KunststofenRubber.nl

Plastic Transitie industrie routekaart is live

31 oktober 2023 om 12:26 uur

De Plastic Transitie industrie routekaart staat live. De routekaart dient als leidraad voor de transitie naar circulair en klimaatneutraal plastic voor de industrie en verwoordt een visie op een hervorming van het hele plasticsysteem.


De visie van Plastics Europe is het creëren van een duurzaam plasticsysteem dat blijft voldoen aan de eisen van consumenten en de samenleving, terwijl het de transities van veel downstream-industrieën ondersteunt, en een strategische troef blijft voor de Europese economie.

 

De ‘Plastics Transition' roadmap is een ambitieus plan om het Europese plasticsysteem opnieuw vorm te geven en weerspiegelt een diepgaande verschuiving die in de sector plaatsgevindt. Plastics Europe gelooft dat de routekaart een belangrijke bijdrage zal leveren aan het informeren en bevorderen van de dialoog en samenwerking met beleidsmakers en de kunststofwaardeketen. 'Het is een dynamisch proces, wat betekent dat het document geleidelijk zal worden bijgewerkt op basis van nieuwe inzichten en veranderingen in onze industriële omgeving, het beleidskader en input uit onze waardeketen.'

 

3 strategische pijlers voor transitie

Het stappenplan bestaat uit 3 pijlers:

 

Kunststoffen circulair maken

Kunststofproducenten ontwikkelen nieuwe benaderingen met betrekking tot het hergebruik van producten, productontwerp en bedrijfsmodellen. Deze benaderingen omvatten het bevorderen van circulaire bedrijfsmodellen, het verder ontwikkelen van mechanische en chemische recycling, en het uitbreiden van de plasticproductie uit biomassa en afgevangen koolstof. Om dit mogelijk te maken moeten circulaire grondstoffen beschikbaar komen en moeten de vraag naar en investeringen in circulaire oplossingen gestimuleerd worden.

 

De levenscyclus van kunststoffen netto nul maken

Om de doelstelling van een netto-nuluitstoot van broeikasgassen (BKG) met succes na te streven, zijn er onder meer een grotere energie-efficiëntie, de beschikbaarheid van koolstofarme brandstoffen, productie met behulp van koolstofarme elektriciteit en het afvangen en opslaan van koolstof. Dit vereist toegang tot koolstofarme energie, het creëren van een gelijk speelveld met mondiale concurrenten, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen bij de verwerking van plastic, en minder verbranding van plastic afval.

 

Bevordering van duurzaam gebruik van kunststoffen

Het produceren en gebruiken van kunststoftoepassingen op een manier die veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu is van cruciaal belang. Leden van Plastics Europe ontwikkelen voortdurend nieuwe acties, instrumenten en methodologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om veiligheid en duurzaamheid te bevorderen. Ze omvatten samenwerking met partners in de waardeketen, het veilig beheren van additieven, het elimineren van pelletverlies tijdens de productie en samenwerken om kennislacunes te overbruggen en lekkage te voorkomen.

 

Een levend document

In 2021 heeft Plastics Europe opdracht gegeven voor het rapport ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe. Het bevatte aanbevelingen voor de transitie naar de EU-doelstellingen van netto nul-koolstofuitstoot en circulariteit tegen 2050.

 

De Plastics Transition roadmap biedt een raamwerk, mijlpalen voor 2030 en indicatoren om de voortgang te monitoren, knelpunten te identificeren en oplossingen te vinden om vooruitgang te blijven boeken. Op basis van de verzamelde resultaten van een onderzoek onder de leden van Plastics Europe zal de voortgang van de industrie ten opzichte van deze indicatoren voor circulariteit en broeikasgasemissies worden beoordeeld en op transparante wijze gerapporteerd.

 

Ga naar de site voor meer informatie of download hieronder de managementsamenvatting:

 

 1753577_Executive-Summary-Roadmap-of-The-Plastics-Transition_Dutch_102323.
 

 

Focus op ...

Agenda

11 september 2024, Brussel

Compounding World Expo Europe

Europe's focused exhibition for plastics additives and compounding

18 september 2024, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2024

De Kunststoffenbeurs is dé centrale plek waar de Benelux kunststof- en rubberketen actuele kennis deelt,...

3 oktober 2024, Den Bosch

AM for Production

Tijdens AM for Production ontmoet je AM machinebouwers, componentleveranciers, grondstofleveranciers,...

Meer agendapunten »