KunststofenRubber.nl

Meer recyclen of productontwerp verbeteren?

01 november 2023 om 10:50 uur

“Tegenwoordig gaan er stemmen op om meer in te zetten op betere recycle-methoden dan in het proberen alle gebruiksvoorwerpen opnieuw te ontwerpen met het oog op hergebruik van materialen. Dit is onder andere gebaseerd op het gegeven dat materialen vaak een relatief kleine bijdrage leveren aan de totale kosten van een product – slechts 4 à 5 procent.”


Aldus Steven van Dalen, senior manager Boer & Croon. "Dit is een misvatting en zorgt voor een beperking van de mogelijkheden waarop wij producten duurzamer kunnen produceren. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. We moeten ervoor waken om dit vraagstuk niet louter vanuit economisch oogpunt te benaderen."


Om de klimaatdoelstellingen te behalen zal ons productie- en consumptiepatroon moeten veranderen, volgens Van Dalen. Dat betekent dat we sommige dingen moeten laten, maar ook dat onze gebruiksvoorwerpen duurzamer worden geproduceerd en er, na het einde van de levensduur, zo min mogelijk de verbrandingsoven ingaat.

 

‘Efficiënter omgaan met grondstoffen'

Volgens Van Dalen is het is van cruciaal belang om te begrijpen dat de financiële waarde van een materiaal niet altijd overeenkomt met de mate van milieu-impact. Sommige materialen, zoals plastic, zijn goedkoop, maar hebben ernstige negatieve milieueffecten mits niet goed verwerkt na gebruik. Hetzelfde geldt voor veel metalen, afkomstig van vervuilende mijnbouw.


"We moeten niet uit het oog verliezen dat het gaat om materialen die schaars zijn en, hetzij door de winning dan wel door de productie of na het gebruik ervan, een impact op het klimaat hebben. Het verminderen van materiaalgebruik en efficiënter omgaan met grondstoffen zijn essentieel gegeven de beperkte beschikbaarheid van hulpbronnen en de noodzaak om klimaatverandering te keren."

 

‘Gevaarlijk'

Natuurlijk zijn ook innovatieve initiatieven om materialen van elkaar te kunnen scheiden en daarmee recycling te verbeteren meer dan welkom. Maar laten we op meerdere paarden tegelijkertijd wedden. We hebben in het verleden vaak ervaren hoe gevaarlijk het is als je afhankelijk bent van één grondstof of technologie - zie hoe moeilijk de energietransitie van de grond komt", aldus Van Dalen.

 

‘Minder componenten en productiestappen'

Van Dalen: "Hierom is het belangrijk dat een productontwerp niet alleen rekening houdt met materiaalkosten, maar ook met levensduur, recycling en hergebruik van materialen. Laat het zo gemakkelijk mogelijk te ontleden zijn, zodat het eenvoudiger te repareren en/of opnieuw te gebruiken is. Bovendien kunnen investeringen in een productontwerp met minder componenten en productiestappen zich vertalen in efficiëntere productieprocessen. Dit kan leiden tot minder gebruik van energie, water en arbeid. Dit vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in financiële opbrengsten, maar wel in duurzaamheidswinsten. Door hier helder over te communiceren kan ook een bijdrage worden geleverd aan bewuster consumentengedrag."

 

Reacties (1)

Steven van Dalen heeft helemaal gelijk met zijn stelling dat er in de ontwerpfase gekeken moet worden naar de mogelijkheden van hergebruik en efficiënt gebruik van materialen. De gedachte is niet nieuw en was al in de 90-er jaren bij toen Polynorm-van Niftrik al een hot item.
bij alle ontwikkelprocessen was steeds de vraag, kan het simpeler, wat kunnen we aan het einde van de productcyclus. Een stofzuiger in onderdelen ontwerpen met slechts een enkele schroefverbinding heeft voordelen in de productiekosten en vergemakkelijkt het recycling proces.
Een ander voorbeeld was de ontwikkeling van de achterdeur van de Volvo V-70, waarvan het sluitmechanisme in eerste ontwerp 5 schroeven bevatte. Uiteindelijk bleek een klikconstructie zonder schroeven mogelijk.
Keerzijde van veel vernuftige oplossingen is de soms onmogelijkheid om producten onbeschadigd te demonteren en te herstellen. Het zelfde geldt ook voor combinaties van materialen. Daar telt dat nieuwe scheidingsmethoden steeds beter materialen herkennen en geschikt kunnen sorteren voor hergebruik.
Kortom het blijft een afweging, maar altijd zinvol om in de ontwerpfase na te denken over het leven na gebruik.
Succes, Wijnand Hollander, ambassadeur van de Kunststofverwerkende industrie
Wijnand Hollander, 8 november 2023 14:04
 

Focus op ...

Agenda

13 december 2023

Webinar Circulariteit in de rubberindustrie

Introductie in de wereld van rubber, rubber recycling en biobased additieven door Enrico Koggel,...

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

20 maart 2024, Den Bosch

Food Contact Materials Seminar

About food contact material regulations, legislation and developments.

Meer agendapunten »