KunststofenRubber.nl

OECD: regeringen moeten optreden voor plastic recycling

25 mei 2018 om 14:42 uur - KOPENHAGEN

Recycling van plastics behaalt lang niet zijn volle potentieel omdat lage inzamelpercentages van plastic afval, slechte kwaliteit van recyclaat en een gebrek aan prijsincentives de secundaire kunststofmarkt tegenhouden. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in een rapport dat men presenteert op Sustainable Plastic Design in Kopenhagen op 29-31 mei.


Gezien de toenemende zorg van het publiek over de vervuiling door kunststoffen zouden overheden met spoed moeten reageren om meer en betere recycling aan te jagen.  

 

Goedkoper

 

Het rapport ‘Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses' wijt het gebrek aan plasticsrecycling aan het feit dat het nog steeds goedkoper is nieuw plastic te maken dan recyclaat, deels vanwege de moeilijkheden bij het selecteren van de verschillende soorten polymeren. Bovendien, virgin-materiaal kan hoger worden geprijsd omdat het vaak van betere kwaliteit is. Kwesties zoals de aanwezigheid van schadelijke additieven die kunnen overleven in recyclaten, spelen ook een rol op de secundaire markt. Op de wereld wordt momenteel acht keer zoveel nieuw materiaal gemaakt dan recyclaat.

 

Krachtige incentives

 

Het rapport roept op tot krachtige incentives voor betere ontwerpen van kunststof producten om eenvoudige recycling mogelijk te maken en tot investeringen in een infrastructuur voor afvalinzameling om er zeker van te zijn dat verschillende soorten kunststoffen al bij de bron goed worden gescheiden. Het rapport beveelt de introductie aan van labels op de producten die aangeven dat recyclaat is gebruikt om te helpen bij de creatie van consumentgedreven vraag naar gerecycled plastic. In sommige sectoren kunnen ook vereiste hoeveelheden recyclaat in het materiaal worden vastgesteld.

In het rapport stelt OECD voor zwaardere belastingen te heffen op de productie of gebruik van nieuw plastic, bijvoorbeeld door consumenten te laten betalen voor plastics voor eenmalig gebruik, zoals voor zakken, bestek, bekertjes of rietjes.

 

4 tot 8 procent  van olieproductie

 

De zeer veelvuldige toepassing van plastics en het slordige wegwerpen van kunststof producten, heeft grote impact op het milieu. De fabricage van plastics is grondstofintensief en is goed voor vier tot acht procent van de wereldwijde olie- en gasconsumptie. Afvalplastics kunnen in het milieu achterblijven, met honderden jaren negatieve effecten op het leven op land en in zee tot gevolg.
Tot dusver wordt wereldwijd nog maar vijftien procent van afvalplastics ingezameld voor recycling.  Een kwart wordt professioneel verbrand en de rest gestort op stortplaatsen (landfill) of wordt gewoon in de open lucht verbrand, gedumpt in de natuur of belandt in de oceanen.

Recyclingpercentages verschillende sterk per polymeer en per land. PET en HDPE die meestal worden gebruikt voor verpakkingen worden relatief veel gerecycled met percentages tussen 19 en 85 procent terwijl PP en PS veel minder worden gerecycled (1 tot 21 procent).  Algemene gemiddelden van recycling variëren van dertig procent in de EU tot tien procent in de VS. In veel ontwikkelingslanden wordt de ongecontroleerde inzameling en behandeling nog steeds geprevaleerd.

 

Horden

 

De volgende horden moeten worden genomen om te komen tot de ontwikkeling van een fatsoenlijke secundaire markt voor kunststoffen:   

  • Virgin-materiaal en recyclaat worden behandeld als vervangers, zonder een separate vraag naar recyclaten. Dit opent mogelijkheden op de primaire markten.
  • De prijzen van recyclaten worden bepaald door de prijzen van virgin-materialen die op hun beurt de olieprijzen volgen, in plaats van door de kosten van inzameling, sortering en verwerking van plasticafval. Producenten van recyclaat hebben dan nieuwe opties om hun kosten aan te passen zodat een prijsdaling kan worden gerealiseerd.
  • De recyclingsector is veel kleiner en meer gefragmenteerd dan de virgin-industrie waardoor de sector economisch qua schaalgrootte in het nadeel is en qua mogelijkheden om fluctuaties in de markt op te vangen, zoals de wisselende olieprijzen.
  • De markt voor plastic afval is geconcentreerd in maar enkele landen. Dit maakt dat de markten voor kunststof traag reageren op schommelingen in de vraag zoals de recente importbeperkingen door China waar twee derde deel van het ingezamelde afvalplastic altijd naartoe ging.
  • Er zijn technische uitdagingen die verband houden met de brede reeks van polymeren en additieven die worden gebruikt, de hoge niveaus van vervuilingen in de post-consumer afvalplastics en praktische uitdagingen in het inzameling van afvalplastics, met name in de lagelonenlanden.

Hier het rapport in PDF

 OECD recycled Plastics 2018 rapport.

 

 

Focus op ...

Agenda

12 maart 2019, Ahoy Rotterdam

MaterialDistrict Rotterdam 2019

MaterialDistrict is ‘s werelds leidende matchmakingplatform op het gebied van innovatieve materialen.

10 april 2019, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2019

Tweedaags internationaal evenement Plastics Recycling Show Europe 2019 wordt georganiseerd door PRE. Op...

10 april 2019, IKV op RWTH University- Aken (D)

Int. Injection Moulding Conference IMCC

IIMC 2019 richt zich op een internationaal publiek van leidinggevend personeel en specialisten uit alle...

Meer agendapunten »