Hoe afbreekbaar is biologisch plastic?

Geplaatst op 01 juli 2019 om 10:59 uur
Hoe afbreekbaar is biologisch plastic?
Plastic draagtassen, die als biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn ge√ętiketteerd, blijken drie jaar na verblijf in het milieu nog steeds een volledige lading boodschappen te kunnen dragen. Dit was de verrassende uitkomst van een onderzoek van de University of Plymouth. Hoe staat het met het milieuvoordeel van deze verpakkingen?

Door Walter Wijnhoven, Product


Onderzoekers van de International Marine Litter Research Unit van de University of Plymouth onderzochten de afbreekbaarheid van composteerbare, biologisch afbreekbare en klassieke plastic draagtassen, zoals die ruimschoots verkrijgbaar zijn bij de grote winkelketens in het Verenigd Koninkrijk. De draagtassen werden vervolgens blootgesteld aan de lucht, de bodem en de zee, omgevingen waarin ze mogelijk terecht kunnen komen nadat ze als afval zijn weggegooid.


De tassen, van vijf verschillende ( plastic ) materialen, werden met regelmatige tussenpozen gecontroleerd en er werd rekening gehouden met achteruitgang in termen van zichtbaar verlies in oppervlakte en mate van afbreekbaarheid, evenals met beoordelingen van subtielere veranderingen in treksterkte, oppervlaktestructuur en chemische structuur. Na negen maanden waren alle materialen in de ‘open lucht' volledig in fragmenten uiteengevallen. De biologisch afbreekbare, oxo-biologisch afbreekbare (met chemische toevoegingen opdat het sneller uiteenvalt) en conventionele plastic tassen bleken echter na meer dan drie jaar in de bodem of in het zeemilieu nog als draagtassen te kunnen functioneren. De composteerbare tas verdween binnen drie maanden volledig uit de experimentele proefopstelling in het maritieme milieu, al waren er na 27 maanden nog steeds resten terug te vinden in de bodem.

 

Verbaasd

Onderzoeker Imogen Napper, die de studie leidde als onderdeel van haar promotieonderzoek, vertelt: "Ik was werkelijk verbaasd dat om het even welke van de plastic tassen na drie jaar nog een lading boodschappen kon dragen. Het meest verrassend was dat dit ook gold voor biologisch afbreekbare draagtassen. Als je een draagtas gebruikt die op die manier gelabeld is, ga je er automatisch vanuit dat deze sneller afbreekt in het milieu dan een conventionele draagtas. Maar uit ons onderzoek blijkt dat dit na drie jaar misschien niet het geval is."

 

Verantwoordelijkheid

Professor Richard Thompson, hoofd van de International Marine Litter Research Unit, deelt de zorg van Napper: "Dit onderzoek roept een aantal vragen op, zoals wat het publiek mag verwachten bij het zien van een biologisch afbreekbaar label. Op deze manier biedt dat in de praktijk weinig informatie voor de consument. Zo kan elk materiaal dat kan worden afgebroken door biologische processen, als biologisch afbreekbaar worden gelabeld. Het betreft soms materiaal dat alleen vergaat bij blootstelling aan de lucht of een hoge temperatuur, als het bedolven wordt in een vuilnisbelt is van biologische afbraak dan nauwelijks sprake. Het doet je afvragen of het publiek met labels als composteerbaar en biologisch afbreekbaar in hun huidige vorm niet misleid wordt."

 

Normen

"Onze studie benadrukt de noodzaak van normen m.b.t. afbreekbare materialen, waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de juiste verwijderingsroute is en in welke mate de afbraak kan worden verwacht. Het stelt ook de noodzaak van plastic voor eenmalig gebruik, al dan niet biologisch afbreekbaar, in zijn geheel in vraag. Bovendien herinnert het ons eraan dat producenten van materialen de verantwoordelijkheid voor hun producten op zich moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat deze ofwel binnen een redelijke termijn in een natuurlijke omgeving worden afgebroken ofwel gemakkelijk kunnen worden gerecycled."

 

Uitdaging

Ondanks alle milieuwaarschuwingen wordt in de praktijk nog steeds te vaak de voorkeur gegeven aan direct gemak boven verantwoordelijkheid op lange termijn. Dit werd pijnlijk aangetoond door de petitie die werd gelanceerd om plastic rietjes terug te brengen in het assortiment, nadat McDonalds in het Verenigd Koninkrijk deze had vervangen door duurzamere papieren rietjes. Thompson tot slot: "Het is een uitdaging voor bedrijven en ontwerpers om duurzamer plastic voor eenmalig gebruik te maken, dat werkelijk biologisch afbreekbaar of composteerbaar is. Niet alleen zijn deze termen op dit moment verwarrend voor klanten, ze hebben bovendien weinig betekenis als er geen regels zijn over wat ze werkelijk beschrijven".

 
© KunststofenRubber.nl