Overijssel en Zuid-Holland gaan circulariteit in kunststof steunen

Geplaatst op 03 oktober 2019 om 17:00 uur
Overijssel en Zuid-Holland gaan circulariteit in kunststof steunen
De provincies Overijssel en Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen InnovationQuarter en Oost NL hebben samen P>Act gelanceerd. Dit initiatief zet netwerk, kennis en geld in om bedrijven te steunen bij het realiseren van circulariteit in kunststofketens.

Voor de ontwikkeling van innovatieve kunststof ketenprojecten, die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen bieden de provincies Zuid-Holland en Overijssel een financiële bijdrage van maximaal vijftig duizend euro. Vanaf 3 oktober is op de websites van IQ en de Oost NL te lezen waar projecten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage.  In samenwerking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland wordt parallel hieraan een landelijk proces voor bundeling en deling van kennis opgezet.

 

Kansen

P>Act zoekt naar innovaties die de keten rondom productie, gebruik en recycling van kunststoffen kunnen sluiten, zodat er minder fossiele grondstoffen nodig zijn, er minder CO2 wordt uitgestoten en er geen kunststoffen in het milieu terechtkomen. P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en Oost NL. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van economie en innovatie van de provincie Zuid-Holland: "De overgang naar een circulaire kunststofketen biedt kansen voor het bedrijfsleven. Om deze te verzilveren zijn zowel technische, sociale als economische innovaties nodig in de hele productieketen. Dit vraagt om samenwerking tussen producenten, merkeigenaren, retailers, gebruikers, inzamelaars en recyclers. Daaraan gaan we bijdragen met P>Act."  Vaak zijn keteninnovaties moeilijk te realiseren omdat bedrijven en overheden vastzitten in het oude lineaire systeem en partijen elkaar onvoldoende weten te vinden. Het nieuwe initiatief wil dit doorbreken en bedrijven ondersteunen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Eddy van Hijum is de gedeputeerde van de provincie Overijssel voor Economie, Financiën en Europa. Hij denkt dat Overijssel met zijn omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie en aanwezige kennisinstellingen een belangrijke rol kan spelen in het sluiten van de kunststofkringloop.

Strategische ondersteuning  

P>Act is er voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die samen oplossingen willen ontwikkelen voor een circulaire kunststofketen. Het biedt strategische ondersteuning voor business cases door ondernemers toegang te geven tot een relevant netwerk van bedrijven, publieke stakeholders, kennisinstellingen en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden in regionale fieldlabs. Omdat productieketens ook over provinciegrenzen heen gaan, hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland de handen ineengeslagen. Zo kunnen bedrijven uit beide provincies gemakkelijker met elkaar samenwerken, elkaar versterken en een voortrekkersrol spelen bij de ce-transitie. Andere regio's zijn welkom zich aan te sluiten bij P>Act.

 

www.oostnl.nl/p>act
www.innovationquarter.nl/pact

 
© KunststofenRubber.nl