KunststofenRubber.nl

Microplastics: reductie van 70% is haalbaar

24 januari 2023 om 10:31 uur

Uit een door TNO ontwikkeld model blijkt dat met name autobanden en landbouwplastic, maar ook kleding een veel grotere bron voor microplastics zijn dan je zou verwachten op grond van de absolute hoeveelheden plastics die ervoor worden gebruikt. Het goede nieuws is dat uit berekeningen een reductie van 70% haalbaar blijkt.


Het gebruik van verpakkingsplastic is in kilo's veruit de grootste bron van plastic en ook een forse bron van microplastics. Microplastic zijn dus niet alleen een probleem in het water, maar ze komen vooral ook op en in het land terecht. De inzichten uit het microplasticsmodel van TNO geven handvatten om de vorming en verspreiding van microplastics aan te pakken.

 

tno

Foto: TNO

 

tno

Foto: TNO

 

Probleem

Autobanden, verpakkingen en landbouwfolie zijn in Nederland de grootste veroorzakers van microplastics.  Het microplastics probleem neemt richting 2050 alleen maar toe.

 

Plastics dragen bij aan een duurzame samenleving (zie TNO publicatie "Verspil het niet!" uit 2020), maar kennen ook nog niet opgeloste schaduwzijdes, waaronder microplastics. Deze vaste deeltjes, kleiner dan 5 millimeter, worden doelbewust toegepast in producten, ontstaan door slijtage tijdens gebruik en worden gevormd door degradatie van plastic afval aanwezig in het milieu.  

 

Microplastics komen voort uit antropogene plastics, zijn nagenoeg persistent (hardnekkig), worden wereldwijd in toenemende mate in het milieu gevonden en recent is aangetoond dat ze zelfs in ons lichaam terechtkomen. Helaas is er onvoldoende informatie over de blootstelling aan en het effect van microplastics op de mens om weloverwogen risicobeoordelingen te kunnen uitvoeren. Daarom past de Nederlandse overheid het voorzorgsprincipe toe. Dit betekent dat gebruik, vorming en verspreiding van microplastics moeten worden geminimaliseerd. De Nederlandse aanpak is daarmee in lijn met de EU-strategie.

 

Mitigatiestrategieën

Mitigatie van het microplastics probleem vereist systemisch inzicht in de gehele levenscyclus van plastics: productie, gebruik en einde levensfase. Uiteenlopende mitigatiestrategieën, in ontwikkeling of al gedeeltelijk in uitvoering, kunnen bijdragen aan de oplossing: beleid, materiaalkeuze, productontwerp, recycling- en scheidingstechnologie, gedrag, afvalmanagement en schoonmaakacties. TNO heeft de effectiviteit (mate van reductie) van zeventien mitigatiestrategieën doorgerekend met het microplastics model en concludeert dat Nederland veel baat heeft bij de uitrol van de R-strategieën: Refuse, Rethink, Reduce en de daarbij behorende technologische, marketing en gedragsconcepten. Ook het verbod op Single-Use-Plastics (SUPs) en de uitbreiding van statiegeld en verwijderingsbijdragen om wegwerpgedrag van consumenten positief te beïnvloeden dragen flink bij. Dat geldt ook voor het gebruik van innovatieve materialen die de vorming van microplastics uit autobanden en verpakkingen reduceren. Door toepassing van deze mitigatiestrategieën is een reductie van 70% microplastics in 2050 mogelijk (37% in 2030), ook in een scenario waarin de consumptie van plastics toeneemt.

 

Maatschappelijk draagvlak is nodig om deze missie tot een goed einde te brengen. TNO heeft een kwalitatieve analyse van het Nederlandse handelingsperspectief uitgevoerd aan de hand van de kosten/baten per mitigatiestrategie en de tijd die nodig is voor realisatie ervan. Meest kosteneffectief zijn dan het verder uitrollen van het statiegeld principe, het uitvoeren van de R-strategieën Refuse, Rethink, Reduce, het versnellen van materiaalinnovaties en van onderzoek naar verbeterde recyclingtechnologie. Voor andere mitigaties is de verdere ontwikkeling van beleid en businessmodellen van belang. Het is essentieel dat de Nederlandse overheid een coördinerende rol speelt om deze mitigatiestrategieën samen met alle stakeholders te ontwikkelen en te realiseren.

 

Focus op ...

Agenda

13 december 2023

Webinar Circulariteit in de rubberindustrie

Introductie in de wereld van rubber, rubber recycling en biobased additieven door Enrico Koggel,...

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

20 maart 2024, Den Bosch

Food Contact Materials Seminar

About food contact material regulations, legislation and developments.

Meer agendapunten »