KunststofenRubber.nl

Boek The Plastics Revolution: hoe Nederland wereldspeler werd bij ontwikkeling kunststoffen

14 juli 2017 om 10:48 uur - EINDHOVEN

The Plastics Revolution of hoe Nederland een wereldspeler werd bij de ontwikkelingen van kunststoffen. Het gedrukte boek wordt op 8 november gepresenteerd bij het 20-jarig jubileum van DPI maar het boek komt al eerder in delen digitaal beschikbaar op internet.

Dutch Polymer Institute (DPI) in Eindhoven gaat een Engelstalig boek publiceren over hoe Nederland een wereldspeler werd op het gebied van kunststoffen. De volledige titel is ‘The Plastics Revolution: How the Netherlands Became a Global Player in Plastics'.


Dit (Engelstalige) boek geeft een historisch overzicht van de uitvinding en verdere ontwikkeling van kunststoffen gedurende de laatste honderd jaar en de belangrijke rol die de Nederlandse wetenschap en industrie daarbij hebben gespeeld. Het laat zien hoe kunststoffen, als een nieuwe categorie materialen, ons leven ingrijpend hebben beïnvloed. Het boek is geschreven door drie auteurs onder leiding van prof. dr. Harry Lintsen van de TU Eindhoven. De andere twee auteurs zijn dr. Marijn Hollestelle (Stichting Historie der Techniek) en dr. Rick Hölsgens van de Technischen Universität Dortmund.  

 

 DPI-Voorwoord.
 DPI-Inleiding door professor McLeish.
 

Leren van de geschiedenis

 

De geschiedenis van de uitvinding van kunststoffen, hun verdere ontwikkeling via academische en industriële inspanningen en de brede toepassing van deze materialen in de praktijk vormen een fascinerend verhaal, aldus DPI. En The Plastics Revolution laat zien dat de polymeerwetenschap en de kunststofmaterialen die daaruit voortkwamen een bepalende factor zijn geweest voor het moderne leven. Behalve aan het benadrukken van de vele voordelen van kunststoffen, besteedt het boek ook aandacht aan de uitdagingen die deze materialen vandaag de dag vormen voor de maatschappij en voor de natuurlijke omgeving. DPI is ervan overtuigd dat de geschiedenis ons veel kan leren en hoopt dat The Plastics Revolution de lezers een brede en gebalanceerde kijk biedt op kunststoffen.

 

Eerst online

 

The Plastics Revolution wordt in eerste instantie online gepubliceerd in vier afleveringen: half juli verschijnt het voorwoord en de proloog,  half september komt Deel 1 (The First Plastics Revolution 1945-1970), vervolgens komt half oktober Deel 2 (Laying the Foundations for the Second Plastics Revolution 1970-2015) en uiteindelijk sluit men begin november de zaak af met de epiloog (The Second Plastics Revolution). Elke aflevering omvat ook een korte inleiding door een academische of industriële expert en een volledige inhoudsopgave die inzage biedt in de onderwerpen die in het boek aan bod komen. Deze digitale afleveringen worden beschikbaar gesteld via de websites www.polymers.nl en www.histech.nl.

 

Reserveren

 

Een gedrukte versie met boeknummer ISBN 978-90-73192-48-5 komt in november van dit jaar uit. De officiële presentatie van het boek zal plaatsvinden tijdens een evenement op 8 november ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van DPI. De gedrukte editie (40 euro) kan nu al worden gereserveerd (via www.polymers.nl). Na 8 november is er op verzoek een Nederlandstalige versie van de tekst te verkrijgen.

 

DPI en SHT

 

Dutch Polymer Institute  (DPI) is een platform voor industriële samenwerking op het gebied van polymeeronderzoek. De researchprogramma's van DPI brengen de strategische behoefte van de industrie samen met het vernuft van wetenschappers aan universiteiten en onderzoekcentra wereldwijd. Via gezamenlijk gekozen en gezamenlijk bekostigd onderzoek kunnen deelnemende bedrijven uit de gehele waardeketen hun kennisbasis en hun innovatiepotentieel op een snelle en zeer kostenefficiënte manier vergroten. Ook biedt deze opzet de mogelijkheid om nieuwe gebieden te verkennen die niet direct binnen de scope van de eigen R&D vallen. http://www.polymers.nl

 

De Stichting Historie der Techniek (SHT) laat sinds 1988 zien dat kennis over de historische ontwikkeling van techniek en samenleving cruciaal is voor het begrijpen van actuele maatschappelijke kwesties. De SHT plaatst vraagstukken zoals de toekomst van Europa of de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie in een langetermijnperspectief en laat de bredere context zien. De benodigde kennis wordt vergaard via grote nationale en internationale onderzoeksprogramma's en individuele onderzoeksprojecten. De resultaten worden toegankelijk gepresenteerd via boeken, artikelen en nieuwe media. De activiteiten van de SHT worden mede mogelijk gemaakt door de Technische Universiteit Eindhoven. http://www.histech.nl

 

 

Focus op ...

Agenda

24 april 2018, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2018

Pan-Europese tentoonstelling en conferentie voor professionals uit de plastic recycling. Toegang is...

Meer agendapunten »