KunststofenRubber.nl

Recordomzet Duitse kunststofverwerkende industrie

14 maart 2023 om 14:28 uur

De Duitse kunststofverwerkende industrie behaalt een recordomzet in het crisisjaar 2022. De verkoop van technische onderdelen groeide met dubbele cijfers en kunststofrecyclers verhoogden opnieuw hun omzet.


De aanhoudende kostenexplosie van kunststofgranulaten, energie en logistieke diensten dreef de omzet van de kunststofverwerkende industrie in 2022 met 10,2 procent op tot een recordbedrag van 77,4 miljard euro. De productie groeide echter niet. In totaal daalde het verbruik van kunststofgranulaten met 2,4 procent, wat ongeveer overeenkomt met de productiedaling van 2,7 procent. Dit zijn de laatste cijfers voor kunststofverwerkers, berekend door TecPart, de Associatiie van Technische Plastic Producten, net als in voorgaande jaren, op basis van de cijfers van het Federaal Bureau voor de Statistiek voor de industrie.

 

Fabrikanten in de sector technische onderdelen konden deze industrietrend ombuigen en hun productie met 6,5 procent verhogen ten opzichte van het zwakke voorgaande jaar. De belangrijkste motoren waren de binnenlandse autoproductie, die met elf procent steeg, en fabrikanten in de elektronica-industrie, waar een stijging van twee procent was. Met een omzetgroei van 7,4 procent in dit segment konden de enorme kostenstijgingen echter slechts in geringe mate worden doorberekend aan de afnemers. Dit leidde voor een derde van de bedrijven tot winstdalingen of verliezen. Toch konden de fabrikanten van technische kunststofonderdelen zich handhaven en hun personeelsbestand met 1,1 procent uitbreiden tot 101.000 werknemers in meer dan 900 bedrijven. Dit betekent dat het segment van de technische onderdelen, met 31 procent van het personeelsbestand, qua werkgelegenheid de grootste sector van de kunststofverwerking blijft, net voor de fabrikanten van bouwmaterialen.

 

Minder nieuw materiaal, meer recyclage

Ook het gebruik van nieuw materiaal in kunststofproducten is in 2022 met ongeveer 4,5 procent gedaald. Naast het feit dat steeds meer nieuwe producten al zijn goedgekeurd of ontworpen met hogere recyclagequota, hebben ook de sterke prijsstijging en het aanvankelijke gebrek aan beschikbaarheid van nieuw materiaal de trend naar recyclaten bevorderd. Hierdoor steeg het aandeel van recyclaten in verhouding tot het totale volume met negentien procent tot 2,6 miljoen ton.

 

Het recyclageaandeel in duurzame producten, zoals de automobielindustrie, steeg tot zeven procent en dat in de elektrische industrie, waar het gebruik van recyclaten traditioneel wat moeilijker is, tot vijf procent. Voor de verdere stijging van het aandeel recyclaten in kunststofproducten stelt Rainer Zies, eigenaar en directeur van MKV GmbH Kunststoffgranulate en lid van het TecPart-bestuur, de duidelijke eis "dat de maatstaf voor de gebruikte materialen moet zijn dat de CO2-equivalenten van de recyclaten altijd beter moeten zijn dan die van het nieuwe materiaal; dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat kunststofrecycling ook een bijdrage levert aan CO2-reductie en klimaatbescherming."

 

Extreem tekort aan geschoolde werknemers

De industrie blijft kampen met een extreem tekort aan geschoolde werknemers. Zo meldt 87 procent van de bedrijven een tekort aan geschoolde werknemers. Er is vooral een gebrek aan technisch personeel, kunststoftechnici en procesmonteurs, technische stagiairs en ingenieurs.

 

Aline Henke, eigenaar en directeur van Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung en initiatiefneemster van het opleidingsinitiatief "Hello Future", stelt dat "vooral de jonge generatie, die zich zo duidelijk uitspreekt voor het behoud van hulpbronnen, de kans zou hebben om in de kunststofverwerkende industrie een aanzienlijke invloed uit te oefenen op de klimaatverandering, namelijk met de CO2-arme productie van kunststofproducten die tijdens hun productleven CO2 besparen en aan het einde van hun levensduur in Duitsland voor meer dan 99 procent kunnen worden gerecycleerd. Het bedroeft en verbaast mij tegelijkertijd dat bij het werken met kunststof als materiaal, dit blijkbaar niet wordt gezien als een deel van de oplossing voor onze uitdagingen. De mogelijkheden zijn er, want ongeveer drie van de vier kunststofverwerkende bedrijven bieden opleidingen aan. Met meer jongeren zouden we echt iets kunnen bereiken voor de gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen!"

 

Vooruitzichten voor de industrie

Er zijn steeds meer tekenen dat de recessie kan worden afgewend en dat de producenten van technische kunststofonderdelen ook in 2023 een kleine groei kunnen verwachten. Dankzij de duurzaamheidsdiscussie staan kunststoffen in twee opzichten positief in de belangstelling. Enerzijds kunnen de lichtgewicht duurzame kunststofproducten al tijdens de productie en het gebruik CO2 besparen in vergelijking met andere materialen, anderzijds leiden gewijzigde ontwerpprincipes tot hogere recyclagequota.

 

"Beide aspecten versterken de toekomstperspectieven van de industrie, ook al moeten materiaalgerelateerde beperkingen in termen van recyclagequota nog steeds worden anvaard, niet in het minst omdat geschikt kunststofafval momenteel niet in voldoende hoeveelheden en kwaliteiten beschikbaar is. In sommige nationale en Europese normalisatiecomités zet TecPart zich ervoor in dat hier realistische specificaties worden ontwikkeld en dat het normalisatiemandaat van de EU kan worden verwerkt voor zover de capaciteit dit toelaat. Dit betekent dat ook de door TecPart vertegenwoordigde compounders en recyclers zich kunnen voorbereiden op een constante vraag in 2023", voorspelt Michael Weigelt, Managing Director van de Association of Technical Plastic Products in zijn afsluitende samenvatting.

 

 

 

 

 

Focus op ...

Agenda

13 december 2023

Webinar Circulariteit in de rubberindustrie

Introductie in de wereld van rubber, rubber recycling en biobased additieven door Enrico Koggel,...

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

20 maart 2024, Den Bosch

Food Contact Materials Seminar

About food contact material regulations, legislation and developments.

Meer agendapunten »