KunststofenRubber.nl

Noodkreet PRE: 'Toenemende import van gerecycled plastic bedreigt EU-industrie'

27 februari 2024 om 11:11 uur

De toenemende import van gerecycled plastic bedreigt de EU-industrie. Dat stelt Plastic Recyclers Europe (PRE) op basis van een recente studie. '2023 liet een ernstige destabilisatie van de Europese kunststofsector zien.'


De toenemende import van gerecyclede kunststoffen in de EU creëert een onevenwichtige markt met ernstige gevolgen voor het milieu. Dit, gecombineerd met het afnemende concurrentievermogen van de EU en het gebrek aan een gelijk speelveld, versnelt de de-industrialisatie van de EU. Dat stelt PRE in een recent persbericht.

 

De Verpakkings- en Verpakkingsafvalverordening (PPWR) is bedoeld om de circulariteit te vergroten door de werkwijzes in de EU-lidstaten te harmoniseren, EU-afval effectief aan te pakken en een markt voor gerecyclede producten te creëren. 'De beleidsrichting die in de trialogen is ingeslagen, zorgt er echter voor dat ons aanvankelijke optimisme vervaagt.' 

 

Het toestaan ​​van plastic afval van buiten de EU om bij te dragen aan de doelstellingen terwijl er geen betrouwbare controle- en verificatiemechanismen zijn geïmplementeerd, zou volgens de vereniging een negatieve impact hebben op een toch al krimpende en bedreigde markt. De organisatie doelt daarmee ook op voor verpakkingen die in de EU zijn geproduceerd en afgevuld. 

 

Reactie: meer export

In 2023 reageerde de markt op degroeiende import door ook de export te verhogen. Met 18%. Deze paradoxale omstandigheden leiden ertoe dat er meer EU-afval wordt gestort en verbrand, wat leidt tot vervuiling en de milieudoelstellingen van de Europese Green Deal in gevaar brengt. 

 

Aan de hand van een onderzoek uit 2023 over PET en polyester waarschuwt Systemiq voor de impact van het verminderen of stopzetten van toekomstige investeringen in de Europese recyclingsystemen. Minder of geen investeringen in de EU zouden ertoe leiden dat de Europese uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 meer dan verdubbeld zou zijn, omdat meer afval verbrand zou worden in plaats van gerecycled. Volgens het onderzoek zou het PET-recyclingpercentage in 2040 dalen tot 32% à 38%, vergeleken met de geschatte 67% in het circulaire scenario. 

 

 'Ook de concurrentiekracht van de toch al bedreigde Europese industrie komt op het spel te staan'aldus PRE. 'De PPWR moet zorgen voor een beleidskader dat de vraag en het aanbod van gerecycleerde inhoud op een coherente manier aanpakt, samen met het vinden van een duurzame oplossing voor het afvalbeheer in de EU.

 

'Zoals de zaken er nu voor staan ​​zenden de wetgevers een misleidende boodschap uit: dat investeringen in de Europese waardeketen voor kunststofrecycling niet de moeite waard zijn. Recyclers zijn de eersten die de gevolgen ondervinden, maar verwerkers en grondstoffenproducenten zijn de volgende in de rij.

 

'We roepen de EU-instellingen dringend op om waarborgen in te voeren voor de Europese kunststofindustrie en een gelijk speelveld te creëren. Bovendien zullen beweringen over de transitie naar een circulaire economie en het garanderen van het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn[5] loze woorden zijn als de EU-instellingen er niet in slagen de noodzakelijke maatregelen te nemen om deze doelstellingen te verwezenlijken.'

 

Focus op ...

Agenda

15 april 2024, Düsseldorf

Tube

Trade fair for the tube industry

22 april 2024, Universiteit Twente

Extrusiecursus

De nadruk ligt op apparatuur, processen en productkwaliteit. Het doel van de cursus is optimale benutting...

25 april 2024, Brussel

Belgische Plastics Dag

Door essenscia PolyMatters and Agoria

Meer agendapunten »