Gebruikt de verpakkingsindustrie over 2 jaar eenderde minder plastic?

Geplaatst op 28 juli 2022 om 13:50 uur
Gebruikt de verpakkingsindustrie over 2 jaar eenderde minder plastic?
34% van de deelnemers aan ALL4PACK Emballage Paris is van plan om minder plastic te gaan gebruiken. Dat blijkt uit een enqu├¬te onder de deelnemers van de internationale vakbeurs voor duurzame verpakkings- en intralogistieke oplossingen (verpakkingsleveranciers en gebruikersindustrie├źn) die bedoeld was om hun visie op de toekomst van verpakkingsmaterialen te peilen.

In de komende 2 jaar verwachten veel gebruikersindustrieën het gebruik van plastic te verminderen (34%), maar het materiaal zal waarschijnlijk nog steeds niet verdwijnen: 74% verwacht het nog steeds te gebruiken. Het gebruik van biomaterialen zou parallel daaraan sterk moeten toenemen (39% verwacht ze te gaan gebruiken), en dat van papier-karton zou ook moeten stijgen (48% verwacht meer te gaan gebruiken). Met uitzondering van plastic nemen alle verpakkingsmaterialen in de voedingssector toe. Onder de ondervraagden is het aantal producenten van uit biomaterialen vervaardigde verpakkingen echter nog vrij gering in vergelijking met het aantal leveranciers van verpakkingen uit kunststof en papier-karton.

 

Van de gebruikers van verpakkingen verwacht 28% het gebruik van plastic te zullen verminderen, maar slechts weinigen zullen er helemaal mee ophouden (3,6%). Het gebruik van biomaterialen moet logischerwijze toenemen (56,6%,), net zoals het gebruik van papier-karton (66,3%) om aan de verwachtingen van de gebruikersindustrieën te voldoen. Het aanbod van biomaterialen zou meer moeten toenemen op de voedingsmiddelenmarkt, waar 64% verwacht dit materiaal in de komende twee jaar te gaan gebruiken (tegenover 24% die het nu gebruikt).

 

Milieuvriendelijker verpakken

Iedereen in de ALL4PACK Emballage Paris community is zich bewust van het belang van een groene omschakeling: 88% beschouwt het als een prioriteit om milieuvriendelijker verpakkingen te gebruiken. De belangrijkste redenen voor deze omschakeling zijn de verwachtingen van de consument (69%), voordelen in termen van merkimago (56%) en veranderingen in de wetgeving (49%).


Omgekeerd zijn de belemmeringen die naar voren gebracht worden, niet verrassend, de kosten van het gebruik van milieuvriendelijke materialen (63%), verder gevolgd door de beschikbaarheid (43%) en de kwaliteit van de materialen (37%), belemmeringen die meer voorkomen bij de gebruikende industrieën (43%) dan bij de leveranciers (27%).

 

Types gebruikte materialen

Diversiteit versterkt door de opkomst van nieuwe materialen:
Paper-cardboard (77%) en plastic (73%) blijven de belangrijkste materialen die voor de verpakkingen gebruikt worden. Biomaterialen worden nog maar weinig gebruikt (18%), maar dit zal naar verwachting toenemen: 37% van de ondervraagden gaf aan in de komende 2 jaar biomaterialen te willen gaan gebruiken. Ook karton en papier zouden aanzienlijk stijgen: 46% van de beleidsmakers verklaart er meer gebruik van te willen maken . Naar verwachting zal het gebruik van plastic drastisch afnemen: 34% is van plan het gebruik van deze grondstof te verminderen, maar slechts weinigen zijn van plan er helemaal mee te stoppen (5%). Het gebruik van metaal, glas en hout zou relatief ongewijzigd blijven.

 

Het vraagstuk van duurzamere verpakkingen

De gebruikersindustrieën zijn vrijwel unaniem over het belang van het gebruik van milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal: 88% van hen ziet dit onderwerp als een prioriteit. Meer dan 50% van de verpakkingsleveranciers vindt het een belangrijke prioriteit groenere materialen te gebruiken. Franse leveranciers lijken op dit punt voorop te lopen (100% ziet dit onderwerp als een prioriteit naast andere zaken óf een hoofdprioriteit).

 

Verklaringen en beweegredenen

Voor gebruikersindustrieën zijn de verwachtingen van de consument (69%) de belangrijkste reden om meer duurzame materialen te gebruiken, vooral in de voedingsindustrie (83%). De voordelen op het gebied van imago (56%), veranderingen in de regelgeving (49%) en wensen van het hoger management (35%) zijn de op een na meest genoemde redenen, vooral in grote bedrijven.


Aan de aanbodkant staan dezelfde 3 redenen bovenaan de ranglijst, maar met verschillende resultaten: met 71% zijn de verwachtingen van de consument de belangrijkste reden om milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal te gebruiken. Veranderingen in regelgeving en wetgeving komen op de 2e plaats (57%), gevolgd door voordelen op het gebied van imago (55%). Heel wat Franse ondervraagden beschouwen de kwestie van duurzame verpakkingsmateriaal als een prioriteit (gemiddeld 74% op de 3 hoofdpunten).

 

Obstakels

Voor gebruikersindustrieën zijn de belangrijkste obstakels voor het gebruik van duurzamer verpakkingsmateriaal duidelijk de kosten (66%), vooral in Frankrijk (71%). In mindere mate lijken ook de beschikbaarheid (43%) en de kwaliteit van de materialen (43%) voor veel bedrijven problematisch.

 

Ook voor leveranciers zijn de materiaalkosten de belangrijkste obstakels voor het gebruik van milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal (57%), gevolgd door de beschikbaarheid van materialen (41%), terwijl de investering die nodig is om deze materialen te gebruiken de op twee na meest genoemde belemmering is (29%), vooral voor bedrijven met 50 of meer werknemers (41%).

 

Gebruikte materialen

Voor gebruikersindustrieën worden biomaterialen momenteel betrekkelijk weinig gebruikt (15%). Papier/karton (86%) en plastic (76%) blijven de norm. Glas wordt vandaag vooral gebruikt in de voedingsindustrie (35%).


Aan de aanbodzijde is er nog steeds een vrij gering aantal producenten van verpakkingen uit biomaterialen (23%), vergeleken met leveranciers van plastic verpakkingen (70%) en papier/kartonnen verpakkingen (63%).

 
© KunststofenRubber.nl