Geüpdate - ISSO raadt kunststof leiding af in ziekenhuis en hotel

Geplaatst op 17 augustus 2023 om 13:10 uur
Geüpdate - ISSO raadt kunststof leiding af in ziekenhuis en hotel
In prioritaire leidingwaterinstallaties kan beter geen kunststof gebruikt worden, maar bij voorkeur koper of rvs. Dat staat in het rapport ‘Koper versus kunststof materiaal in leidingwatersystemen‘ van kennisinstituut ISSO. Directeur Bert van Steeg van Bureau Leiding reageert.

Lees de reactie van Bureau Leiding onderaan dit artikel

 

Het onderzoek laat zien dat er grote variaties zijn in BPP-waardes van PE-materialen, zowel tussen fabrikanten als tussen PE-typen. Die waarden kunnen boven de wettelijk toegestane grens van 1.000 pg ATP/cm uitkomen. Daarom vindt de auteur van het onderzoek dat het bij prioritaire installaties verstandig is om geen kunststof leidingwerk te gebruiken. Verder vindt hij het belangrijk om ook naar appendages, zoals afsluiters, regelventielen en filters te kijken.

 

De focus in het rapport ligt bij de verschillen in bacteriologische aangroeipotentie tussen koperen en kunststof waterleidingen, maar beschrijft ook de verschillen tussen de diverse kunststof waterleidingen en hoe men hiermee kan omgaan.

 

De auteur concludeert dat, gezien de BPP-waarden (Biomassa Productie Potentie) van koper leidingwerk, de bacteriële veiligheid in drinkwatersystemen met koperen buizen is gewaarborgd. Bij kunststof leidingwerk moeten ontwerpers en installateurs nadrukkelijk aandacht besteden aan de keuze van het juiste type kunststof. Het onderzoek laat zien dat de BPP-waarden tussen de kunststofsoorten sterk verschillen. Flexibele kunststoffen hebben doorgaans een hogere concentratie weekmakers, die een belangrijke voedingsbodem vormen voor bacteriën.

 

Het rapport kwam tot stand na bestudering van de bevindingen uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

 

Reactie Bureau Leiding:

Directeur Bert van Steeg van Bureau Leiding laat weten niet heel gelukkig te zijn met het onderzoek. "De conclusie volgt niet uit onderzoek, het is erg ongenuanceerd en het is voorbarig. Daarnaast is alleen KWR aan het woord gelaten en de andere betrokken partijen niet. Er is een bestaande discussie naar aanleiding van het rapport van Berenschot; daarover heeft de Kamer om vervolgonderzoek gevraagd. Dat duurt lang, maar het is voorbarig om nu al met conclusies te komen. En dan ook nog alleen over legionella, terwijl er meer factoren zijn die van invloed zijn op je materiaalkeuze."

 

Daar komt nog bij dat een deel van de kunststoffen die in het rapport worden genoemd niet eens wordt gebruikt in installaties. "Het had breder uitgevraagd moeten worden, dan was de uitkomst genuanceerder geweest."

 
© KunststofenRubber.nl