KunststofenRubber.nl

KPMG schetst route naar circulair plastic in Nederland en Europa

01 december 2023 om 10:57 uur

KPMG heeft onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van plastic uit afvalstoffen voor recycling. Het maakt de omvang van plastic afvalstromen in Nederland inzichtelijk – waarvan een groot deel momenteel nog onbenut wordt verbrand. Ook wordt gekeken naar plastic afval uit Europa als grondstof voor de Nederlandse industrie. KPMG geeft aanbevelingen voor het gebruiken van de onbenutte nationale en Europese potentie.


Het onderzoek ‘Plastic grondstoffen voor recycling' werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Plastics Europe Nederland en de Versnellingstafel Chemische Recycling. KPMG onderzocht het aanbod en de verwachte vraag naar plastic afval voor recycling en bracht (beleids)opties in beeld om een sluitende kringloop te realiseren.

 

Veel meer plastic afval nodig

Volgens het onderzoek ontstaat er de komende jaren een serieuze disbalans tussen de verwachte vraag naar en het aanbod van plastic afval. Onder invloed van nieuwe Europese en nationale wetgeving komen er ambitieuze verplichtingen voor het inzetten van gerecyclede grondstoffen (recyclaat) in nieuwe producten. De Nederlandse chemische en plasticindustrie sorteert hier op voor en heeft concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling. Hierdoor kan de capaciteit voor het recyclen van plastic afval in 2030 verdubbelen tot meer dan 2.200 kiloton. Volgens KPMG blijft de beschikbaarheid van plastic afval echter steken op zo'n 1.000 kiloton in 2030.

 

Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het tekort op te heffen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie de Europese doelen voor klimaatneutrale productie en een circulaire plastic keten kan halen.

 

Beter inzamelen en scheiden

Om de plasticrecycling in Nederland en Europa beter van de grond te krijgen, schetst KPMG verschillende beleidsopties waarbij de overheid kan zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen waarmee de samenwerking tussen industriële schakels verder wordt verbeterd. Ook zijn maatregelen mogelijk die zorgen voor meer en beter voorsorteren en/of nasorteren van eenmaal ingezameld plastic afval. Hierdoor wordt voorkomen dat - zoals nu - 70 procent van de 1.698 kiloton aan jaarlijks ingezameld plastic in ons afval alsnog wordt verbrand.

 

Naast dit nog onbenutte potentieel in huishoudelijk afval, is met gerichte maatregelen ook nog veel plastic te winnen uit commerciële en industriële afvalstromen.

 

Invoer

Maar zelfs als die kansen worden benut, dan resteert alsnog een grote behoefte aan circulaire grondstof. En volgens KPMG moet die worden ingevoerd uit andere delen van onder andere Europa. 'Nederland moet zich hard maken voor een gelijk speelveld voor het makkelijker verschepen van plastic afval binnen Europa en op het met spoed wegnemen van hindernissen die het gebruik van plastic afval als hernieuwbare grondstof nu in de weg staan. Anders komt de recycling van plastic afval onvoldoende van de grond in Europa. Deze keten in Europa kunnen we alleen volledig circulair maken door nauwe Europese samenwerking in de recycling', aldus het rapport.

 

Focco Vijselaar, algemeen directeur VNO-NCW reageerde: "De afvalverwerkers, de chemie en de plasticbranche zetten met dit onderzoek een belangrijke stap op weg naar groen plastic. Door plastic massaal te recyclen en te werken met onder meer chemische recycling, worden we als Europa minder afhankelijk van allerlei fossiele grondstoffen van elders uit de wereld. En door deze innovaties nemen we zo bovendien de voorsprong en blijft onze maakindustrie op termijn concurrerend. Dat biedt de beste zekerheid voor goedbetaalde groene banen met minder impact op de wereld en de omgeving waarin mensen wonen en recreëren."

 

 Plastic feedstock for recycling in the Netherlands - KPMG.pdf

 

Focus op ...

Agenda

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

5 maart 2024, Parijs

JEC World

JEC World gathers the whole value chain of the composite materials industry.

Meer agendapunten »