EuPC: Tekorten bedreigen productie van essentiële goederen

Geplaatst op 20 april 2021 om 11:23 uur
EuPC: Tekorten bedreigen productie van essentiële goederen
De Europese kunststoffenverwerkende industrie wordt geconfronteerd met ernstige tekorten aan grondstoffen en extreme prijsstijgingen die nog nooit zijn voorgekomen. Deze situatie bedreigt het economische voortbestaan van talrijke KMO's, maar brengt ook de productie van talloze producten in gevaar, gaande van toepassingen in de bouw en de automobielindustrie tot essentiële goederen voor de voedselverpakkings- en farmaceutische toeleveringsketens.

Volgens EuPC -directeur Alexandre Dangis "ondervinden fabrikanten van kunststofproducten in heel Europa sinds het begin van dit jaar ernstige knelpunten bij de levering van grondstoffen. Leveringsproblemen zijn steeds wijdverspreider geworden en treffen bijvoorbeeld (niet beperkte) grondstoffen als polypropyleen, polyvinylchloride en polyethyleen, maar ook speciale additieven die van cruciaal belang zijn voor de vervaardiging van compounds en kunststofproducten. De ernstige marktverstoringen die zich momenteel in heel Europa voordoen, zijn een symptoom van het structurele onevenwicht in Europa tussen de plaatselijke productie van en de vraag naar grondstoffen en additieven. Zonder herstel van dat evenwicht is een periodieke herhaling van de ernstige verstoringen van de productieketen zeer waarschijnlijk. Uiteindelijk zullen ook de eindafnemers schade lijden door verstoringen in de levering van (half)afgewerkte producten."

 

"Europa is een netto-importeur van polymeergrondstoffen en is daardoor bovengemiddeld kwetsbaar voor marktverstoringen. De huidige tekorten worden veroorzaakt door de aantrekkende wereldeconomie in combinatie met de export van kunststoffen vanuit Europa naar Azië en Noord-Amerika. Logistieke problemen als gevolg van een tekort aan containers naar Europa dragen hier eveneens aan bij, net als de lagere productie van kunststoffen in de Verenigde Staten. Bovendien is de vraag naar bepaalde grondstoffen die worden gebruikt voor beschermende artikelen tegen COVID-19 bijzonder groot. Ook zien we een ongekend groot aantal verklaringen van overmacht",  aldus Ron Marsh, voorzitter van de Polymers for Europe Alliance.

 

De meer dan 50.000 kleine en middelgrote ondernemingen die de kunststofverwerkende industrie in Europa vormen, staan onder zware druk, zijn nog steeds herstellende van de gevolgen van de COVID-19-pandemie en worden nu geconfronteerd met een grondstoffenschaarste die niet alleen hun productiekosten drastisch heeft doen stijgen, maar hen zelfs helemaal dreigt te doen stoppen. Uit recente enquêtes onder kunststofverwerkende bedrijven in verschillende lidstaten is gebleken dat meer dan negentig procent van hen door deze bevoorradingscrisis wordt getroffen en dat velen gedwongen zijn hun productie te verminderen en minder of geen nieuwe klanten te aanvaarden om hun bestaande overeenkomsten te kunnen nakomen. Als deze situatie voortduurt, zal de bevoorrading van essentiële goederen voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie niet langer gewaarborgd zijn.

 

In veel gevallen is een overschakeling op gerecycleerd materiaal slechts in beperkte mate haalbaar. In verschillende toepassingen verhinderen wettelijke veiligheidsvoorschriften, technische belemmeringen en kwaliteitseisen momenteel een ruimer gebruik van gerecycleerde materialen. Vooral voor de genoemde essentiële goederen. Recyclaten zijn nog niet in voldoende hoeveelheden en van constante kwaliteit beschikbaar. Waar recyclaten gevestigde alternatieven zijn, stijgen de prijzen aanzienlijk om ze te evenaren met nieuw materiaal - en neemt de beschikbaarheid af.

 
© KunststofenRubber.nl