Inspectie: 'Gecontroleerd rubbergranulaat voldoet ruim aan Europese eis'

Geplaatst op 28 maart 2024 om 13:54 uur
Inspectie: 'Gecontroleerd rubbergranulaat voldoet ruim aan Europese eis'
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar 6 bedrijven gecontroleerd die rubbergranulaat produceren, verhandelen of gebruiken voor sport- en speelplaatsen. Reden was de maatschappelijke onrust over het gehalte aan schadelijke stoffen (PAK's) in instrooimateriaal op voetbalvelden met kunstgras. De gecontroleerde partijen voldeden aan de geldende eisen.

Deze eisen staan in Europese regelgeving REACH.

 

Onverwachte inspectie

In de voorbereiding van haar onderzoek kwam de ILT twaalf bedrijven tegen die mogelijk of met zekerheid rubbergranulaat als instrooimateriaal produceren of verhandelen binnen Nederland. Zes bedrijven bleken rubbergranulaat te produceren of te verhandelen voor gebruik op kunstgrasvelden, sport-of speelplaatsen. De ILT heeft bij deze zes bedrijven zonder vooraankondiging, de aanwezige partijen rubbergranulaat gecontroleerd op het gehalte aan schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).

 

De inspecties toonden aan dat de gecontroleerde partijen ruim voldoen aan de nieuwe norm voor PAK's in het rubbergranulaat. Sinds augustus 2022 is deze norm 20 mg/kg.

 

Maatschappelijke onrust

Toen bekend werd dat er schadelijke PAK's zaten in rubbergranulaat, dat werd toegepast als los instrooimateriaal voor gebruik op kunstgrasvelden, ontstond er onrust over mogelijke gezondheids- en milieueffecten. Nederland heeft daarom voorgesteld om een norm voor PAK's op te nemen in de EU-verordening voor chemische stoffen (REACH). Sinds augustus 2022 geldt dus de nieuwe norm voor PAK's in rubbergranulaat van 20 mg/kg.

 

Producten in de handel, die voldoen aan de norm, moeten zijn voorzien van een identificatie-kenmerk. Dit kenmerk (ID) was bij alle gecontroleerde partijen waar dit vereist is juist aangebracht.

 
© KunststofenRubber.nl