KunststofenRubber.nl

RecyBEM 15 jaar: succes dankzij discipline bandenbranche

01 april 2019 om 12:04 uur - DEN HAAG

Kees van Oostenrijk (links voor): discipline in de bandenbranche en samenwerking tussen Apollo Vredestein, Continental, Goodyear, Pirelli en Michelin.

RecyBEM bestaat vijftien jaar. Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden in werking getreden om een milieuverantwoorde en verwerking van gebruikte banden te realiseren. Daartoe is RecyBEM opgericht en inmiddels is men 120 miljoen banden verder.


Het Besluit beheer autobanden is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van dit Besluit.  Vijftien jaar organiseert de organisatie in Nederland inmiddels de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe of gebruikte autoband die voor de eerste keer op de Nederlandse markt wordt gebracht, zamelt RecyBEM een oude band in die vervolgens op een milieuverantwoorde manier wordt verwerkt.

 

Honderd procent

RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers die de organisatie in 2004 oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit. "Met een marktdekking van zo goed als honderd procent is de uitvoering door RecyBEM een succes", vindt bestuurder Kees van Oostenrijk van Band&Milieu en een van de oprichters van de uitvoeringsorganisatie. "We danken de goede gang van zaken aan de discipline in de bandenbranche en aan de goede samenwerking tussen de concurrenten Apollo Vredestein, Continental, Goodyear, Pirelli en Michelin. Zij zochten voor de uitvoering van het Besluit niet alleen samenwerking met elkaar maar ook met de distributeurs Van den Ban en Inter-Sprint."

 

120 miljoen banden

In de afgelopen vijftien jaar heeft RecyBEM naar eigen zeggen 120 miljoen autobanden ingezameld. Van Oostenrijk: "In 2018 hebben onze inzamelaars het recordaantal van 9,3 miljoen autobanden ingezameld. Ruim vijfennegentig procent van de ingezamelde banden is gerecycled en hergebruikt. Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en energie op. Sinds 2004 hebben we 337 miljoen kilo rubber en bijna 82 miljoen kilo staal bespaard. En we hebben in de afgelopen vijftien jaar de uitstoot van ruim negenhonderd duizend ton CO₂ vermeden. Zo'n uitstoot kan je bijvoorbeeld vergelijken met zes miljard autokilometers."

 

Devulkanisatie

Ook in de komende vijftien jaar wil Van Oostenrijk met zijn organisatie de milieuprestaties blijven optimaliseren.  Hij waardeert de innovatie van devulkanisatie als veelbelovend.  "Hiermee kan het mogelijk worden tot veertig procent van het afgedankte rubber te hergebruiken bij de productie van nieuwe banden, in plaats van het huidige maximum van vijf procent. De bandenindustrie wil blijven investeren in de circulaire milieuwaarde maar circulariteit  zal niet zonder pijn tot stand komen. Ieder recyclingproces kent uitdagingen maar uiteindelijk maakt de winst voor mens, milieu en maatschappij het waard voor recycling te blijven kiezen. Ik zie kansen voor het verder optimaliseren van de circulaire milieuwaarde van banden. Daar zetten we ons de komende vijftien jaar voor in." 
(bron: RecyBEM)

 

Focus op ...

Agenda

15 april 2024, Düsseldorf

Tube

Trade fair for the tube industry

22 april 2024, Universiteit Twente

Extrusiecursus

De nadruk ligt op apparatuur, processen en productkwaliteit. Het doel van de cursus is optimale benutting...

25 april 2024, Brussel

Belgische Plastics Dag

Door essenscia PolyMatters and Agoria

Meer agendapunten »