PreZero en Shell tekenen samenwerkingsovereenkomst over circulair plastic

Geplaatst op 18 juli 2023 om 11:19 uur
PreZero en Shell tekenen samenwerkingsovereenkomst over circulair plastic
PreZero en Shell hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om een innovatieve chemische oplossing te ontwikkelen voor het recyclen van plastic. Momenteel zijn niet alle kunststofstromen geschikt voor mechanische recycling, waardoor er een aanzienlijk gat valt in de circulariteit van de grondstof. Beide bedrijven hebben afgesproken om hun expertise in te brengen om deze recyclingkloof te overbruggen door middel van concrete projecten.

PreZero zal haar ervaring in het inzamelen, sorteren en voorbehandelen van grondstoffen inzetten om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor het selecteren en omzetten van kunststofafval in kunststofrecyclaat. Shell zal technologieën ontwikkelen, opschalen en inzetten om een proces op te zetten om kunststofafval om te zetten in chemicaliën voor de productie van nieuwe kunststoffen.

 

Het eerste gezamenlijke initiatief dat uit deze samenwerking voortkomt, wordt momenteel in Nederland uitgewerkt.

 

"Veel Europese landen zijn hun recyclingdoelstellingen voor plastic aanzienlijk aan het verhogen", zegt Sven Nuener, CSO PreZero International. "Om naar dit doel toe te werken, moeten we niet alleen de capaciteit van onze recyclagefaciliteiten verhogen, maar ook de soorten kunststofafval die we kunnen verwerken diversifiëren. Ons nieuwe project zorgt voor bredere mogelijkheden voor recycling, omdat we werken met materiaal dat anders als afval zou blijven liggen.

 

"Een goede afvalscheiding en voorbehandeling is essentieel om chemische recycling tot een succes te maken. Ik ben dan ook erg blij dat Shell de samenwerking met PreZero verder gaat uitbouwen", zegt Marco Richrath, Senior Vice President Chemicals and Products Europe. "Ons gezamenlijke doel is het ontwikkelen van een economisch levensvatbare waardeketen voor kunststofafval dat niet geschikt is voor mechanische recycling en zo bij te dragen aan de circulaire economie voor kunststof."

 

Naast deze projecten zullen PreZero en Shell andere cross-business verbindingen verkennen op het gebied van koolstofarme brandstoffen en hernieuwbare energieopwekking.

 

 
© KunststofenRubber.nl