KunststofenRubber.nl

Plastic Wijzer roept op tot radicaal anders omgaan met plastic verpakkingen

07 maart 2023 om 10:25 uur

2050: 100% fossielvrij verpakken, 0% zwerfafval van verpakkingen en 0% schade aan mens en milieu. Dat wil het Afvalfonds Verpakkingen. De stichting visualiseert deze doelen in de Plastic Wijzer die vandaag is gelanceerd.


Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst: "Plastic is overal. We kunnen niet zonder en het is nodig voor een duurzame toekomst, bijvoorbeeld om voedselverspilling tegen te gaan. Tegelijk is het schadelijk voor het milieu en onze gezondheid. Nu is het moment om samen een grondstoffentransitie te starten voor een echt circulaire economie. Dat lukt niet via het optimaliseren of innoveren van ons huidige systeem. Wel door anders denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen. Eerst werd ons energiesysteem fossielvrij, nu volgt na de energietransitie de grondstoffentransitie."

 

De stichting belooft voor 2030:
· 100% inzamel- en hergebruiksystemen in NL zijn kwalitatief hoogwaardig en uniform
· 100% van de producenten/importeurs krijgen hun aandeel recyclaat terug
· 100% van de verpakkingen zijn recyclebaar
· waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar
· plasticgebruik verpakkingen gaat omlaag zonder negatieve substitutie

 

De Plastic Wijzer is bedoeld om producenten, importeurs, gemeenten, recyclers en alle andere ketenpartners te inspireren samen werk te maken van circulair plastic in Nederland. De Plastic Wijzer vertelt welke ingrijpende veranderingen in de plastic keten ‘onvermijdelijk' zijn bij productie, gebruik, inzameling, sortering en recycling.

 

Plastic paradox

Volgens Klein Lankhorst is het grote dilemma hoe we ons bevrijden van de plastic paradox. "De waarde van plastic is groot: licht, hygiënisch, sterk en het houdt producten vers en gaat voedselverspilling tegen. Het heeft de manier waarop we leven, werken en spelen ingrijpend veranderd. Voor een duurzame toekomst hebben we plastic nodig, bijvoorbeeld in zonnepanelen, lichte voertuigen en tegen voedselverspilling De keerzijde is, hoe meer we plastic toepassen, hoe groter de schadelijke effecten zijn op ons milieu en gezondheid. Het is de hoogste tijd om de risico's van plastic in de samenleving weg te nemen".

 

Toekomstperspectief

De Plastic Wijzer stelt doelen voor een samenleving waarin we minder plastic verpakkingen gebruiken door het alleen nog te gebruiken voor essentiële toepassingen. En geen fossiele grondstoffen meer nodig zijn, met focus op vermindering en hergebruik van plastic verpakkingen en het voorkomen van zwerfafval en microplastics. De Plastic Wijzer beschrijft ook welke ingrijpende veranderingen dit vergt in het huidige systeem van inzameling en recycling van plastic verpakkingen. Uitgangspunt moet zijn 100% fossielvrij en 0% schade aan mens en milieu in 2050 (geen zwerfafval en microplastics).

 

Nodig hiervoor is: betere kwaliteit van verpakkingen, betere kwaliteit en uniformiteit van inzamelsystemen en betere kwaliteit van recycling. "Verder moet het de consument makkelijk worden gemaakt. En we moeten over deze oplossingsrichtingen een maatschappelijk debat voeren en samen keuzes maken. Zodat recyclaat en uiteindelijk biobased plastic zoveel mogelijk fossiel plastic in verpakkingen kan gaan vervangen.

 

"De consument moet er in de toekomst op kunnen rekenen dat als er een plastic verpakking om een product zit, dit echt noodzakelijk is, én dat die verpakking geen schade meer toebrengt aan mens en milieu. Daarnaast zullen er steeds meer verpakkingen komen die je als consument zelf weer kunt vullen."

 

Anders denken, anders doen

Voor een circulaire economie is een grondstoffentransitie nodig, een radicaal andere manier van denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen. Waar nodig moeten we daartoe onze huidige werkwijze, belangen en verdienmodellen loslaten.

 

Van wegwerp naar vermindering en hergebruik

Onze consumptie- en productiemaatschappij is volledig ingesteld op eenmalige verpakkingen. Dit zorgt voor efficiëntie in logistiek, voedselproductie, transport etcetera. De Plastic Wijzer zet in op vermindering van eenmalige verpakkingen. "We moeten kritisch zijn op het gebruik van plastic, waar kunnen we zonder?", aldus Klein Lankhorst. Ook Europese wetgeving is in de maak om dat proces te versnellen. Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om reduce en reuse van verpakkingen.

 

Van kwantiteit naar kwaliteit

Nu gaan businessmodellen nog te veel over kwantiteit om de gestelde normen te halen. Bedrijven zoals inzamelaars worden daarop afgerekend. Als we de transitie willen versnellen, heb je niet alleen regelgeving en normering nodig, maar zullen de bedrijven ook hun businesscases moeten veranderen. Een forse kwaliteitsverbetering is nodig om de grondstoffentransitie te laten slagen.

Uniforme inzameling: kwaliteit en gemak voor de consument

De inzameling van verpakkingen ligt bij gemeenten. Hierdoor is er in Nederland een grote diversiteit van inzamelsystemen, waardoor het niet mogelijk is om landelijk helder te communiceren hoe we in Nederland de plastic verpakkingen moeten weggooien en te sturen op kwaliteit. "Het moet voor elke Nederlander makkelijk en duidelijk zijn wat er wordt verwacht. Dit kan alleen bij één of twee landelijke, uniforme systemen en goede communicatie naar burgers."

 

Focus op ...

Agenda

27 maart 2023, Wisselende locaties

3D Delta Week

3D Delta Week is een reeks evenementen en activiteiten van 5 dagen op meerdere locaties, allemaal met een...

5 april 2023, Den Bosch

Empack

Verpakkingsevenement

25 april 2023, Parijs (FR)

JEC World 2023

Meer agendapunten »