KunststofenRubber.nl

TNO: acht oplossingen richting volledig circulaire plastics

17 november 2020 om 09:50 uur

TNO voorziet een toenemende vraag naar plastics, momenteel lijkt het nog niet haalbaar om in 2050 enkel circulaire plastics te hebben. TNO pleit ervoor dat op korte termijn fundamentele keuzes worden gesteld.


Het onderzoeksinstituut ontwikkelde een achttal oplossingen die de transitie naar volledig circulaire plastics aanzienlijk zullen versnellen. Zij zien circulair plastic als de beste oplossing voor de maatschappij, omdat het verbieden van plastic en het gebruik van alternatieven een grotere milieu-impact heeft. Zo zou dit leiden tot een verdubbeling van broeikasgasemissies en energieverbruik.

De transitie vindt plaats in vier stappen:

Stap 1: Het plastic-ecosysteem moet veranderen, van een lineaire waardeketen in een reeks waardenetwerken: van wegwerpmateriaal in een materiaal dat geschikt is voor hergebruik en recycling.  Voor dit alles is het noodzakelijk dat afvalverwerkers, recyclingbedrijven, chemical converters, plasticproducenten, eindgebruikers en brand owners met elkaar samenwerken.

Stap 2: De innovaties voor nieuwe recyclingtechnologien moeten snel worden geïmplementeerd. Het gaat daarbij om sorteren, wassen, mechanische of fysische recycling (inclusief dissolutie), maar ook chemische recycling (bijv. pyrolyse). Dit alles is gericht op het leveren van hoogwaardiger recyclaat. De standaardisatie van plastics en additieven zou de waardecyclus van plastics sterk vereenvoudigen, zodat er eerder sprake kan zijn van een closed loop.

Stap 3: De versnelde overstap op deze circulaire waardenetwerken zou gepaard moeten gaan met de doorberekening van de werkelijke kosten (true pricing) van plasticproducten. Op dit moment worden de verborgen kosten die het gevolg zijn van milieubelasting en toxiciteit nog betaald via onder andere afvalstoffenbelastingen, zorgverzekeringspremies en verminderde gezondheid. Het doorberekenen van de werkelijke kosten stimuleert het gebruik van duurzame plastics en leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en een verlaging van de verborgen kosten, zodat de totale kosten min of meer gelijk blijven. Om dit te realiseren, is transparantie over consumentenkosten absoluut noodzakelijk.

Stap 4: Ten slotte, waar het gaat om duurzame oplossingen moeten het verantwoordelijkheidsbesef van de producent en de bereidheid van de consument worden gestimuleerd middels slimme wetgeving en stimuleringsmaatregelen (bijv. belastingverlaging voor duurzame initiatieven). Voor deze complexe transitie is het noodzakelijk dat burgers bij het proces worden betrokken en dat hun stem wordt gehoord.

 

TNO's oplossingen

TNO draagt acht oplossingen aan om sneller uit te komen op een circulaire plasticindustrie. 

  1. Pas ciculair ontwerp toe
  2. Stel true pricing verplicht
  3. Breid de verantwoordelijkheid van de producent uit
  4. Ontwikkel innovaties voor hoogwaardig recyclaat
  5. Stel eenvoudige en gestandaardiseerde eisen aan plastics en additieven
  6. Luister wat burgers en consumenten te zeggen hebben
  7. Wees transparant over de kosten voor de consument
  8. Garandeer een duidelijk, stabiel speelveld voor de lange termijn

Het uitgebreide whitepaper, met toelichting op de oplossingen, is hier te downloaden.

 

Focus op ...

Agenda

4 mei 2021, Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland

KUTENO - Kunststofftechnik Nord

Experts from a wide range of industries meet at KUTENO to get comprehensive information on machines,...

19 mei 2021, Hardenberg

Mix Noordoost 2021

Een nieuw platform en een nieuwe vakbeurs van Easyfairs voor de maakindustrie van Noordoost-Nederland...

1 juni 2021, Parijs, Frankrijk

JEC World 2021

Composites solutions and innovations for all markets. Meet with decision-makers from the whole value...

Meer agendapunten »