KunststofenRubber.nl

NWO-project MUNITION: betere recycling van plastic afval

30 mei 2022 om 11:58 uur

De inzameling van afval verschilt per regio omdat de afvalstromen, het menselijk gedrag en de technische mogelijkheden per regio verschillen. Daardoor wordt slechts 30% van het plastic afval van consumenten gerecycled. Daarom ontwikkelt het onderzoeksconsortium MUNTION-project een digitale tool die empirisch onderbouwde keuzes voor bronscheiding of nascheiding mogelijk maakt.


Het project ontvangt 1,5 miljoen euro van NWO, in het kader van de call Circulariteit van het KIC.

Het regionale beleid voor afvalscheiding kan variëren tussen bronscheiding, waarbij afvalscheiding wordt gedaan door de burger, en nascheiding, waarbij plastic afval na de inzameling industrieel wordt gescheiden. Het vormt een uitdaging om te bepalen wat het optimale inzamelingsbeleid voor een regio is, omdat het afhangt van diverse aspecten. Denk aan de mogelijkheid en bereidheid van burgers om plastic afval weg te gooien, regionale beschikbaarheid en infrastructuur voor de werking van de afvalinzameling en -scheiding, milieueffecten van de verschillende manieren van inzamelen en scheiden van plastic afval en regionale verschillen van de leefomgeving. Het is nog grotendeels onbekend hoe deze aspecten de kwaliteit van het afval, de kosten van het inzamelen, de milieu-impact en het duurzame gedrag van burgers beïnvloeden.

 

Digital twin

De onderzoekers gaan in MUNITION een digital twin van de inzameling en recycling van plastic bestuderen om de economische en maatschappelijke waardes van het uiteenlopende afvalinzamelingsbeleid te vergelijken. Het multidisciplinaire team kwantificeert de dimensies technologie, milieu, psychologie en economie en kijken hoe deze samenhangen in het uiteenlopende afvalinzamelingsbeleid. Vervolgens scoort de twin het beleid op de ‘Key performance indicators' (KPI's) voor deze bijkomende aspecten. Het KPI-dashboard dat hieruit voortvloeit kan vervolgens worden gebruikt om beleid te optimaliseren. Ook kan het effect van toekomstige of regionale beleidswijzigingen van afvalinzameling en de kwaliteit, duurzaamheid, winstgevendheid en welzijn van de burger als gevolg van de resulterende plasticstromen worden beoordeeld.

 

Consortium

Het consortium brengt partners samen vanuit de hele plastic afval inzamelings- en verwerkingsketen met een interdisciplinair academisch team van datawetenschappers die werken in de chemie, milieuwetenschappen, economie en psychologie: Radboud Universiteit, Wageningen University & Research, Nationaal Testcentrum voor Circulaire Plastics, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, HTP, DAR, Midwaste, NVRD, Sidcon, HAN-CMW, TNO-CE, Natuur en Milieu, VANG, Gemeente Heerenveen, RKN, Circulaire Raad, KplusV en Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

 

Focus op ...

Agenda

30 augustus 2022, Utrecht

Technishow/ESEF Maakindustrie

Traditiegetrouw wordt TechniShow gelijktijdig met ESEF Maakindustrie georganiseerd. ESEF Maakindustrie is...

14 september 2022, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2022

Het Mikrocentrum organiseert de gratis toegankelijke, succesvolle Kunststoffenbeurs in de Brabanthallen...

19 oktober 2022, Dusseldorf

K 2022

Wereldwijde handelsbeurs voor de kunststof- en rubberindustrie

Meer agendapunten »