KunststofenRubber.nl

VinylPlus boekt vooruitgang richting circulaire economie van pvc

19 mei 2017 om 16:35 uur

De pvc-industrie boekt vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en de bijdragen aan een circulaire economie door een gezamenlijke industriebrede aanpak. Dit is de strekking van het recentelijk gehouden VinylPlus Sustainability Forum 2017 in Berlijn.


Georganiseerd door VinylPlus, het Europese duurzaamheidsprogramma van de pvc-industrie, werd het forum gehouden op 10 en 11 mei in Berlijn. ‘Towards Circular Economy' behandelde de kansen voor de pvc-sector op dit gebied. Tegen de achtergrond van belangrijke besluiten van de Europese Commissie in het Circular Economy Package waren de presentaties gericht op hoe de vinylindustrie met de kernonderwerpen van de duurzaamheid zoals zogenoemde ‘legacy additives' (erfgoedadditieven) in gerecycled pvc en bijdragen aan een betere circulaire beweging van grondstof.

 

170 bezoekers

 

Het forum had ruim honderdzeventig belanghebbenden uit dertig landen getrokken via universiteiten, overheidsinstanties, de VN, de Europese Commissie, ontwerpers, architecten en alle sectoren van de pvc-industrie. VinylPlus-voorzitter Josef Ertl zei: "Het debat over hoe Europa de transitie kan maken naar een circulaire economie, staat hoog op de politieke agenda. Ik ben er zeker van dat de meeste mensen het erover eens zijn dat een duurzame samenleving zonder een circulaire economie moeilijk voorstelbaar is. En de unieke karakteristieken van kunststoffen maken het mogelijk een grote bijdrage te leveren aan een meer milieuvriendelijke duurzame Europa met efficiënter omgaat met grondstoffen. Pvc draagt hier duidelijk aan bij en zeker VinylPlus met zijn uniek samenwerkingsmodel die de hele waardeketen bijeen brengt, is het juiste platform voor duurzaamheid en circulariteit in de pvc-industrie." Ertl erkent dat de ommezwaai van een lineair naar een circulair economisch systeem de samenwerking tussen de bedrijven in de waardeketen dramatisch zal veranderen, op de manier hoe we produceren en consumeren. "In deze context moeten we er zeker van zijn dat de gehele levenscyclus van een product bekeken en niet alleen aspecten aan het einde ervan.

 

569 duizend ton  

 

Met betreking tot de resultaten over 2016 heeft de manager van VinylPlus, Brigitte Dero, benadrukt de dat in het afgelopen jaar 569 duizend ton pvc is gerecycled afgelopen jaar. Cummulatief  is nu 3,5 miljoen ton gerecycled sinds het jaar 2000. Bij de additieven is voortgang geboekt met de Additives Sustainability Footprint (ASF), een wetenschappelijke methode om het duurzame gebruik van additieven van pvc-producten te kunnen inschatten. De eerste ASF wordt dit jaar afgerond voor raamkozijnen, gevolgd door flexibele toepassingen. Dero: "In 2016 hebben we  echte vooruitgang geboekt in termen van veiligheid en kwaliteit van gerecycled pvc en de erkenning van externe stakeholders dat VinylPlus door velen wordt gezien als een voorloper voor de circulaire economie."


VinylPlus is de korte naam van het ‘Voluntary Commitment of the European PVC industry'. Het programma bewerkstelligt een langetermijnkader voor duurzame ontwikkeling van de pvc-industrie door een aantal kritieke uitdagingen aan te pakken binnen de 28 EU-landen, Noorwegen en Zwitzerland.

 

http://vinylplus.eu/community/vinyl-sustainability-forum/vsf-2017.

http://www.vinylplus.eu/documents//57

 

Focus op ...

Agenda

24 april 2018, RAI Amsterdam

Plastics Recycling Show Europe 2018

Pan-Europese tentoonstelling en conferentie voor professionals uit de plastic recycling. Toegang is...

Meer agendapunten »