KunststofenRubber.nl

PIE onderzoek: Stemming overwegend optimistisch

03 augustus 2021 om 10:27 uur

De stemming in alle sectoren en regio's van de Europese kunststoffenindustrie lijkt vrij optimistisch, ook al belemmeren de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen en de pandemiegerelateerde problemen de bedrijfsprestaties in heel Europa.


it zijn de belangrijkste resultaten van het zesde halfjaarlijkse lezersonderzoek over de bedrijfsprestaties en -vooruitzichten van de Europese kunststoffenindustrie, dat in juli 2021 door PIE - Plastics Information Europe - is uitgevoerd. De vragenlijst stond open voor abonnees van PIE en andere spelers uit de sector, en er zijn gegevens verzameld van meer dan 300 deelnemers uit 51 landen.

 

Na langer dan verwacht met de pandemie te hebben geworsteld, verwacht een groot percentage van de  respondenten in de tweede helft van 2021 meer personeel in dienst te nemen, ondanks het feit dat een aantal van hen niet verwacht dat de problemen in verband met het coronavirus snel zullen verdwijnen: een derde van de Europese industriële spelers zegt het ergste nog niet onder ogen te zien, en minder dan de helft zegt volledig te zijn teruggekomen van de dip die de pandemie heeft veroorzaakt.

Voor een groot aantal managers in de Europese kunststoffenindustrie waren de bedrijfsprestaties in H1 2021 gelijk aan of beter dan de activiteit in H2 2020, waarbij een grote meerderheid in de Benelux-regio verklaarde dat de zaken dit jaar veel beter gingen dan in de tweede helft van vorig jaar. Het meest optimistisch voor betere zaken in H2 2021 zijn de producenten van bouwmaterialen en technische onderdelen op het continent.

 

Wat kapitaalinvesteringsplannen betreft, zei een meerderheid van de ondervraagde bedrijven dat hun korte- en middellangetermijnplan voor materiële activa in H1 2021 ongewijzigd is gebleven, waarbij ongeveer een derde meldde dat de kapitaaluitgaven hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk gepland. Interessant is dat in de vorige PIE-enquête in januari 2021 meer dan 84 procent van de managers had gezegd dat de kapitaaluitgaven in 2021 even hoog of hoger zouden liggen dan de uitgaven in 2020.

 

In het licht van de logistieke problemen waren de beschikbaarheid van grondstoffen en de materiaalkosten de belangrijkste punten van zorg van de kunststoffenindustrie voor de bedrijfsprestaties in H1 2021. Bijna alle kunststoffenproducenten, compoundeurs, distributeurs en producthandelaars klaagden over de gebrekkige beschikbaarheid van grondstoffen in de eerste helft van het jaar. Voor machinebouwers en recycleerders was de situatie beter, maar verre van ontspannen.

 

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar van 2021 worden ook bepaald door deze aanhoudende problemen. Tweederde van de respondenten zei dat ze de coronacrisis vrij goed hadden doorstaan, en dat bijna de helft al was teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie. Veertig procent voorspelt echter op zijn vroegst een herstel in 2022 of zegt momenteel niet te kunnen voorspellen wanneer dat zal gebeuren, hoewel de helft van de respondenten ziet dat de gespannen aanvoersituatie op de wereldwijde kunststoffenmarkten tegen het einde van het jaar zal afnemen. Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête zei ook dat diversificatie van de toeleveringsketen de stabiliteit van het aanbod zou kunnen ondersteunen.

 

 

Focus op ...

Agenda

9 november 2021, Stuttgart, Duitsland

Composites Europe 2021

16 november 2021, Gorinchem

Vakbeurs recycling 2020

Op 16, 17 & 18 november 2021 vindt de 11e editie van vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal...

17 november 2021, 's-Hertogenbosch

Engineering Event Safety

Meer agendapunten »