KunststofenRubber.nl

Meer hergebruik kunststof materialen in de bouw

05 december 2023 om 12:15 uur

Kunststof producten in de bouw verdienen het om veel meer te worden teruggewonnen en hergebruikt. Zulke kunststoffen vormen minder dan één procent van de materialen in de bouw, maar zijn volgens recent onderzoek op basis van de Milieukostenindicator (MKI) goed voor bijna een kwart van de milieu-impact.


Royal HaskoningDHV en Partners for Innovation gaan daarom samen met een consortium van toeleveranciers, sloopbedrijven, aannemers en recyclers een aantal varianten ontwikkelen voor een retoursysteem van kunststof bouwmaterialen.

 

Retoursysteem essentiële stap

Er wordt in de Nederlandse bouw jaarlijks ongeveer 430 kton kunststoffen toegepast. Driekwart van de kunststof bouwmaterialen wordt na renovatie of sloop verbrand. Omdat het aandeel van de kunststoffen in massa relatief zo gering is, ligt de focus van veel partijen in de bouwketen op andere typen materialen als het gaat om terugwinnen en recycling. Terwijl teruggewonnen kunststof producten zich goed lenen om als recyclaat opnieuw te worden toegepast in bouwmaterialen en de milieu-impact zo aanzienlijk kan worden teruggedrongen. De consortiumpartijen zien het als een gezamenlijke, ketenbrede verantwoordelijkheid om hiervoor flinke stappen te zetten. Meer recycling is een toekomstige randvoorwaarde voor hun licence to operate, ook in het licht van de bijmengverplichting vanaf 2027, die moet oplopen naar 25-30% in 2030. Die kunststoffen zijn nu nog niet beschikbaar en het retoursysteem is dus een essentiële stap.

 

Gezamenlijk retoursysteem

Royal HaskoningDHV en Partners for Innovation willen samen met de consortiumpartijen komen tot een plan van aanpak om de verschillende varianten voor inzameling en recycling in de praktijk te beproeven. Dat moet leiden tot een proof of concept voor een efficiënt logistiek retourysteem. Zo'n inzamelsysteem is een noodzakelijke stap op weg naar een ketenbreed circulair systeem waarmee het hergebruik-percentage van kunststof materialen uit de bouw aanzienlijk kan worden verhoogd.

Zo'n inzamelsysteem moet sterkere prikkels voor aannemers en slopers bevatten en opschaling is nodig. Ook de kosten vragen aandacht, net als het gebrek aan tijd en ruimte op de bouwplaats.

Een mogelijke oplossing die uit het project naar voren kan komen is de introductie van een vrijwillig systeem op grond van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Ook worden op de bouwplaats gedrag en bewustzijn gestimuleerd, onder meer door goede informatie te delen over de recyclebaarheid van bepaalde typen kunststof bouwmaterialen.

 

Versnellingshuis draagt bij

Het initiatief krijgt voor dit ‘Moonshot-project' financiële ondersteuning van het Versnellingshuis, in het leven geroepen door overheid, bedrijfsleven en circulaire organisaties. Het Versnellingshuis stimuleert dit soort circulaire projecten om de ingrijpende verandering van complexe ketens te versnellen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Dat is voor het terugwinnen en hergebruiken van kunststof producten uit de bouw nadrukkelijk de ambitie.

 

Het consortium voor dit Moonshot-project bestaat op dit moment uit:
- NRK platform Bouw (platform voor rubber- en kunststof bouwproducten)
- Stybenex (EPS Isolatiemateriaal),
- NVPU (PU isolatiemateriaal)
- BureauLeiding (leidingsystemen)
- Vekudak (dakbedekking)
- VERAS (sloopaannemers)
- Van Werven (recycler bouwkunststoffen)

 

Focus op ...

Agenda

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

5 maart 2024, Parijs

JEC World

JEC World gathers the whole value chain of the composite materials industry.

Meer agendapunten »