Recycling landbouwplastic vraagt solidariteit alle belanghebbenden

Geplaatst op 19 mei 2017 om 15:32 uur
Recycling landbouwplastic vraagt solidariteit alle belanghebbenden
Kunststoffen voor bijvoorbeeld folie, netten of containers spelen een belangrijke rol in de agrarische voedselindustrie. Maar de mogelijkheden om dit plastic te recyclen, worden nog vaak niet benut. Op verschillende plekken op de wereld worden inmiddels inzamelingsactiviteiten ingezet voor recycling en hergebruik om verandering in de situatie te brengen. In Wiesbaden werd over de kwestie gepraat op de 2nd International Recycling Forum on Agricultural Plastics.

Om de aantallen activiteiten en de efficiëntie ervan te vergroten, moeten fabrikanten, handelaren, gebruikers, inzamelaars en recyclers van landbouwkunststoffen nauwer gaan samenwerken, met de betrokkenheid van overheidsinstanties en belangenorganisaties. Een van de belangrijke aspecten is deze kwestie is de bewustwording bij de boeren, die immers de eerste link van de keten vormen. Zij bepalen de mate van vervuiling van het plastic en daarmee de waarde voor recycling, aldus Jan Bauer, commercieel directeur van RIGK GmbH en voorzitter van de EPRO-werkgroep voor recycling van landbouwplastic op dit tweede internationale forum met als thema ‘Potential for Recycling'.  RIGK heeft dit symposium georganiseerd met een begeleidende expositie in Wiesbaden in samenwerking met de European Association of Plastics Recycling & Recovery Organisations (EPRO). Ongeveer honderdtwintig vertegenwoordigers uit negentien landen kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en op een internationaal niveau de trends te bespreken.

 

Afkeren van lineaire economie

 

Professor Helmut Maurer van de Europese Commissie en speciaal belast met ‘waste management' benadrukte de noodzaak voor een grote verandering in bewustzijn bij zowel de industrie als in de maatschappij als basis van het verbeteren van grondstofverbruik. Hij riep alle belanghebbenden expliciet op om zich af te keren van een lineaire economie die is gebaseerd op pak, maak en gooi weg en zich daarentegen te richten op de circulaire economie.
Volgens Rainer Mantel van het Duitse BKV vertegenwoordigt landbouwplastic slechts 3,3 procent van het Europese plasticverbruik en desondanks gaat het over het gigantische aantal van 1,6 miljoen ton per jaar. Bernhard Le Moine (APE, Frankrijk) toonde interessante cijfers van landbouwplastics in termen van materiaal, vorm en hoeveelheid en de verschillen in relatie tot de productie van dierlijke en plantaardige producten. Vertegenwoordigers van Zuid-Afrika, Chili en IJsland (dat focust op visnetten) lichtten een tipje van de sluier op van de hele kwestie op een grotere schaal.
Een belangrijk onderdeel van de presentaties was de ervaring met specifieke inzamelingssystemen voor gebruikt landbouwplastic zoals die bijvoorbeeld in Duitsland operationeel zijn (Pamira-systeem georganiseerd door RIGK). Zo heeft België het AgriRecover, Ierland heeft Irish Farm Films Producers Group, Canada heeft CleanFarms en Polen (Container Management System PSOR). Tot slot hebben fabrikanten uit Duitsland (Herbold Meckesheim), Spanje (Tecni-Plasper), Oostenrijk (Erema) en het Franse RecyOuesT en Adivalor een boekje open gedaan over de actuele ontwikkelingen in inzameling, reiniging en verwerking.

 

Stabiliserende markten

 

De tweede dag begon met ‘Drivers for recycling',  het onderwerp van de Nederlander Antoin Emans van Plastic Recyclers Europe (PRE). Zijn centrale idee is het gebruik van gerecycled materiaal openbaar te maken om zo een positiever imago te bewerkstelligen. De andere voordrachten gingen over het belang van de beoogde communicatiedoelen en over recyclingvriendelijk ontwerpen van kunststof producten en het documenteren van het succes van zulke ontwerpen door de introductie van een classificatieschema dat bekend staat als RecyClass (Antonio Furfari, Plastics Recyclers Europe, Belgium).
Markttrends waren de onderwerpen van de laatste presentaties. Francis Huysman (Val-I-Pac, België) gaf een overzicht van de export van de kunststof afval naar Azië, de veranderende situatie voor recyclers die daar zitten door de stijgende loonkosten en striktere regels en de verwachte effecten voor Europa.
Een hoogtepunt was informatieverstrekking en een daarbij behorende discussie over de kansen en de beperkingen van biologisch afbreekbare kunststoffen, zoals mulchfolie voor agrarisch gebruik. Michael Baxter van RPC uit het Verenigd Koninkrijk benadrukte de noodzaak van het maken van consistente, betrouwbare markten voor conventioneel gerecycled materiaal en zo het verstorende gebruik van incompatibele biopolymeren te beperken.
Herman van Roost van Total in België presenteerde een PE-gebaseerde polymeer met zeer goede eigenschappen. Het is een blend met gerecycled materiaal en maakt het mogelijke nieuw basismateriaal te krijgen met eigenschappen die de eigenschappen van conventioneel virgin materiaal overtreffen. Volgens Van Roost biedt dit goede kansen om de nog bestaande reserve tegen gerecycled materiaal weg te werken.

 

Boeren betrekken

 

Peter Sundt, EPRO secretaris-generaal, gaf de aanwezigheden voor tijdens hun terugreis stof tot nadenken. "Boeren spelen in belangrijke rol bij de vraag of de inspanningen rondom landbouwplastics succesvol zullen zijn. Zij moeten nauwer betrokken worden bij onze projecten dan in het verleden en zij zijn het focuspunt van alle activiteiten. Wij moeten ze helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de opbrengsten ervan. Het managen van gebruikt landbouwplastic is een uitdaging die voorbij gaat aan regionale, nationale en EU-gecontroleerde projecten. Alle stakeholders wereldwijd moeten samenwerken om een blijvend succes te kunnen realiseren."

 

http://www.epro-plasticsrecycling.org/

 
© KunststofenRubber.nl