KunststofenRubber.nl

Gratis online tool voor toepassing recyclaat

04 juni 2024 om 07:17 uur

Waarom wordt er niet meer gerecycled materiaal gebruikt? Hoe kan het gebruik van secundaire materialen worden vergroot? Het Rezy-Spezi-project onderzocht deze vragen van 2021 tot 2023. Als onderdeel van het project identificeerden het Duitse SKZ Plastics Center en plastship GmbH obstakels voor het gebruik van secundaire materialen en ontwikkelden aanbevelingen voor actie, rekening houdend met beperkende factoren. Een en ander heeft geleid tot een gratis online tool voor verwerkers.


In het gezamenlijke onderzoeksproject Rezy-Spezi zijn het Duitse SKZ Plastics Center en plastship GmbH erin geslaagd obstakels voor het gebruik van secundaire materialen bij de kunststofverwerking te identificeren en concrete voorstellen te ontwikkelen voor de industrie om het aandeel gerecycleerde materialen te vergroten.

 

Nodeloos strenge optische eisen

Een onderliggend probleem zijn vaak de kwaliteitseisen in normen en fabrieksstandaarden, die om uiteenlopende redenen zeer hoog worden gesteld, terwijl deze vaak niet noodzakelijk zijn voor de primaire productfunctionaliteit. In de loop van het onderzoeksproject zijn de partners erin geslaagd verschillende potentiële toepassingen te identificeren die het toegenomen gebruik van secundaire materialen mogelijk zouden kunnen maken zonder de productprestaties in gevaar te brengen. "Een voorbeeld dat een belangrijke factor bleek te zijn in het project zijn strenge visuele eisen. Kleurtonen worden op bepaalde plaatsen nauwkeurig gedefinieerd - maar soms zelfs op onzichtbare gebieden", zegt Antonia Ivanda, wetenschapper Duurzame en Circulaire Porducten bij SKZ. Door het verhogen van de toegestane kleurspectra is echter een toename van het aanbod van recyclaten in individuele industriële sectoren met maximaal 75 procent denkbaar.

 

Resultaten van het onderzoek online beschikbaar

De resultaten van het drie jaar durende onderzoek zijn tot stand gekomen door middel van onderzoekswerkzaamheden zoals het beoordelen van diverse normen, enquêtes en interviews met deskundigen. Er zijn onder meer diverse kunststofexperts uit het onderzoeks- en testgebied van de SKZ, de kunststofverwerkende industrie, recyclingbedrijven en eindgebruikers geïnterviewd. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende mogelijke toepassingen en actiegebieden geïdentificeerd. De resultaten van het onderzoek zijn transparant online toegankelijk in een digitale tool.

 

Focus op ...

Agenda

11 september 2024, Brussel

Compounding World Expo Europe

Europe's focused exhibition for plastics additives and compounding

18 september 2024, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2024

De Kunststoffenbeurs is dé centrale plek waar de Benelux kunststof- en rubberketen actuele kennis deelt,...

3 oktober 2024, Den Bosch

AM for Production

Tijdens AM for Production ontmoet je AM machinebouwers, componentleveranciers, grondstofleveranciers,...

Meer agendapunten »