KunststofenRubber.nl

Afvalfonds Verpakkingen: 'Nederland heeft een minister van Circulaire Economie nodig'

15 februari 2024 om 13:22 uur

Het Afvalfonds Verpakkingen richt zich in een brandbrief tot de nieuwe informateur en de Tweede Kamer. Nederland moet het streven naar een circulaire economie en de toenemende grondstoffenschaarste hoger op de politieke agenda zetten, is de boodschap.


'Nederland is koploper op het gebied van de circulaire economie. Maar we moeten door', aldus het Afvalfonds. 'Een circulaire economie is goed voor het milieu, voor onafhankelijkheid van olieproducerende landen en voor de economie van Nederland. Dus, zeker in dit tijdgewricht, is het zaak dit proces te versnellen. Een goed investeringsklimaat is hierbij van cruciaal belang.'

 

Voor een succesvolle omslag naar een circulaire economie, is een gecoördineerde en centrale politieke uitvoering volgens het fonds onontbeerlijk. 'Dat werkt alleen goed als Nederland een kabinet met een minister van Circulaire Economie krijgt. Ondanks dat politiek Den Haag momenteel worstelt met de vorming van een nieuw kabinet, mag dit belangrijke thema niet ondersneeuwen. Het bepaalt in belangrijke mate de toekomst van Nederland.'

 

Het Afvalfonds streeft naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is en blijft. Al bijna 11 jaar is het verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen die in Nederland op de markt komen. Het statiegeldsysteem valt ook onder deze wettelijke verantwoordelijkheid. In het systeem gaat 1,2 miljard euro om. 

 

In de brief doet het fonds een nieuwe informateur en onderhandelende partijen vijf voorstellen voor een coalitieakkoord:

1. Stel een minister van Circulaire Economie aan.
2. Besteed meer aandacht aan de uitvoerbaarheid (timing, haalbaarheid en duidelijkheid) van regelgeving.
3. Werk toe naar uniforme inzameling van huishoudelijk PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) en stop met systemen waarbij de consument het moet wegbrengen.
4. Vergroot de recyclecapaciteit in Nederland.
5. Investeer meer in innovatie in sortering en recycling.

 

 2024.017.HKL.MB. Brief Nederland heeft een minister van Circulaire Economie nodig (002).

 

Focus op ...

Agenda

15 april 2024, Düsseldorf

Tube

Trade fair for the tube industry

22 april 2024, Universiteit Twente

Extrusiecursus

De nadruk ligt op apparatuur, processen en productkwaliteit. Het doel van de cursus is optimale benutting...

25 april 2024, Brussel

Belgische Plastics Dag

Door essenscia PolyMatters and Agoria

Meer agendapunten »