KunststofenRubber.nl

PPS-calls Future Plastics en High-performance materialen voor Defensie en Veiligheid in voorbereiding

06 mei 2024 om 16:20 uur

NWO lanceert binnenkort zeven KIC-calls voor thematisch PPS-onderzoek gelinkt aan de maatschappelijke uitdagingen, waaronder het tegengaan van microplastics bij kunststof-gebruik. Per onderzoeksprogramma stelt NWO 7 miljoen euro beschikbaar.


Per call financiert NWO het onderzoek voor 7 miljoen euro, waarbij per project 750 duizend tot 4 miljoen euro beschikbaar is. De gevraagde cofinanciering op projectniveau in NWO-KIC 2024-2027 heeft drie varianten, 10, 20 en 30%, waarvan minimaal de helft van private oorsprong dient te zijn. De cofinanciering mag zowel in cash als in kind geleverd worden.

 

KIC - Future Plastics 2024

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dat betekent onder andere een volledig circulaire kunststofketen. Een van de uitdagingen daarin is het voorkomen van lekstromen naar het milieu, onder meer in de vorm van zwerfvuil, slijtage van autobanden en verf. Deze lekstromen zijn voor Nederland circa 10.000 ton/jaar en zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de vorming van microplastics.

 

De call Future Plastics (werktitel) heeft als doel wetenschappelijke oplossingen te bieden voor het verminderen van schadelijke lekstromen. Onderzoek binnen deze call kan zich richten op het creeren van structurele (materiaal)technische oplossingen (zoals het creeren van biogene materialen en het bio-afbreekbaar maken van (micro-)plastics), oplossingen voor het probleem van het ontstaan van microplastics tijdens het gebruik van kunststoffen en het vormgeven van de bijbehorende sociaal-economische transitie die nodig is om lekstromen te verminderen en nieuwe materialen in gebruik te nemen.

 

Zo draagt het onderzoek bij aan het vormgeven van de transitie van fossiele en niet-biodegradeerbare materialen naar biogene materialen om daarmee de schadelijke vorming van microplastics uit de huidige set materialen en de daaruit voortkomende milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

 

High performance materialen voor Defensie en veiligheid 2024

Dit programma heeft als doel om kennis op te bouwen over geavanceerde materialen, zoals functionele composieten en metamaterialen, en de manier waarop functionele eigenschappen aan deze materialen kunnen worden toegevoegd of worden aangepast. Daarnaast beoogt dit programma kennisopbouw over nieuwe productiemethoden (zoals additieve productie) en het inrichten van productieketens voor deze en andere high-performance materialen. Resultaten uit dit onderzoek kunnen Defensie- en veiligheidsdiensten in staat stellen om tijdig gebruik te kunnen maken van de meest geavanceerde materialen die een optimale bescherming bieden, die operationele eenheden in staat stellen om een competitief voordeel te behalen en die zo licht mogelijk en duurzaam zijn, tegen een betaalbare prijs.

 

Meer informatie

 

Focus op ...

Agenda

19 juni 2024, Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2024

De Plastics Recycling Show Europe (PRS Europe) is een pan-Europese beurs met een uitgebreid...

4 juli 2024, Amsterdam

Symposium – Circulaire Bioplastics

Over de mogelijkheden van bioplastics voor verpakkingen en de uitdagingen die erbij komen kijken.

18 september 2024, 's-Hertogenbosch

Kunststoffen 2024

De Kunststoffenbeurs is dé centrale plek waar de Benelux kunststof- en rubberketen actuele kennis deelt,...

Meer agendapunten »