KunststofenRubber.nl

Kunststofrecyclers in Europa hebben moeite om genoeg kunststofafval te krijgen

15 juni 2022 om 11:22 uur

Lage beschikbare volumes gesorteerd plastic afval hebben een negatieve invloed op de activiteiten van plastic recyclers in heel Europa en vormen een obstakel voor het behalen van de EU-doelstellingen.


''Deze situatie kan de overgang naar een volledige plastic circulariteit vertragen'', aldus Ton Emans, voorzitter van Plastics Recyclers Europe. ''Het recente EU-beleid en wereldwijde ontwikkelingen hebben massale investeringen in de plastic recyclingcapaciteiten op het continent gestimuleerd. De plastic recyclingindustrie heeft in 2020 1,5 miljard euro geïnvesteerd, wat zich vertaalt in 1,1Mt extra geïnstalleerde capaciteit wanneer vergeleken met het voorgaande jaar en een totaal van 4,9 miljard euro aan investeringen sinds 2017. Zonder stabiele, hoogwaardige inputmaterialen kunnen de inspanningen van de industrie om de nieuwe recyclingdoelstellingen te halen, echter worden belemmerd. Een robuuste sorteer- en inzamelinfrastructuur is een must om stabiele grondstoffen voor Europese recyclers te vergroten'', voegde hij eraan toe.

 

Dit komt onverwacht, aangezien de EU al een paar jaar een daling van de uitvoer van afval registreert, terwijl recyclers hun geïnstalleerde capaciteit blijven opvoeren met een aanzienlijke groei van zestig procent in vier jaar tijd.


Het Chinese verbod en de verscherping van de controles in het kader van het Verdrag van Bazel en het OESO-besluit betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen hebben beide de voortdurende daling van de uitvoer van afvalstoffen mogelijk gemaakt, van drie miljoen ton in 2014 tot 1 miljoen ton in 2021. Ondanks deze ontwikkelingen en ondanks de stijging van de prijs van gesorteerd materiaal als gevolg van de stijgende prijzen van gerecycleerd materiaal, worden er vandaag geen aanzienlijke extra hoeveelheden afval naar recycleerders gestuurd.

 

Met negen miljoen ton kunststofafval dat wordt ingezameld om te worden gesorteerd, op een totaal van dertig miljoen ton, blijft het verhogen van de inzameling voor recycling een van de belangrijkste maatregelen in Europa. De rest van het ingezamelde afval - 21 miljoen ton - wordt verbrand of gestort. Bovendien blijkt uit de statistieken dat er een kloof is van twintig miljoen ton tussen de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd en de hoeveelheid afval die op de markt wordt gebracht.

 

Het ter discussie stellen van deze cijfers is essentieel om recyclebaar plastic weg te houden van stortplaatsen en verbrandingsovens, en zo schaalvoordelen te creëren voor gerecyclede polymeren. PRE roept op tot transparante rapportering over afvalproductie, inzameling en sortering, zodat gemiste hoeveelheden kunnen worden geïdentificeerd en gerecycleerd.

 

Focus op ...

Agenda

30 augustus 2022, Utrecht

Technishow/ESEF Maakindustrie

Traditiegetrouw wordt TechniShow gelijktijdig met ESEF Maakindustrie georganiseerd. ESEF Maakindustrie is...

14 september 2022, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2022

Het Mikrocentrum organiseert de gratis toegankelijke, succesvolle Kunststoffenbeurs in de Brabanthallen...

19 oktober 2022, Dusseldorf

K 2022

Wereldwijde handelsbeurs voor de kunststof- en rubberindustrie

Meer agendapunten »