KunststofenRubber.nl

NRK: Grootste klap dreigt na de zomer

27 april 2020 om 11:14 uur

NRK is in april gestart met een tweewekelijkse enquête onder de lidbedrijven, om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen. Uit de eerste resultaten blijkt dat verlenging van de steunmaatregelen cruciaal is.


Uit de enquête van NRK blijkt dat bedrijven zich snel weten aan te passen, maar zich desondanks ook zorgen maken. Zo heeft zeventig procent te maken met uitval van personeel door ziekte of ziekte in de privéomgeving. Ook de overheidsmaatregelen zorgen voor een afname van de personele bezetting.

Zowel productie als vraag daalt

De productie is bij 52 procent van de bedrijven fors gedaald. De helft van deze bedrijven heeft een productiedaling, variërend van twintig tot tachtig procent onder het normale niveau. Zeventig procent van de bedrijven geeft aan dat zij te maken heeft met vraaguitval door de coronacrisis. De orderportefeuille baart grote zorgen. In de komende maanden verwachten de bedrijven een verdere daling van hun omzet. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling tussen de twintig en vijftig procent verwacht groeit van veertien tot 21 procent. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling tussen de vijftig en tachtig procent verwacht, verdubbelt tot bijna 1 op de 5 bedrijven.

Verlening NOW-maatregelen nodig

De conclusie van NRK is dat de coronacrisis de rubber- en kunststofindustrie de komende maanden steeds harder raakt met een dieptepunt na de zomer. Verlenging van de NOW-maatregelen ter ondersteuning van bedrijven is noodzakelijk, de huidige termijn van drie maanden is simpelweg te kort.

Circulaire economie in geding

De bedrijven hebben ook problemen om aan grondstoffen te komen. Zij moeten wisselen van leverancier, soort materiaal of grijpen mis. We zien ook door de extreem lage prijzen van virgin-grondstoffen dat bedrijven, nu zij hard in hun omzet worden geraakt, de neiging hebben voor de goedkopere virgin grondstoffen te kiezen in plaats van het circulaire recyclaat materiaal. Voor recyclingbedrijven is deze ontwikkeling desastreus, zij zien tot negentig procent van hun omzet wegvallen en worden gedwongen recyclaat onder hun kostprijs te leveren. Dit leidt tot acute problemen in afzet en op financieel gebied. De maatschappelijke schade is ook enorm. Verduurzaming van Nederland en een circulaire economie vereist juist versnelde groei van de inzet van recyclaat. De recyclingindustrie heeft de overheid gevraagd snel maatregelen te nemen.

 

Focus op ...

Agenda

23 juni 2020

[UITGESTELD] Empack 2020

Empack is als verpakkingsvakbeurs uitgegroeid tot de grootste van de Benelux.

1 september 2020, Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland

KUTENO - Kunststofftechnik Nord

Experts from a wide range of industries meet at KUTENO to get comprehensive information on machines,...

1 september 2020, Utrecht

Technishow/ESEF Maakindustrie 2020

Traditiegetrouw wordt TechniShow gelijktijdig met ESEF Maakindustrie georganiseerd. ESEF Maakindustrie is...

Meer agendapunten »