Vernieuwde Branche RI&E rubber- en kunststofindustrie

Geplaatst op 18 juni 2019 om 17:00 uur
Vernieuwde Branche RI&E rubber- en kunststofindustrie
Het instrument voor risico-inventarisatie en -evaluatie ‘Mijn RI&E', dat in 2012 werd geïntroduceerd, is door sociale partners in de rubber- en kunststofindustrie grondig vernieuwd.

Mijn RI&E wordt door bijna vierhonderd bedrijven in de kunststofsector gebruikt en de gepresenteerde vernieuwing maakt de tool weer bij de tijd. De sociale partners hebben de oplossingen aangepast aan de stand der techniek. Ook zijn belangrijke wetswijzigingen verwerkt, zoals de rol van de preventiemedewerker en hoe om te gaan met psychosociale arbeidsbelasting.

 

Belangrijkste risico's

Mijn RI&E focust op de belangrijkste risico's in het bedrijf. Verder staat de oplossing voor een risico centraal en niet het risico zelf. Ook geeft Mijn RI&E aan in welke mate de oplossingen worden gebruikt. De Branche RI&E is opgesteld door de sociale partners samen met adviesbureau Arboplaats en geeft alle (gangbare) processtappen weer met de bijbehorende oplossingen voor vijf sectoren in de kunststof- en rubberindustrie: thermoplasten, rubber, kunststof composiet, polyurethaanschuim en zacht pvc. Door deze aanpak geeft Mijn RI&E een goed beeld van het bedrijf: het laat zien wat er allemaal goed is geregeld en waar het implementeren van bestaande oplossingen meer voor de hand liggend is dan weer nieuwe hulpmiddelen aan te schaffen.

 

Met bijna vierhonderd deelnemende bedrijven menen sociale partners dat de insteek van Mijn RI&E een succes is: de manier waarop een bedrijf zijn risico's beheerst staat centraal. Mijn RI&E focust op de prioritaire risico's in de rubber- en kunststofindustrie en vervolgens op de oplossing in het bedrijf. Het gaat daarbij om de hoe-vraag:  hoe heb ik binnen mijn bedrijf het risico, van bijvoorbeeld te veel lawaai, beheerst?

 

http://www.nrk.nl/
https://mijnrie.arboplaats.nl/

http://www.rie.nl/.

 
© KunststofenRubber.nl