KunststofenRubber.nl

Zorgen voor een gelijk speelveld met de massabalansbenadering

08 november 2023 om 11:02 uur

Chemische recycling klopt steeds nadrukkelijker op de deur. Het berekenen van recycled content na chemische recycling is lastig. Massabalans is een veelgenoemde methode hiervoor, maar hiervan zijn verschillende varianten mogelijk die niet allemaal eerlijk zijn. De Europese Recycling Industrie Confederatie (EuRIC) heeft hierover een position paper gepubliceerd dat door NRK Recycling wordt gesteund.


In het position paper () legt EuRIC verschillende boekhoudsystemen bloot om het gehalte aan gerecycleerd plastic te berekenen, met een focus op de ontwikkeling van massabalansmethodologieën voor chemische recycling. Daarnaast belicht EuRIC enkele belangrijke elementen die niet mogen worden vergeten als het gaat om het behalen van de doelstellingen op het gebied van gerecycled plastic.

 

Drie aanbevelingen van EuRIC, gesteund door NRK Recycling

1. Er moet eerlijk gerapporteerd worden over recycled content;

2. Een kredietmethode botst met de inspanningen van de EU om greenwashing te vermijden;

3. Een kredietsysteem zal, als het niet wordt ingeperkt, het wantrouwen in de markt en bij de consument doen toenemen.

 

ad 1 - Eerlijk rapporteren:

Eerlijk rapporteren kan door middel van proportionele allocatie en rollend gemiddelde. Als rapportage daarmee economisch niet haalbaar is omdat de hoeveelheden recycled polymeerinput te klein zijn voor een praktische toepassing, dan toont dit duidelijk aan dat chemische recycling een technologie is die meer onderzoek nodig heeft om haar beloften waar te maken. Outputs uit chemische recycling die worden gebruikt als brandstof, mogen nooit worden meegenomen in recycled content percentages.

 

ad 2 - Kredietmethode kan tot greenwashing leiden:

De plastic afvalcrisis wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan informatie en bewustzijn bij het publiek en overheden. Met een kredietmethode zou de plasticindustrie kunnen communiceren dat een product waarvoor geen recyclingoplossing bestaat (door gebrek aan een goed inzamelings- en scheidingssysteem of een gebrek aan technologie) tot 100% recyclaat bevat, terwijl het in feite geen of een zeer lage hoeveelheid bevat.

 

ad 3 - Slecht kredietsysteem leidt tot wantrouwen:

Op de lange termijn is een kredietmethode (mits niet ingeperkt) schadelijk voor het bereiken van een echte circulaire economie, omdat een dergelijk systeem de inspanningen op het gebied van ecologisch productontwerp afzwakt en recyclingproblemen in stand houdt.

 

Chemisch versus mechanisch

NRK Recycling stelt verder: 'Er moet een stabiel regulerend kader komen zodat er kan worden geïnvesteerd in chemische recycling - net als voor mechanische recycling. Harmonisatie van rekenregels voor recycled content via massabalans draagt hieraan bij. NRK Recycling wijst erop dat de rekenmethode van massabalans geen carte blanche moet geven aan chemische recycling. Hoe groter het aandeel chemische recycling ten opzichte van mechanische recycling, hoe minder milieuwinst uit recycling, blijkt uit een rapport van CE Delft (). Waar mechanisch mogelijk is, moet niet chemisch gerecycled worden. 

 

Zorgelijk standpunt

'Recentelijk richtten twintig Europese brancheorganisaties zich in een gezamenlijke brief tot de EU-lidstaten. In de brief pleiten zij ervoor om vrije allocatie (brandstof uitgezonderd) aan te nemen als de geharmoniseerde massabalansmethode van de EU. Dit betekent dat de theoretische hoeveelheid gerecyclede kunststof, vrij kan worden toegewezen aan de verschillende outputs (brandstoffen uitgezonderd). CE Delft onderbouwt in hun rapport juist zorgt voor een ongelijk speelveld, ten koste gaat van milieuwinst uit recycling en greenwashing in de hand speelt.'

 

Focus op ...

Agenda

13 december 2023

Webinar Circulariteit in de rubberindustrie

Introductie in de wereld van rubber, rubber recycling en biobased additieven door Enrico Koggel,...

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

20 maart 2024, Den Bosch

Food Contact Materials Seminar

About food contact material regulations, legislation and developments.

Meer agendapunten »