Overheid investeert in R&D naar plasticrecycling bij onderzoeksinstituut NTCP

Geplaatst op 15 april 2024 om 11:21 uur
Overheid investeert in R&D naar plasticrecycling bij onderzoeksinstituut NTCP
De overheid investeert 12 miljoen euro in de uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten van NTCP, dat onderzoek doet naar plasticrecycling.Het geld komt uit het Nationaal Groeifondsprogramma Circulaire Kunststoffen NL (CPNL).

Sinds de oprichting in 2018 heeft het onafhankelijke instituut NTCP in Heerenveen een rol gespeeld in het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van innovaties op het gebied van het sorteren en wassen van plastic verpakkingsafval om het geschikt te maken voor recycling.

 

Het doel van het achtjarige CPNL-programma is om plastic volledig circulair te maken en de overgang te versnellen. CPNL directeur Marc Spekreijse: "Oplossingen om de kwaliteit en kwantiteit van de recycling te vergroten kunnen met de open-infrastructuur bij NTCP laagdrempelig onderzocht en ontwikkeld worden in samenwerking met industrie, ondernemers en onderzoekers om zodoende hoogwaardiger en efficiënter te recyclen. Door de toekenning van deze subsidie aan NTCP wordt een belangrijke en noodzakelijke stap gezet met investeringen om het "karakteriseren, sorteren en wassen" van plastic afvalstromen verder te ontwikkelen. Deze voorbewerking is één van de knelpunten in vrijwel alle waardeketens die we moeten oplossen om de transitie naar meer circulariteit te versnellen."

 

Om plastic afval om te zetten in een nieuwe grondstof, is naast het verminderen van het gebruik van plastic en een goed georganiseerd inzamelsysteem, het sorteren en herverwerken (wassen) van het afval een cruciale stap. Doordat NTCP het onderzoe uitvoert met eigen industriële installaties, kunnen technologieën en processen worden ontwikkeld en getest in een realistische maar gecontroleerde omgeving, wat de daadwerkelijke implementatie versnelt.

 

Voeding of shampoo?

Met de financiering zal NTCP in de komende 2 jaar haar faciliteiten verdubbelen. De uitbreiding omvat onder andere apparatuur die kan worden gebruikt om de verpakkingen tijdens het sorteren beter te herkennen en te scheiden, bijvoorbeeld door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Hierdoor wordt het mogelijk om in de toekomst met een hogere zuiverheid te sorteren en bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen flessen die voedingsproducten hebben bevat en flessen van hetzelfde materiaal die voor shampoo zijn gebruikt. Na het sorteren moeten de stromen behandeld worden om het plastic te ontdoen van vuil, productresten, inkt, etiketten en lijm. NTCP zal geavanceerde apparatuur installeren om optimale reinigingsprocessen te onderzoeken en te ontwikkelen.

 

Met deze investering zal het kennisinstituut zijn positie in Europa op dit gebied versterken en zijn huidige team van 20 experts op het gebied van sorteren en recyclen in Heerenveen aanzienlijk uitbreiden.

 

Eerder verscheen in Kunststof en Rubber een uitgebreid artikel over NTCP

 
© KunststofenRubber.nl