KunststofenRubber.nl

Disclaimer en Privacystatement - Kunststofenrubber

Deze website is een product van MYbusinessmedia Holding B.V. MYbusinessmedia Holding B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen.

Contact
MYbusinessmedia Holding B.V.
Postbus 58
7400 AB Deventer
mailto:Redactie@mybusinessmedia.nl

Copyright/auteursrechtvoorbehoud
 

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij MYbusinessmedia Holding B.V. of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYbusinessmedia Holding B.V. niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Kunststof en Rubber (ongeacht de drager) of op kunststofenrubber.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Kunststof en Rubber of kunststofenrubber.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Kunststof en Rubber of kunststofenrubber.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via mailto:redactie@engineersonline.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Kunststof en Rubber of kunststofenrubber.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

MYbusinessmedia Holding B.V. (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Kunststof en Rubber) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Indien u inbreuk maakt op de rechten van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.Sitevoorwaarden
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia Holding B.V. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia Holding B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia die op deze site van toepassing zijn.

Privacy Statement
MYbusinessmedia Holding B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

MYbusinessmedia Holding B.V. legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia Holding B.V., of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.


Lees hier onze uitgebreide privacystatement

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van MYbusinessmedia Holding B.V. te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier .

Wikt u uw cookie-instellingen wijzigen, dan kan dat hier

 

© MYbusinessmedia Holding B.V.

 

Focus op ...

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op KunststofenRubber.nl of in het vakblad!

Kijk hier voor meer informatie

 

Nieuwsbrief Kunststof & Rubber

Nieuwsbrief- Het laatste branche- en productnieuws
- Innovaties
- Marktontwikkelingen
- Specifiek voor uw vakgebied!

Meld u nu aan voor de gratis nieuwsbrief! 

 
 

Online lezen & proefnummer aanvragen

Cover KR verkleind Wilt u Kunststof & Rubber GRATIS proberen? Dat kan!

 

Proefnummer aanvragen

 

HET VAKBLAD LEEST U HIER ONLINE