KunststofenRubber.nl

Jaarlijks tekort 20.000 mbo-technici dreigt, zegt ING

19 mei 2017 om 14:06 uur - AMSTERDAM

Een jaarlijks tekort van twintig duizend mbo-technici dreigt voor Nederlandse bedrijfsleven, zegt ING sector banker onderwijs Ceel Elemans

De vraag naar technisch opgeleide vakmensen neemt door de aanhoudende economische groei sterk toe. Als niet meer jongeren een technische mbo-opleiding gaan volgen, dreigt het tekort aan technici ieder jaar met twintig duizend te groeien.


Meer sturing van studenten kan helpen om het tij te keren. Schoolbesturen zouden hieraan kunnen bijdragen door bijvoorbeeld een maximaal aantal studieplekken (numerus fixus) op mbo-opleidingen die een kleine kans op werk bieden, in te voeren. Ook zal praktijkonderwijs binnen het mbo een grotere rol moeten krijgen. Dit zorgt voor gemotiveerde techniekstudenten en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zo schrijft het ING Economisch Bureau in zijn visie op een betere aansluiting van technisch-mbo op de arbeidsmarkt. Ceel Elemans, ING Sector Banker onderwijs: "Kennis van vandaag is morgen verouderd. Onderwijsinnovaties laten zien dat we op de goede weg zijn, maar de vraag naar vakmensen groeit sterk. Meer sturing van studenten en intensievere samenwerking met het  bedrijfsleven is goed om meer techniektalent tot ontplooiing te laten komen."

 

Onvoldoende arbeidsmarktperspectief

 

De arbeidsmarktkrapte is de afgelopen acht jaar niet zo groot geweest, zegt ING. De mbo-techniek kent momenteel het grootste aantal ‘krapteberoepen'.  Als er niets verandert, worden er jaarlijks ongeveer twintig duizend vakmensen minder opgeleid dan de markt nodig heeft. Door duidelijke keuzes in het opleidingsaanbod te maken, kunnen scholen meer technische vakmensen opleiden. Zo zouden scholen vaker een maximum aan het aantal leerlingen kunnen invoeren bij opleidingen die onvoldoende stageplaatsen of onvoldoende arbeidsmarktperspectief bieden. Zij kunnen opleidingen ook vaker schrappen als er geen regionale vraag meer is naar de diploma's of een andere school dezelfde opleiding al aanbiedt. De overheid kan stimuleren dat mbo-scholen hun studenten meer naar kansrijke studies ‘sturen'. Bijvoorbeeld door arbeidsmarktrelevantie een grotere rol in de bekostiging te geven. Scholen krijgen nu geen prikkel om op baankansen te sturen.

 

Kwalitatieve mismatch

 

Het Nederlandse mbo staat internationaal gezien hoog aangeschreven maar de diversiteit in onderwijsresultaten verschilt van school tot school sterk. Hoe beperkter het aanbod van vakmensen, hoe sterker een kwalitatieve mismatch doorwerkt bij bedrijven. De voortgaande digitalisering vergt continu aanpassing van mbo-opleidingen op veranderende functie-eisen. Het middelbaar beroepsonderwijs doet er daarom goed aan intensiever met bedrijven samen te werken, praktijkonderwijs een grotere rol in de opleiding te geven en meer docenten uit het bedrijfsleven voor de klas te zetten. Maar ook bedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid: meer stageplekken, meer werknemers beschikbaar stellen voor onderwijs en meer samenwerking in regionale opleidingscentra zijn zaken waarvoor extra inspanningen nodig zijn.

 

Het volledige rapport in pdf

 

Focus op ...

Agenda

24 april 2018, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2018

Pan-Europese tentoonstelling en conferentie voor professionals uit de plastic recycling. Toegang is...

Meer agendapunten »