KunststofenRubber.nl

KIDV: ‘veel mogelijkheden recyclaat niet benut'

21 september 2018 om 10:22 uur - DEN HAAG

In tal van markten en sectoren liggen véél mogelijkheden om meer kunststofrecyclaat toe te passen. Vooral in de bouw en de infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen liggen veel mogelijkheden die nog onvoldoende worden benut.


Dit stellen Rebel en Partners for Innovation die in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een brede analyse van vraag en aanbod van recyclaat van verpakkingsmateriaal hebben uitgevoerd. Voor deze verkenning werd zowel een technische als economische analyse uitgevoerd.  Eén van de conclusies van de technische analyse is dat in vrijwel alle markten kansen liggen voor het toepassen van (meer) recyclaat als de kwaliteit kan voldoen aan de eisen van toepassende marktpartijen. Hier schort het nog aan.  In de economische analyse staat dat meer specifieke monostromen - recyclaat van een zuiverder kwaliteit - nodig zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

 

Meer aanbod dan vraag

 

In de huidige situatie is de markt voor post-consumer recyclaat aanbodgedreven. Voor het grootste volume van de post-consumer recyclaatstromen is meer aanbod dan vraag. Dit zorgt voor een mismatch tussen de afzetprijzen en de daadwerkelijke ketenkosten (inzameling, sortering, recycling en vermarkten) om tot recyclaat te komen. "Als de ketenkosten hoger liggen dan de afzetprijzen, ontstaat een financieel gat. Specifiek voor de grootste stroom, de mixfractie, is dit gat het grootst", schrijven de onderzoekers in hun eindrapportage.

 

Interessant maken


Om meer recycling ook economisch interessant te maken, moeten de ketenkosten omlaag en/of de kwaliteit van het recyclaat omhoog, wat tot hogere afzetprijzen leidt. De afvalbeheersector werkt al in de richting van ten minste een break-even business case, maar vraagt zich af of dit voor 2025 haalbaar is. Er is nu namelijk nog een sterke koppeling tussen recyclaat en virgin materiaal, waarbij recyclaat niet (veel) duurder kan zijn dan virgin materiaal en virgin materiaal deels de olieprijs volgt.

 

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

 

In het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG), gefinancierd door Stichting Afvalfonds, gaan KIDV en Rijkswaterstaat pilots uitvoeren die het toepassen van kunststof recyclaat bevorderen. Op korte termijn kan het meeste effect worden gehaald door vooral in te zetten op stimuleren van technische innovaties en circulair inkopen in markten waar al (deels) recyclaat wordt ingezet. De gevraagde kwaliteitsverbetering begint bij beter sorteren, zodat de monostromen zuiverder worden en de mixstroom kleiner. Met design-for-recycling en financiële stimulering kan de hoeveelheid moeilijk recyclebare verpakkingen verder worden gereduceerd.

 

De uitdagingen

 

Grote economische uitdagingen zitten ten eerste in het verder transparant maken van de markt:  wat zijn de eigenschappen van het aangeboden recyclaat? Welke toepassingsmogelijkheden van bepaalde typen recyclaat zijn er al?  Ten tweede zit het in het opstellen van kwaliteitsstandaarden voor gerecyclede kunststoffen. De onderzoekers zien een andere grote uitdaging in het efficiënter maken van de keten van inzameling, sortering en recycling.

 

 KIDV eindrapportage_verkenning_kunststof_verpakkingsafval_als_grondstof.

 

Programma KVG

Het KIDV en RWS werken samen aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Het KVG-programma stimuleert de vraag van organisaties naar gerecycled kunststof. Specifieker: huishoudelijk kunststof verpakkingsafval dat opnieuw wordt ingezet als grondstof voor producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar af te stemmen, dringen we het gebruik van primair kunststof terug.  

Binnen het programma KVG werken RWS en KIVD aan verschillende pilotprojecten die zich richten op de pijler innovatie in de kunststofmarkt en op de pijler inkoop van gebruikt en gerecycled kunststof. ‘Met de kennis en resultaten uit de pilots willen we organisaties inspireren én activeren om ook aan de slag te gaan met gerecycled kunststof', aldus Rijkswaterstaat en KIVD. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

 

http://www.kunststofhergebruiken.nl/

 

Focus op ...

Agenda

19 oktober 2022, Dusseldorf

K 2022

Wereldwijde handelsbeurs voor de kunststof- en rubberindustrie

17 oktober 2023, Friedrichshafen, Duitsland

Fakuma 2023

More than 1900 exhibitors will present their international offerings on the world’s leading technical...

Meer agendapunten »