KunststofenRubber.nl

Overheid: ‘Duurzame energie-infrastructuur noodzakelijk voor verminderen stikstofuitstoot industrie’

12 februari 2024 om 15:53 uur

Overzicht uit Emissieregistratie (jaar 2021): emissies NOx per sector voor geheel Nederland op sectorniveau (sectorraming), de emissies geregistreerd op individueel bedrijfsniveau (bedrijven) en de emissies die zijn meegenomen in dit onderzoek.

Uitbreiding van energie-infrastructuur is noodzakelijk voor het verminderen van de stikstofuitstoot door de industrie en de stikstofuitstoot die door de aanleg van die infrastructuur ontstaat, wordt soms al binnen een jaar ‘terugverdiend’ door verduurzaming van de industrie. Dat stelt ministerie van Economische en Klimaat (EZK) na onderzoek. Dit biedt een basis om de vergunningverlening en aanleg van energie-infrastructuur te kunnen versnellen.


Het onderzoeken en vergunnen van stikstofstofuitstoot is tijdrovend en vertraagt het aanleggen van energie-infrastructuur. Dat is paradoxaal omdat aanleg en uitbreiding van energie-infrastructuur juist bedoeld is voor verduurzaming. Volgens het onderzoek kan de tijdelijke uitstoot van stikstof in Natura2000-gebieden dus snel worden ‘terugverdiend'. Op langere termijn zorgt de aanleg van deze infrastructuur dus voor structureel minder uitstoot. Op voorwaarde dat de verduurzamingsprojecten vanuit de industrie waar worden gemaakt.

 

De vertraging bij het project Porthos, waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee, is een voorbeeld van de impact van het stikstofprobleem op energie-infrastructuurprojecten. Daar zorgde een rechtszaak over stikstofuitstoot voor vertraging bij de vergunningverlening. Het ministerie van EZK heeft onderzoeksbureau De Essentie gevraagd de relatie tussen de energietransitie en stikstofuitstoot door de industrie te onderzoeken. Het onderzoek neemt de verduurzamingsplannen van de grote industrieclusters en de nationale energie-infrastructuur mee. Daarbij gaat het om het hoogspanningsnet van Tennet, de plekken waar windenergie van zee aan land wordt gebracht, het waterstofnetwerk van Gasunie, waterstofimport-initiatieven, productie van groene waterstof (elektrolysers), transport van duurzame grondstoffen (de Delta Rhine Corridor) en projecten om CO2 af te vangen en op te slaan (CCS).

 

Aanleg energie-infrastructuur versnellen via het Miek

Het onderzoek is één van de manieren waarop binnen het Miek naar versnelling van de aanleg van energie-infrastructuur wordt gezocht. Het Miek is het afgelopen jaar flink uitgebreid. Nationale projecten die aan het Miek zijn toegevoegd zijn een hoogspanningskabel in Noord-Nederland, waterstofterminals in Zeeland en een warmtesysteem in Zuid-Holland. Dat betekent dat alle betrokken partijen deze projecten met voorrang uitvoeren, zodat het op tijd klaar is. Ook heeft elke provincie voor hun eigen regio een provinciaal Miek gemaakt. Waar het Miek startte met projecten die vooral waren gericht op de industrie, is het nu uitgebreid naar de sectoren mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw.

 

 Onderzoek samenhang Energietransitie en stikstof eindrapport.
 

 

Focus op ...

Agenda

12 juni 2024

European Wind Blade Recycling Summit 2024

The summit will highlight the pivotal updates on the European outlook for wind blades while also...

4 juli 2024, Amsterdam

Symposium – Circulaire Bioplastics

Over de mogelijkheden van bioplastics voor verpakkingen en de uitdagingen die erbij komen kijken.

18 september 2024, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2024

De Kunststoffenbeurs is dé centrale plek waar de Benelux kunststof- en rubberketen actuele kennis deelt,...

Meer agendapunten »