedoelingen helpen, aangezien er ook een beweging gaande is in tegengestelde richting. The Plastic Soup Foundation schreef een open brief (verschenen in het Algemeen Dagblad) waarin de organisatie meldt dat oliereuzen zoeken naar nieuwe verdienmodellen en daarom nu nieuwe plasticfabrieken bouwen. Zo bouwt Shell in de Amerikaanse staat Pennsylvania voor zes miljard euro een polyetheenfabriek, met een productie van anderhalf miljard kilo per jaar. De fabriek heeft een vergunning om jaarlijks evenveel CO2 uit te stoten als 480.000 auto's, aldus The Plastic Soup Foundation.  

Hun oproep luidde als volgt: 'Wij, een groep bezorgde wetenschappers en experts, maken ons grote zorgen om de megainvesteringen van Shell in de plasticindustrie. We roepen Shell en de banken, verzekeraars en pensioenfondsen die in Shell investeren op om hun onverantwoorde investeringen in plastic te stoppen, en roepen Shell op om het Europese Plastic Pact alsnog te ondertekenen. Wij roepen de Nederlandse overheid op om beleid te formuleren (en na te leven) om investeringen in de productie van nieuw plastic tegen te gaan. En wij roepen Nederlandse burgers op om hun stem te verheffen. Zolang bedrijven als Shell de wereld ongehinderd met nieuw plastic mogen overspoelen en zolang verplichtende maatregelen ontbreken, is het Europese Plastic Pact ondanks de goede bedoelingen niet meer dan een wassen neus.'


 

Focus op ...

Agenda

7 april 2020, Emmen

[UITGESTELD] Sustainable plastics & materials expo 2020

On 7 and 8 April 2020 the North of the Netherlands will organise the first Chemport Sustainable Plastics...

16 april 2020, Brussel, België

[UITGESTELD] PET Monomer Recycling Forum

In 2019, Petcore Europe launched the PET Monomer Recycling Special Industry Group - with initial...

21 april 2020, Geleen

[UITGESTELD] 3D Printing Materials Conference

3D Printing Materials Conference is a platform and information interface enabling an exchange of...

Meer agendapunten »