KunststofenRubber.nl

Plastics Europe en EuPC lanceren Operation Clean Sweep®-certificering

31 januari 2023 om 11:30 uur

Plastics Europe, de Europese vereniging van plastics producenten, en EuPC, de vereniging van Europese kunststofverwerkers, lanceren een regeling voor een geharmoniseerde Europese certificering van Operation Clean Sweep® (OCS). Dit nieuwe instrumentarium dient om pelletverliezen in het milieu tot nul te reduceren.


Pelletverliezen zijn vervuilend voor milieu en ecosystemen en komen voor in alle schakels van de plastic waardeketen, ondanks toepassing en handhaving van alle standaard milieu-, veiligheids- en kwaliteitsbeheersvereisten.

 

Operation Clean Sweep® omvat een reeks aanbevelingen en instrumenten om te helpen in de aanpak en preventie van pelletverlies.

 

Met ingang van februari 2023 draagt het eerste Europese certificeringssysteem voor preventie van pelletverliezen bij aan een verdere versterking van OCS. Onder meer door introductie van geharmoniseerde processen en procedures voor het controleren en documenteren van pelletverliezen in de gehele plastic waardeketen.

 

Audit door certificeringsinstanties

Het certificeringssysteem houdt in dat alle huidige OCS-ondertekenaars, en iedere partij die in de keten met pellets werkt, implementatie van OCS extern laat beoordelen en kwantificeren. Dit gebeurt aan de hand van vast te stellen minimumeisen (gebaseerd op de zes pijlers van de OCS-pledge) die regelmatig worden geaudit door geaccrediteerde certificeringsinstanties. Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in een online openbaar register en jaarlijks zal verslag worden gedaan van de ontwikkeling van de certificering, inclusief een schatting van daadwerkelijke pelletverliezen en de mate waarin aan prestatie-indicatoren wordt voldaan.

 

Geoffroy Tillieux, technisch directeur van European Plastics Converters: "We kunnen het probleem van pelletverliezen nu aanpakken met een praktisch instrumentarium. Het voorkomen van pelletverlies is een kwestie van cultuur- en organisatieverandering. Bedrijven in de kunststofmastering, -menging en -verwerking kunnen nu met concrete en transparante maatregelen aantonen hoe zij milieuvervuiling voorkomen."

 

De totstandkoming van de OCS-certificeringsregeling stond onder leiding en toezicht van een commissie bestaande uit beleidsmakers, certificeringsinstanties en afgevaardigden uit de industrie, en werd aangevuld met aanbevelingen die in een publieke consultatie zijn gedaan. De implementatie van de regeling wordt gemonitord en verder verfijnd om zeker te stellen dan ze daadwerkelijk bijdraagt aan het uiteindelijk doel van minder tot geen plastic korrels in het milieu.

 

Meer informatie

Het Operation Clean Sweep® programma telt momenteel zo'n 1,800 ondertekenaars, waaronder bedrijven, sites en verenigingen. En inclusief alle leden van Plastics Europe en een groeiend aantal kunststofverwerkende bedrijven en transportbedrijven.

 

De regels en principes voor de certificering en de certificeringseisen en voorwaarden voor bedrijven en hun locaties, zijn beschikbaar op www.opcleansweep.eu. Een initiële lijst van goedgekeurde certificeringsinstanties zal in de loop van februari op dezelfde website beschikbaar zijn.

 

Focus op ...

Agenda

27 maart 2023, Wisselende locaties

3D Delta Week

3D Delta Week is een reeks evenementen en activiteiten van 5 dagen op meerdere locaties, allemaal met een...

5 april 2023, Den Bosch

Empack

Verpakkingsevenement

25 april 2023, Parijs (FR)

JEC World 2023

Meer agendapunten »