KunststofenRubber.nl

Europese kunststofindustrie optimistisch ondanks coronacrisis

01 maart 2021 om 16:48 uur

Bedrijfsontwikkeling in de tweede helft van 2020 vergeleken met de eerste helft van 2020. (Foto: PIE)

Hoewel de eerste vaccinaties nog niet tot groot optimisme in de Europese kunststoffenindustrie hebben geleid, verwacht iets meer dan de helft (47%) van de bedrijven in alle sectoren en regio's dat hun bedrijfsprestaties in de eerste helft van 2021 beter zullen zijn dan die van de voorgaande zes maanden.


Dat blijkt uit onderzoek van Plastics Information Europe (PIE), waaraan meer dan driehonderd bedrijven uit 48 landen deelnamen. 42 procent van de respondenten ziet een stabiele bedrijfssituatie in de komende maanden, vergeleken met het tweede halfjaar van 2020, terwijl bijna elf procent zich voorbereid op een daling.

 

Volgens het onderzoek is het optimisme het grootst in Duitstalig Europa en Scandinavië, waar respectievelijk meer dan 58 en 56 procent van de bedrijven een verbetering van de bedrijfsresultaten voorspelt. De Zuidoost-Europese en Franse respondenten zijn daarentegen pessimistischer over de komende maanden, wat waarschijnlijk een residu is van de schade die het coronavirus heeft aangericht. Bijna 26 procent van de bedrijven in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zegt een daling te verwachten. De kunststoffenrecyclingsector lijkt echter af te stevenen op een opleving, met meer dan zeventig procent van de respondenten die een opleving voorspellen.

 

Het ondernemersvertrouwen voor de eerste helft van 2021 daalde in toenemende mate, omdat de focus van managers zich verlegde van hun thuismarkten: 45 procenten van de respondenten zei een beter binnenlands resultaat te verwachten; ongeveer 34 procent voorspelde een verbetering van de handel met de EU-27. Omdat sommige bedrijven het dieptepunt van de coronacrisis achter de rug hebben, betekent dat nog niet dat zij ervan uit mogen gaan dat de zaken op korte termijn weer normaal zullen gaan lopen. Meer dan de helft van de ondervraagden zei tegen eind 2021 een terugkeer naar een normale situatie te verwachten. Voor dit jaar blijven de belangrijkste punten van zorg voor de kunststofgerelateerde bedrijven in Europa de materiaalkosten, de beschikbaarheid van grondstoffen en de verkoopvolumes.

 

Ambitieuze kapitaalinvesteringsplannen

In totaal zei meer dan 84 procent van de bedrijfsleiders in de kunststoffensector dat de kapitaaluitgaven dit jaar even hoog of hoger zullen liggen dan in 2020, en iets minder dan veertig procent voorspelde een stijging. Meer dan 47 procent van de bedrijven in Frankrijk en Centraal- en Oost-Europa zei dit jaar meer te willen uitgeven dan vorig jaar, en ongeveer 44 procent van de bedrijven in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zeihetzelfde. Meer dan 28 procent van de managers in Spanje en Portugal waarschuwde voor een daling van de kapitaaluitgaven dit jaar.

 

De pandemie en de gevolgen ervan bleven ook in de tweede helft van 2020 een probleem

Kijkend naar het afgelopen 'coronavirusjaar' verklaarde meer dan de helft van alle respondenten (55%) dat de bedrijfsprestaties in de tweedee helft van 2020 beter waren dan in de eerste helft van 2020. Ongeveer dertig procent van de bedrijven van de Europese kunststoffenindustrie zei dat de bedrijfsactiviteit in het tweede halfjaar van 2020 stabiel was, terwijl slechts vijftien procent een verslechtering van de situatie in de loop van het jaar vaststelde. Terwijl meer dan driekwart van de Duitse bedrijven melding maakte van verbeteringen in de periode, zei de helft van de managers in Noorwegen en de Benelux-regio, en 35 procent in Frankrijk, dat de zaken waren verslechterd.

 

Wat de kunststoffensectoren betreft, meldde meer dan de helft van de bedrijven in elke activiteit, met inbegrip van de productie van polymeren, distributie, machines en kunststofverwerking, met uitzondering van recycling, dat de prestaties beter waren dan in het eerste halfjaar van 2020. Voor de tweede helft van 2020 zei 26 procent van de respondenten dat het aantal werknemers in hun bedrijf is gestegen ten opzichte van de eerste helft. Meer dan de helft van de Europese bedrijven (54%) zei dat hun personeelsbestand gelijk is gebleven. Ondanks de coronacrisis zijn deze cijfers bijna gelijk aan die van een jaar geleden, bij de vorige enquête van PIE.

 

Hygiënemaatregelen

De grootste zorg voor de bedrijfsprestaties van alle respondenten - met uitzondering van de fabrikanten van kunststofmachines - in 2020 was het verkoopvolume, gevolgd door hygiënemaatregelen en sociale distantie als gevolg van coronavirusgerelateerde gezondheidseisen. Op de derde plaats kwam de beschikbaarheid van grondstoffen - deels als gevolg van wereldwijde logistieke problemen.

 

De energiekosten, de aanwerving van personeel en de liquiditeitsproblemen waren daarentegen niet zo ernstig als in het verleden. Naast directe bedrijfsgerelateerde zorgen klaagden verschillende deelnemers aan de enquête over lockdowns en reisbeperkingen als gevolg van de pandemie, waarbij de Brexit ook een grote bron van zorg was binnen de Europese kunststoffenindustrie.

 

Focus op ...

Agenda

8 juni 2021, 's-Hertogenbosch

Engineering Event Safety

21 juni 2021, online

Midden in de Maak

7 september 2021, Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland

KUTENO - Kunststofftechnik Nord

Experts from a wide range of industries meet at KUTENO to get comprehensive information on machines,...

Meer agendapunten »