KunststofenRubber.nl

Nationaal Platform Plastics Recylcling wil samenwerkingen aanjagen

09 februari 2021 om 10:02 uur

Het Nationaal Platform Plastics Recycling is een landelijk aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking binnen plastics recycling. Het platform brengt de huidige stand der techniek in kaart en signaleert witte plekken. Dat levert kansen op voor nieuwe publiek-private samenwerkingen.


Nederland produceert per jaar circa 5,3 miljoen ton plastics en gebruikt circa 2,0 miljoen ton plastic producten (PlasticsEurope). Hiervan wordt ongeveer 1 miljoen ton plastic afval ingezameld, waarvan volgens TNO circa dertig procent gerecycled wordt. Slechts de helft van die dertig procent is van voldoende kwaliteit om te worden ingezet in de plasticcyclus; de ander helft is van lage kwaliteit.

Over tien jaar moet de hoogwaardige recycling in combinatie met de toepassing van biobased plastics vijftig procent zijn. Daarmee wil de plasticindustrie dan een megaton CO2-uitstoot besparen. De doelstelling is om in 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. Plastic recycling is cruciaal om deze ambitieuze doelen te halen.

 

De grote problemen rondom plastic afval vereisen een integrale aanpak en nieuwe baanbrekende technologische oplossingen. Om plastic afval om te vormen tot bouwstenen voor nieuwe waardevolle producten zijn naast de optimalisatie van de huidige mechanische recyclingtechnologie nieuwe complementaire technologieën nodig. Deze technieken zijn nu nog onvoldoende ontwikkeld om op grote schaal toe te passen en processen en ketens zijn nog niet ingericht.

 

Nationaal platform

Tijdens de Circular Plastics Conference van ISPT en DPI op 4 februari kondigde Emmo Meijer (voorzitter Missie Circulaire Economie en boegbeeld Topsector Chemie) het ‘Nationaal Platform Plastics Recycling ' aan. Het platform bestaat uit innovatie-communities van diverse kerndisciplines. Het zal de huidige stand der techniek in kaart brengen en van daaruit witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking signaleren. Het platform wil op basis van het overzicht nieuwe publiek-private samenwerkingen tot stand brengen en de overheid adviseren.

Het Nationaal Platform Plastics Recycling publiceerde onlangs een whitepaper van het Platform Plastics Recycling, waarin de state of the art van de innovatieve technieken voor plastics recycling worden behandeld. Binnen het veld van Plastics Recycling is mechanische recycling min of meer een "mature technology", maar wordt effectief inzetten van deze technologie vooral gehinderd door de zuiverheid van de toevoerstroom. Qua energiegebruik, CO2-emissie en waardebehoud van materialen zou deze technologie echter zoveel als mogelijk toegepast dienen te worden. Mechanische recycling dient in de keten aangevuld te worden met duidelijker standaarden, betere sorteertechnieken en "design for recycling".

 

Daarnaast is chemische recycling van onmisbaar belang voor de circulaire economie om gebruikte materialen op te waarderen zodat zij opnieuw ingezet kunnen worden voor hoogwaardige(re) toepassingen. In die zin is het een sleuteltechnologie voor de missie Circulaire Economie van het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.

 
De bijbehorende thematiek kan schematisch worden samengevat als een matrix van vier kerndisciplines en vijf recyclingtechnologieën.

De vier (chemische) kerndisciplines zijn A. materiaalkunde en -synthese, B. katalyse, C. analyse en D. proces- en scheidingstechnologie. Dat zijn de bouwstenen voor de technologische innovatie van chemische recycling.

 

Wat moet er gebeuren?

Er is veel kennis aanwezig om nieuwe technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te brengen die recycling met maximaal waardebehoud (closed loop recycling) mogelijk maken. Hiermee kan de transitie van de lineaire naar een circulaire plasticindustrie de benodigde boost krijgen.

Alle partijen in de plasticketen moeten dan wel zo snel mogelijk gezamenlijk de handschoen oppakken.

 

Focus op ...

Agenda

4 mei 2021, Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland

KUTENO - Kunststofftechnik Nord

Experts from a wide range of industries meet at KUTENO to get comprehensive information on machines,...

1 juni 2021, Parijs, Frankrijk

JEC World 2021

Composites solutions and innovations for all markets. Meet with decision-makers from the whole value...

8 juni 2021, 's-Hertogenbosch

Engineering Event Safety

Meer agendapunten »