KunststofenRubber.nl

NRK: Grootste klap dreigt na de zomer

27 april 2020 om 11:14 uur

NRK is in april gestart met een tweewekelijkse enquête onder de lidbedrijven, om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen. Uit de eerste resultaten blijkt dat verlenging van de steunmaatregelen cruciaal is.


Uit de enquête van NRK blijkt dat bedrijven zich snel weten aan te passen, maar zich desondanks ook zorgen maken. Zo heeft zeventig procent te maken met uitval van personeel door ziekte of ziekte in de privéomgeving. Ook de overheidsmaatregelen zorgen voor een afname van de personele bezetting.

Zowel productie als vraag daalt

De productie is bij 52 procent van de bedrijven fors gedaald. De helft van deze bedrijven heeft een productiedaling, variërend van twintig tot tachtig procent onder het normale niveau. Zeventig procent van de bedrijven geeft aan dat zij te maken heeft met vraaguitval door de coronacrisis. De orderportefeuille baart grote zorgen. In de komende maanden verwachten de bedrijven een verdere daling van hun omzet. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling tussen de twintig en vijftig procent verwacht groeit van veertien tot 21 procent. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling tussen de vijftig en tachtig procent verwacht, verdubbelt tot bijna 1 op de 5 bedrijven.

Verlening NOW-maatregelen nodig

De conclusie van NRK is dat de coronacrisis de rubber- en kunststofindustrie de komende maanden steeds harder raakt met een dieptepunt na de zomer. Verlenging van de NOW-maatregelen ter ondersteuning van bedrijven is noodzakelijk, de huidige termijn van drie maanden is simpelweg te kort.

Circulaire economie in geding

De bedrijven hebben ook problemen om aan grondstoffen te komen. Zij moeten wisselen van leverancier, soort materiaal of grijpen mis. We zien ook door de extreem lage prijzen van virgin-grondstoffen dat bedrijven, nu zij hard in hun omzet worden geraakt, de neiging hebben voor de goedkopere virgin grondstoffen te kiezen in plaats van het circulaire recyclaat materiaal. Voor recyclingbedrijven is deze ontwikkeling desastreus, zij zien tot negentig procent van hun omzet wegvallen en worden gedwongen recyclaat onder hun kostprijs te leveren. Dit leidt tot acute problemen in afzet en op financieel gebied. De maatschappelijke schade is ook enorm. Verduurzaming van Nederland en een circulaire economie vereist juist versnelde groei van de inzet van recyclaat. De recyclingindustrie heeft de overheid gevraagd snel maatregelen te nemen.

 

Focus op ...

Agenda

27 oktober 2020, Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe

The event covers the supply chain from design for raw materials, design for recycling, collection,...

29 oktober 2020, 's-Hertogenbosch

Engineering Event Safety

10 november 2020, Stuttgart, Duitsland

Composites Europe 2020

Meer agendapunten »