Erelidmaatschap NRK voor Joan Hanegraaf van Oerlemans

Geplaatst op 12 april 2019 om 09:23 uur
Erelidmaatschap NRK voor Joan Hanegraaf van Oerlemans
Joan Hanegraaf, directeur van Oerlemans Packaging, is tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april benoemd tot erelid van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststof-industrie (NRK) vanwege z'n grote verdienste voor de vereniging en de branche in het algemeen. Hanegraaf is ruim tien jaar actief geweest als bestuurder, waaronder acht jaar als voorzitter.

In aanwezigheid van de enthousiaste leden kreeg Hanegraaf de bij het erelidmaatschap behorende speld en 3D-artefact uitgereikt uit handen van voorzitter Jac. Gofers. Die prees Hanegraaf om zijn enorme inzet, werklust en de behaalde resultaten. "Joan is een strategisch denker, die vasthoudend is en concreet op doelen stuurt. Hij heeft ervoor gezorgd dat het bestuur een directe binding heeft gekregen met de verschillende branches en de aangesloten bedrijven. Onder zijn leiding is het aantal leden fors gegroeid. Bovendien heeft de NRK zich verder ontwikkeld in de rol van dienstverlener richting onze leden en als vertegenwoordiger van onze zeer diverse rubber- en kunststofindustrie."

 

Inzetten op communicatie

 

Zelf kijkt de directeur van Oerlemans Packaging met veel plezier terug op zijn bestuursperiode bij de NRK. "Ik ben dankbaar voor de prettige samenwerking met de bestuursleden, medewerkers, leden en partners. In deze roerige tijd kan de NRK niet zonder samenwerking. Daarom is het heel goed dat de samenwerking met PlasticsEurope Nederland de afgelopen jaren geïntensiveerd is. Samen staan we aan de basis van Rethink. Communicatie is jarenlang mijn stokpaardje geweest. Met Rethink gaan we succes delen in plaats van alleen te reageren op incidenten. Daar ben ik erg blij om."

 
© KunststofenRubber.nl