KunststofenRubber.nl

Aftrap voor project betere inzameling kunststof bouwrestmaterialen met Moonshotsubsidie

16 januari 2024 om 12:18 uur

Royal HasKoningDHV en Partners for Innovation onderzoeken voor NRK Platform Bouw of het mogelijk is om kunststof bouwrestmaterialen eenvoudiger in te zamelen. Het consortium, bestaande uit toeleveranciers, sloopbedrijven, aannemers en recyclers, heeft zojuist de aftrap verricht van dit circulaire project dat wordt ondersteund met een Moonshotsubsidie.


Sinds 1 januari 2023 werken verschillende Nederlandse partijen met affiniteit met kunststof en/of rubber in de bouw samen onder de naam NRK Platform Bouw. Het Moonshotproject is het eerste project waarbij deze partijen gezamenlijk de schouders zetten onder de circulariteitsopgave waar de kunststof bouwbranche voor staat. Dit project heeft als doel om tot een plan van aanpak te komen om verschillende varianten voor inzameling en recycling in de praktijk te beproeven. Dat moet leiden tot een voorstel waarmee de inzameling en het hergebruikspercentage van kunststof materialen uit de bouw aanzienlijk kan worden verhoogd.

 

Omdat het aandeel van de kunststoffen in massa relatief gering is, ligt de focus van veel partijen in de bouwketen op andere materialen als het gaat om terugwinning en recycling. Teruggewonnen kunststofproducten lenen zich echter goed voor hergebruik of recycling en zodoende liggen daar kansen om de milieu-impact aanzienlijk terug te dringen. Vereenvoudiging van de inzameling is een belangrijke voorwaarde om het percentage hergebruik en recycling van kunststof bouwmaterialen te verhogen.

 

Deelnemers aan het project zijn:

  • NRK Platform Bouw (platform voor rubber- en kunststof bouwproducten)
  • BureauLeiding (fabrikanten van kunststof leidingsystemen)
  • NVPU (producenten en verwerkers van PUR- en PIR-hardschuim isolatie)
  • Stybenex (fabrikanten van EPS-producten)
  • Vekudak (fabrikanten en importeurs van PVC- en TPO/FPO- dakbedekking)
  • Veras (sloopaannemers)
  • Kunststof Recycling Van Werven (recycler bouwkunststoffen)

 

Het initiatief krijgt financiële ondersteuning van het Versnellingshuis in de vorm van een Moonshotsubsidie. Het Versnellingshuis (een samenwerking van het Ministerie van IenW, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland) stimuleert dit soort projecten om de ingrijpende verandering van complexe ketens te versnellen.

 

NRK Platform Bouw

NRK Platform Bouw is een samenwerking van verschillende partijen die affiniteit hebben met kunststof en/of rubber in de bouw. Deze partijen zien het als hun opdracht om de positie van kunststof als bouwproduct te versterken. Zij slaan de handen ineen op verschillende raakvlakken, onder andere circulariteit, imago, wetgeving en de bouwopgave. Een heldere onderbouwing van de bijdrage van kunststof en rubber in de bouw vormt de kern van dit verhaal. De samenwerkende partijen stemmen daarbij hun inzet in verschillende gremia af. Zo is het platform lid van de NVTB, waar men wordt vertegenwoordigd in alle relevante werkgroepen en commissies. Daarnaast werkt men project-specifiek samen, waar het Moonshotproject een eerste aanzet toe is. Hiermee streeft men naar een strategische versterking van de positie en vertegenwoordiging van kunststof en rubber in de bouw en wordt gewerkt aan grote opgaven zoals circulariteit. 

 

Meer informatie geeft Royal Haskoning

 

Focus op ...

Agenda

28 februari 2024, Aken (DE)

International Colloquium Plastics Technology

Forum for technical exchange & opportunity to discuss the latest developments & technologies in...

5 maart 2024, Parijs

JEC World

JEC World gathers the whole value chain of the composite materials industry.

Meer agendapunten »