KunststofenRubber.nl

Schaalvergroting voor PlasticRoad: ook in de Efteling lopen ze nu op plastic (video)

07 juni 2021 om 14:16 uur

PlasticRoad startte met de eerste pilots in 2018 en ontwikkelde zich sindsdien flink door. Het bedrijf brengt nu de cicular, climate adaptive, lightweight (CCL) producten commercieel op de markt.


Om in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen en te voldoen aan een meer diverse klantvraag, presenteert PlasticRoad een vernieuwd productportfolio. Dit duurzame portfolio biedt infrastructurele oplossingen voor de effecten van klimaatverandering, de circulaire economie en actuele infrastructurele en maatschappelijke uitdagingen, zoals CO₂-uitstoot en beperkte tijd en ruimte in de stad voor aanleg en onderhoud van infrastructuur en de hoge kosten die daarmee gemoeid gaan.

 

"Sinds de eerste pilots met het product in 2018 heeft PlasticRoad een flinke reis afgelegd. Onze industrieel geproduceerde producten van gerecycled afval zijn vanaf nu commercieel verkrijgbaar, wij zijn er klaar voor. Met de CCL200 en CCL300 werken we samen met onze partners aan het behalen van hun én onze duurzaamheidsambities", vertelt Eric Kievit, Managing Director bij PlasticRoad.

 

Nieuwe samenwerkingspartners

Dat de vernieuwde producten nóg beter helpen om duurzaamheidsambities te verwezenlijken is niet onopgemerkt gebleven. Verschillende nieuwe partners sluiten zich aan. Zo heeft PlasticRoad een deel van het voetpad naar de hoofdingang van de Efteling voorzien van het nieuwe product de CCL300. "Wij hebben als Efteling de ambitie om klimaatneutraal te worden, afvalpreventie en hergebruik spelen daarin een belangrijke rol. Met die gedachte omarmen wij dit initiatief en werken we graag samen met PlasticRoad. Het is heel bijzonder dat we nu beschikken over een deel circulair en innovatief looppad naar onze hoofdentree", aldus Wyke Smit, Team Lead Bestuurlijke Zaken, Efteling.

 

Ook de volgende commerciële samenwerkingen krijgen inmiddels vorm:

  • Gemeente Almere: aanleg eerste parkeerplaatsen en woonstraat (juni 2021)
  • Provincie Overijssel & gemeente Hardenberg: aanleg carpoolplaats (verwacht: na de zomer 2021)
  • TU Delft: aanleg fietspad om gezamenlijk sensoren door te ontwikkelen (zomer 2021)
  • ProRail: verkenning CCL-product als schouwpad (pad direct langs het spoor) om vanuit duurzaamheidsambitie wateroverlast aan te pakken en te experimenteren met modulair en circulair bouwen

Vernieuwd productportfolio

Met de introductie van de CCL-varianten komt het productaanbod van PlasticRoad in een volgende fase. Zo worden de kunststof wegelementen inmiddels industrieel geproduceerd, met VolkerWessels en Wavin als aandeelhouders. Daarnaast bestaat het gerecycled kunststof dat wordt verwerkt in de wegelementen voor 100% uit gerecycled huishoudelijk afvalplastic. Ook is de verhardingsconstructie sterker en nóg lichter geworden - van 48 naar grofweg 40 kg/m2. Het geïntroduceerde CCL300 product biedt een filtersysteem dat het hemelwaterriool volledig uitspaart. Bovendien bieden de vernieuwde sensoren nieuwe mogelijkheden tot het modulair opschalen in functionaliteit en de koppeling aan bestaande verkeersmanagementsystemen. Tot slot is zowel de klikverbinding tussen wegelementen als de totale constructie versterkt. Beide CCL-varianten bieden de volgende voordelen:

  • Klimaatadaptief: substantiële verlaging van wateroverlast en effecten van droogte
  • Duurzaam en circulair: van plastic afval naar toegevoegde waarde én minder emissies
  • Multifunctioneel gebruik van beschikbare ruimte: wegverharding, waterberging- en afvoer, kabelberging en mogelijkheden voor verkeersmonitoring met SMART-sensoren
  • Eenvoudige aanleg, beheer en onderhoud - met een gunstige total cost of ownership

In de komende periode sluiten niet alleen meer organisaties zich aan als samenwerkingspartner, er wordt daadwerkelijk gestart met de aanlegwerkzaamheden. Ook partners in omringende landen tonen al interesse, waarvan de aanleg van de eerste pilot in Mexico een voorbeeld is. PlasticRoad heeft uiteindelijk de ambitie om ook internationaal haar productportfolio uit te rollen.

 

 

 

Focus op ...

Agenda

7 september 2021, Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland

KUTENO - Kunststofftechnik Nord

Experts from a wide range of industries meet at KUTENO to get comprehensive information on machines,...

15 september 2021, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2021

Het Mikrocentrum organiseert de gratis toegankelijke, succesvolle Kunststoffenbeurs in de Brabanthallen...

15 september 2021, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Materials+Eurofinish+Surface

Meer agendapunten »