KunststofenRubber.nl

Covestro formuleert doelstellingen klimaatneutraliteit voor toeleveringsketen

05 maart 2024 om 12:12 uur

Covestro heeft zijn doelstellingen voor klimaatneutraliteit op gebied van scope 3-emissies gepubliceerd. Het bedrijf wil tegen 2035 10 miljoen ton broeikasgassen reduceren in de up- en downstream toeleveringsketens en verwacht klimaatneutraliteit tegen 2050.


De 10 miljoen ton komt overeen met een emissiedaling van 30 procent ten opzichte van het basisjaar 2021.

 

Covestro publiceerde eerder al doelstellingen voor scope 1- en scope 2-emissies. Die stellen dat het bedrijf operationele klimaatneutraliteit wil bereiken in 2035. Scope 1-emissies zijn afkomstig van de eigen productieprocessen, terwijl scope 2-emissies resulteren uit ingekochte energiebronnen.

 

80% door grondstoffen

Scope 3-emissies omvatten alle broeikasgassen die worden geproduceerd in de ‘upstream' en ‘downstream' toeleveringsketens. Deze maken ongeveer 80 procent uit van de totale broeikasgasemissies van het bedrijf. Grondstoffen die door Covestro worden ingekocht, zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de scope 3-emissies.

Het verminderen van scope 3-emissies vereist een transformatie van de hele toeleveringsketen. Verschillende factoren beïnvloeden elkaar daarin - waaronder de beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen, hernieuwbare energiebronnen, technologische vooruitgang en nieuwe processen, evenals markttransformaties. Om netto ‘nul' emissies te bereiken, verwacht Covestro gerichte investeringen ter waarde van enkele honderden miljoenen euro's in de komende 10 jaar.

 

"Het berekenen van scope 3-emissies is een uitdaging voor ons als chemisch bedrijf. Dit komt omdat dergelijke emissies zowel ‘upstream' worden gegenereerd, wanneer we grondstoffen inkopen, als ‘downstream', nadat we onze producten hebben verkocht. Daarom hebben maatregelen om scope 3-emissies te verminderen zowel invloed op onze leveranciers als op onze klanten en vereisen ze een transformatie van de hele toeleveringsketen", zegt Thorsten Heinemann, Hoofd Innovatie en Duurzaamheid.

 

 Vier 'hefbomen'

  • Leveranciers verminderen hun scope 1- en scope 2-emissies. Veel van de grondstofleveranciers van Covestro hebben al hun eigen scope 1- en scope 2-doelstellingen gedefinieerd, die op hun beurt kunnen meetellen voor de scope 3-doelstellingen van Covestro. Covestro blijft hierover in gesprek met zijn leveranciers, bijvoorbeeld tijdens een scope 3-evenement voor leveranciers dat het bedrijf op 4 maart 2024 organiseert. Daarnaast in onlangs een langetermijn-leveranciersovereenkomst afgesloten met Encina voor de levering van grondstoffen uit 'end-of-life' kunststoffen. Andere belangrijke veranderingen op korte termijn zijn elektrificatie, verbetering van de efficiëntie en koolstofafvang en -opslag (CCS) in de productieprocessen van leveranciers.
  • Winstgevende verkoop van producten die gemaakt zijn uit alternatieve grondstoffen. Covestro heeft al circulaire oplossingen in zijn productportfolio onder het label CQ (circular intelligence). CQ-producten zijn gemaakt van ten minste 25 procent alternatieve, niet-fossiele grondstoffen.
  • MAKE-projecten: investeringsprojecten waarbij Covestro alternatieve grondstoffen produceert met een kleinere koolstofvoetafdruk. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de productie van aniline op biologische basis of het gebruik van eigen recyclingtechnologieën om het gebruik van gerecyclede grondstoffen mogelijk te maken. Nog een voorbeeld van een MAKE-project is de Evocycle CQ technologie om matrassen te recyclen.
  • Verhoging van de recyclagepercentages om minder uitstoot door afvalverbranding teweeg te brengen en veranderingen in de logistiek en winning van primaire energie; innovatieprocessen versnellen door middel van digitaal onderzoek en ontwikkeling en kunstmatige intelligentie.
 

Focus op ...

Agenda

15 april 2024, Düsseldorf

Tube

Trade fair for the tube industry

22 april 2024, Universiteit Twente

Extrusiecursus

De nadruk ligt op apparatuur, processen en productkwaliteit. Het doel van de cursus is optimale benutting...

25 april 2024, Brussel

Belgische Plastics Dag

Door essenscia PolyMatters and Agoria

Meer agendapunten »