KunststofenRubber.nl

Sommige brandvertragers veroorzaken meer toxische gassen

12 april 2012 om 08:39 uur

Sommige brandvertragers veroorzaken meer toxische gassen

Aan tapijt, meubelbekleding, kunststof, matrassen, auto- en vliegtuigstoelen en andere producten worden soms brandvertragers toegevoegd die in geval van brand de vlammen onderdrukken, maar die het gevaar van onzichtbare toxische gassen vergroten. En deze gassen zijn de belangrijkste oorzaak van dood door brand.Dit kwam naar voren in een lezing door Anna A. Stec, Ph.D., gehouden tijdens de National Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS). Stec leidde een onderzoek naar de meest gebruikte groep brandvertragers, namelijk de broom bevatten de typen. Deze worden ook gehalogeneerde brandvertragers genoemd: broom hoort chemisch gezien tot de halogenen.

'Op halogeen gebaseerde brandvertragers verminderen de kans op het in brand vliegen van materialen', zei Stec. 'Wij hebben echter gevonden dat brandvertragers een ongewenst effect hebben: ze vergroten de hoeveelheid koolmonoxide en waterstofcyanide (blauwzuurgas) die vrijkomt bij brand. Deze gassen, en niet verbranding, zijn de belangrijkste oorzaak van dood door brand.' Stec is verbonden aan de University of Central Lancashire, Centre for Fire and Hazards Science, Lancashire, U.K.

Wereldwijd komen in de geïndustrialiseerde landen jaarlijks bijna 10.000 personen om het leven door brand. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken veroorzaakt het inademen van giftige gassen die vrijkomen uit brandende materialen de meeste doden en gewonden, en niet verbranding.

Het team van Stec heeft het effect van brandvertragers op de productie van deze gassen bepaald. Onderzocht werden gebromeerde brandvertragers met antimoon synergisten, op mineraal gebaseerde brandvertragers, en intumescerende stoffen. De laatste zwellen op bij verhitting en vormen een laag waar vlammen niet doorheen dringen.
In tegenstelling tot gehalogeneerde brandvertragers, hebben op mineralen gebaseerde brandvertragers weinig effect op de toxiciteit van een brand.
De meeste intumescerende brandvertragers verminderen de hoeveelheid potentieel toxische gassen die vrijkomen bij brand.

www.uclan.ac.uk/news/flame_retardants_proved_deadly.php


 

Focus op ...

Agenda

17 oktober 2023, Friedrichshafen, Duitsland

Fakuma 2023

More than 1900 exhibitors will present their international offerings on the world’s leading technical...

9 november 2023, Zwolle

Nationaal Kunststof Congres 2023

Thema: Op weg naar een circulaire kunststofketen

21 november 2023, Gorinchem

Vakbeurs recycling 2023

De wereld van afval- en grondstoffenbeheerders is volop in beweging. De doelstellingen van bedrijven met...

Meer agendapunten »